Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronavirus / corona virus

Teknisk feil koronavaksine-bestilling aldersgruppe 40-44 skal nå være rettet.
 

Koronainformasjon på norsk

Corona information in English  

ትግርኛ   العربية  Ikinyarwanda  Soomaali 

Koronavirus: kommunens infoside

Bestill koronatest

 • Hvis du er syk, bli hjemme og bestill test (se knapp over). Trenger du helserådgivning, kontakt legekontoret tlf. 41 70 24 00 (tastevalg 1). Ikke møt opp fysisk på legekontoret uten avtale. 
 • Har du behov for akutt helsehjelp, ring 116117. Ved livstruende sykdom eller skade, ring 113.
 • Hvis du er frisk, men har spørsmål om koronavirus, se helsenorge.no for å finne svar på spørsmålene dine, eller ring  815 55 015. 
 • Er pandemien psykisk belastende? Se hvor du kan få hjelp og råd.

Nyheter fra Indre Fosen kommune om koronasituasjonen 

 

Helseinformasjon og helsetilbud

Koronatiltak i Indre Fosen kommune

Indre Fosen kommune følger det nasjonale tiltaksnivået i Norge.

For information English and other languages

Husk alltid de generelle smittevernrådene: Vask hendene, hold avstand, hold deg hjemme og test deg om du er syk

Skole og barnehage

Alle barnehager, barne- og ungdomskoler i Indre Fosen kommune driftes på grønt smittevernnivå. Johan Bojer videregående skole ble driftet på gult nivå ut skoleåret 2020/21. 

Skoleavslutninger og vitnemålsutdelinger

Se veilederne på Udirs sider. 

Sosial kontakt, private og offentlige arrangementer

Nye nasjonale anbefalinger fra 18. juni

Indre Fosen kommune har ikke mulighet til å gi råd eller beslutninger om hvert arrangement. Vi ber både private og offentlige arrangører om å sette seg inn i anbefalinger og regler. Se også veiledning fra Folkehelseinstituttet på fhi.no 

Anbefalinger for hele landet

Hold 1 meter avstand. Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

Lokale anbefalinger Indre Fosen kommune

 • Indre Fosen kommune har ikke lenger lokal anbefaling om munnbind-bruk, men vær obs på lokale anbefalinger når du reiser til f.eks. Trondheim kommune. 
 • Det anbefales å begrense antall sosiale kontakter (gjelder ikke egen husstand/arbeid/skole)

Private arrangementer

Sammenkomst hjemme, hytta, hagen o.l.: Anbefaling om maks 20 gjester og oppfordring om å møtes utendørs. Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede (fullvaksinerte, de med 1 dose vaksine etter tre uker, de som har hatt covid-19 siste 6 måneder) med i antallsbegrensningen, men det må fortsatt være mulig å holde avstand.

Beskyttede kan ha nær sosial kontakt (under en meter) med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester.

Offentlige arrangementer

Se Folkehelseinstituttets veileder for nasjonale regler for arrangementer

En regel er forskriftsfestet og skal følges. Brudd på reglene er straffbart. 

Idrett og fritidstilbud

Nasjonale anbefalinger:

 • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand. (nytt)
 • Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen, Dette gjelder både utendørs og innendørs. (nytt)
 • Voksne dansere, musikere og scenekunstnere som ikke er profesjonelle kunstnere får unntak fra 1-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen. (nytt)

Sommerleir:

 • Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300, og det anbefales at man deler deltakerne inn i grupper med omtrent 40 personer.
 • Det er ikke et krav om å holde 1 meters avstand, men de generelle anbefalingene om avstand og god håndhygiene gjelder også på leir, både for voksne og barn.
 • Når det skjer aktiviteter på leiren som ikke kan gjennomføres uten å være nærmere enn 1 meter, gjelder ikke anbefalingen om å holde avstand.

Toppidrett
Toppidrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres utendørs og innendørs. (nytt)

Nasjonale regler

Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand. (nytt)

 • Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen, Dette gjelder både utendørs og innendørs. (nytt)
 • Voksne dansere, musikere og scenekunstnere som ikke er profesjonelle kunstnere får unntak fra 1-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen. (nytt)

Se veiledere for idrett og trening på fhi.no

Kulturskole

Kulturskolen driftes på grønt nivå, i likhet med grunnskolene. Grønt nivå i kulturskolen betyr:

 • Ingen syke skal møte på kulturskolen
 • Unngå håndhilsning og klemming
 • God hånd- og hostehygiene er viktig
 • Planlegg for vanlig organisering av klasser og grupper
 • Det er tilstrekkelig med normalt renhold 
 • Planlegg for vanlig kulturskolehverdag

Les mer på Kulturskolerådets nettsider. 

Reiser

Det er din plikt som reisende å sette deg inn i alle regler. De kan endre seg raskt. Se 
Helsenorge.no/reise for oversikt over anbefalinger og regler som gjelder nå. 

Råd for innenlandsreiser

Lokale anbefalinger/presiseringer

 • Unngå reiser til og besøk fra kommuner med høy smitte. 
 • Hvis du skal ha besøk fra en kommune med høy smitte, skal den besøkende følge reglene som gjelder i sin kommune, hvis de er strengere enn tiltakene i Indre Fosen. Dette gjelder ikke personer som er beskyttet.
 • Husk munnbindanbefaling i kollektivtrafikk fra/til Trondheim kommune. 

Se helsenorge.no for informasjon om innreisekarantene mm

Arbeidsplasser/hjemmekontor

Nye anbefalinger fra 18/20. juni 

Nasjonal anbefaling

 • Økt tilstedeværelse på arbeidsplassen. (nytt)
 • Delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid.
 • Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen. (nytt)
 • Generelle smitteverntiltak.
 • Det må være mulig å holde 1 meters avstand for alle.
 • De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper. (nytt)

Indre Fosen kommune har anbefaling til sine ansatte om hjemmekontor ut juni for den som kan det. Vi har per 20. juni ikke tatt en ny vurdering av denne anbefalingen. 

Besøksrestriksjoner sykehjem

Nytt fra og med 4. mars i Indre Fosen kommune: 
1.   Ingen begrensning på antall besøk i uka, eller hvor langt besøket kan vare. Men fremdeles kun 2 besøkende samtidig.

2.  Den besøkende må holde minst 1 meters avstand til beboer, så lenge den besøkende ikke er fullvaksinert. Fullvaksinert regnes en som 1 uke etter 2.dose. Hold god avstand, gjerne mer enn 2 meter til andre beboere og helsepersonell under besøk.

3. Beboerne kan tas med ut: Beboere som er i stand til det og ønsker det kan bli med besøkende på utflukter så lenge dette er avtalt med avdelingen. Det gis sterk anbefaling om at beboer ved slike turer ikke treffer andre personer og ikke besøker offentlig sted som butikk, kafe eller lignende. Ved slike utflukter er det den besøkende som har ansvaret for at smittevernråd følges.

Se alle retningslinjer for besøk ved sykehjem.

Butikker

Nye regler og anbefalinger fra 18/20. juni 

Nasjonal regel: 

Åpent med regulering av smittevernfaglig forsvarlig drift i henhold til covid-19-forskriften, som å tilrettelegge for minst 1 meters avstand og ha rutiner for god hygiene. Smitteverntiltak jf. egen bransjestandard.

Varemesser og midlertidige markeder reguleres på samme måte som handelsnæringen.

Uteliv og serveringssteder

Nye regler fra 20. juni 

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

 • Skjenkestoppen kl. 24:00 oppheves. (nytt)
 • Innslippsstopp kl 24:00 opprettholdes.
 • Krav om registrering, bordservering av alkohol, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand.