Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

KORONA-RESTRIKSJONER FOR FYSISKE ARRANGEMENTER

onsdag 1. april 2020 18:00 - tirsdag 1. september 2020 00:00

Informasjon

 

 

 

Smittevern arrangementer

Samlinger i private hjem

5. november: nye regler for private sammenkomster og private samlinger

Sosial kontakt

 • Anbefaling om at alle i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker. (Nytt)
 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter.
 • Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen. (Nytt)
 • I tillegg til anbefalingene kommer en ny regel for hvor mange man kan være på private sammenkomster og arrangementer, se under regler for hele landet.

Les mer i regjeringens pressemelding fra 5. november

Hvis du skal ha ei privat samling, still deg selv følgende spørsmål:

 • Er størrelsen og utformingen av arrangementsstedet tilstrekkelig til at personer som ikke bor sammen kan holde en meters avstand og to meter til personer i risikogrupper?
 • Kommer du til å avlyse arrangementet om du selv blir syk eller satt i karantene/isolasjon?
 • Har du forsikret deg om at det ikke kommer gjester som er syke eller som er i karantene/isolasjon?
 • Har du sørget for at gjestene dine har god tilgang til håndvask eller håndsprit?
 • Har du vurdert å holde arrangementet utendørs?
 • Har du minnet gjestene om at de ikke bør håndhilse og klemme på tvers av husstander/sine nærmeste?
 • Hvis du skal servere mat og drikke, har du sørget for at den som lager maten rengjør hendene sine grundig? Les mer om smittevern og matservering på mattilsynets sider
 • Vil du ha oversikt over hvem som er på besøk til enhver tid?
 • Har du sørget for at alle gjester vasker hender før måltider?

Hvis du har svart ja på alle disse spørsmålene og følger ny regel om antall gjester , kan du invitere til sammenkomst. Hvis du svarer nei på noen av spørsmålene bør du endre eller avlyse arrangementet. 

Private samlinger i offentlige / leide lokaler

Nye regler fra 9. november

 • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 20 deltakere.
 • Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer. Les mer om barnebursdager på helsenorge.no
 • Anbefaling om at alle i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker gjelder fra 5. november.
 • Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen (fra 5. november).

Hvis du som privatperson skal arrangere fest på offentlig sted, må du spørre deg selv:

 • Vil du sørge for at det ikke kommer mer enn 20 personer på sammenkomsten?
 • Er størrelsen og utformingen av arrangementsstedet tilstrekkelig til at personer som ikke bor sammen kan holde en meters avstand og og to meter til personer i risikogrupper??
 • Har du definert en ansvarlig arrangør for sammenkomsten, og sørget for at deltakerne vet hvem det er?
 • Har du satt deg inn i de nasjonale smittevernrådene?
 • Skal arrangementet foregå på et offentlig sted?
 • Har du sørget for å registrere navn og kontaktinfo til alle deltakere som vil være til stede?
 • Har du vurdert å holde arrangementet utendørs?
 • Har du tilrettelagt for at det ikke blir trengsel rundt f.eks. inngangsparti, toaletter osv?
 • Vil du informere alle deltakerne om at de ikke møter opp hvis de er syke eller satt i karantene/isolasjon?
 • Har du sørget for at alle deltakerne har god tilgang til håndvask eller håndsprit?
 • Har du hengt opp plakater med smittevern-info godt synlig for de som er til stede?
 • Kommer du til å rengjøre lokalet, toaletter o.l grundig før og etter arrangementet?
 • Hvis du skal servere mat og drikke, har du sørget for at den som lager maten rengjør hendene sine grundig?
 • Har du sørget for at alle gjester vasker hender før måltid?
 • Hvis du skal servere alkohol, vil du sørge for bordservering og følge reglene for smittevern ved servering*?
  * I tillegg må du søke om skjenkebevilling

Hvis du har svart ja på alle disse spørsmålene, kan du gjennomføre arrangementet. Hvis du svarer nei på noen av spørsmålene bør du avlyse arrangementet, eller sende inn smittevern-skjema til kommunen for råd og veiledning.   

*Slik kan du regne ut arealbehovet:

2,25 m2 pr deltaker + bufferareal

Gruppe

Bufferareal

<5 pers

10 m2

<15 pers

20 m2

<30 pers

30 m2

<50 pers

30 m2

>51 pers

30 m2

Eks.

Gruppe på 12 personer skal ha fest:

Du ganger da 2,25 m2 med 12 personer. I tillegg legger du til ekstra-arealet 20 m2

(12 pers x 2,25m2) + 20m2 = 47m2

Lokalet må da være minst 47 m2 for at det skal være stort nok til festen din. 

I regnestykket er det ikke tatt høyde for kohorter eller ny regel fra 9. november om to meters avstand til personer i risikogrupper. Det vil si at noen av deltakerne bor sammen eller er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen. Personer i samme kohort trenger ikke å holde avstand på arrangementer. 

Offentlige arrangementer med inntil 50 personer

Regler for alle i hele landet fra 9. november

Se pressemelding fra regjeringen

Private sammenkomster og arrangementer

Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler og 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter. Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Endringen iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november. (Nytt)

Sosial kontakt

Anbefaling om at alle i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker. (Nytt)

Still deg selv følgende spørsmål

 • Har du definert en ansvarlig arrangør for sammenkomsten?
 • Har du satt deg inn i de nasjonale smittevernrådene og eventuelle spesielle råd for din bransje?
 • Skal arrangementet foregå på et offentlig sted?
 • Har du sørget for å registrere navn og kontaktinfo til alle deltakere som vil være til stede?
 • Er størrelsen og utformingen av arrangementsstedet tilstrekkelig til at personer som ikke bor sammen kan holde en meters avstand*?
 • Har du vurdert å holde arrangementet utendørs?
 • Har du tilrettelagt for at det ikke blir trengsel rundt f.eks. inngangsparti, toaletter osv?
 • Vil du informere alle deltakerne om at de ikke møter opp hvis de er syke eller satt i karantene/isolasjon?
 • Har du sørget for at alle deltakerne har god tilgang til håndvask eller håndsprit?
 • Har du hengt opp plakater med smittevern-info godt synlig for de som er til stede?
 • Kommer du til å rengjøre lokalet, toaletter o.l grundig før og etter arrangementet?
 • Hvis du skal servere mat og drikke, har du sørget for at den som lager maten rengjør hendene sine grundig?
 • Har du sørget for at alle gjester vasker hender før måltider? Les mer om smittevern og matservering på mattilsynets sider
 • Hvis du skal servere alkohol, vil du følge reglene for smittevern ved servering? **
   I tillegg må du søke om skjenkebevilling

Hvis du har svart ja på alle disse spørsmålene, kan du gjennomføre arrangementet med forsvarlig smittevern. Hvis du svarer nei på noen av spørsmålene bør du avlyse arrangementet, eller sende inn smittevern-skjema til kommunen for råd og veiledning.   

*Slik kan du regne ut arealbehov:

2,25 m2 pr deltaker + bufferareal

Gruppe

Bufferareal

 

<5 pers

10 m2

<15 pers

20 m2

<30 pers

30 m2

<50 pers

30 m2

>51 pers

30 m2

Eks.

Gruppe på 12 personer skal ha fest:

Du ganger da 2,25 m2 med 12 personer. I tillegg legger du til ekstra-arealet 20 m2

(12 pers x 2,25m2) + 20m2 = 47m2

Lokalet må da være minst 47 m2 for at det skal være stort nok til festen din. 

I regnestykket er det ikke tatt høyde for kohorter eller ny regel om to meters avstand til personer i risikogrupper. Det vil si at noen av deltakerne bor sammen eller er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen. Personer i samme kohort trenger ikke å holde avstand på arrangementer. 

 

Offentlige arrangementer med 51-600 personer

Obs: nye regler annonsert 5. november:

 • Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler og 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter. Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Endringen iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november. (Nytt)
 • Fra 28. oktober: Utendørsarrangementer kan kun ha 50-600 personer hvis alle i publikum sitter i fastmonterte seter.  Arrangøren må sørge for at deltakerne holdes atskilt i grupper på inntil 200 personer. Til enhver tid skal det være minst to meters avstand mellom de forskjellige gruppene. Det skal være minst én meter mellom alle personene innad i gruppene på 200 personer.

 

Hvis du planlegger et arrangement med over 50 deltakere, oppfordrer vi til å sende smittevernskjema til kommunen:

Logg inn på Indre Fosen kommunes skjemaportal, for å sende inn smittevern-skjema til kommunen.

Send inn skjemaet i god tid før arrangementet. Indre Fosen kommune gjør oppmerksom på at det er arrangøren som har ansvaret for smittevernet. Skjemaet er ikke en søknad, men ei liste som skal hjelpe deg med å kvalitetssikre smittevern-tiltakene. Kommunen fatter ikke vedtak, eller gir noen form for godkjenning – svarbrevet er en faglig vurdering og rådgiving omkring smittevern.  

 

 

 

 

Samlinger med mer enn 600 personer

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med flere enn 600 personer.

Les mer på Helsedirektoratets sider.

 

https://www.indrefosen.kommune.no/nyheter/koronavirus-retningslinjer-og-rad.9656.aspx

Sted

Indre Fosen kommune
 

Kontakt

Legg til hendelsen i din kalender

Filter

Søk