Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Totalplan for Indre Fosen kommune: se opptak av møtet

Klikk for stort bildeKommunestyret behandlet saken 14. oktober. 

Les møtepapirene her, og se opptak av møtet i kommune-tv.  Protokoll kommer. 

Sak 74/2020 Totalplan for Indre Fosen kommune - en bærekraftig kommune, ble behandlet fra kl. 11.00. 

Forslaget til totalplan for Indre Fosen kommune var på høring fra 10. september til 11. oktober. Se forslaget i 25 punkter nederst i artikkelen.

Les innspillene som kom inn

Totalplanen og økonomi- og handlingsplan skal behandles i alle utvalg og i Formannskapet i september. Formannskapet gir innstilling til kommunestyret i begge sakene til kommunestyrets møte 14. oktober.

Lokal forskrift om skolekretsgrenser legges ut på høring og skal behandles i oppvekstutvalget. Oppvekstutvalget gir innstilling til kommunestyret.

Se alle saksdokumentene i Innsyn:

Du kan se opptak av kommunedirektørens presentasjon i Kommunestyret 10. september her. 

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Helse- og omsorgsplan 2020 – 2030, del 1, vedtas som framlagt.

2. Forebyggende arbeid for barn og unge styrkes gjennom bl.a. helsestasjonen.

3. Hjemmetjenesten og forebyggende tiltak i eldreomsorgen styrkes.

4. Bo- og aktivitetstjenesten styrkes.

5. Utekontor legetjenesten Råkvåg avvikles i 2024.

6. Ombygging av Råkvåg aldershjem til omsorgssenter i 2024.

7. Interkommunal legevakt utredes.

8. Øvrige tiltak i helse- og omsorgsplan 2020 – 2030, del 2, vedtas som framlagt.

9. Fevåg/Hasselvika skole legges ned, og elevene flyttes til Åsly skole fra 01.01.2021. Lønnsutgiftene beholdes første halvår 2021.

10. Fevåg/Hasselvika skole legges ut for salg med klausul om at det ikke kan etableres privat skole i lokalene.

11. 8.-10. trinn ved Stadsbygd skole flyttes til Åsly skole fra august 2021.

12. Planlegging av nybygg for 1.- 7. trinn ved Stadsbygd skole settes i gang så snart som råd med mål om byggestart sommeren 2021.

13. 8.-10. trinn ved Vanvikan skole flyttes til Åsly skole fra august 2023.

14. 8.-10. trinn ved Mælan skole flyttes til Åsly skole fra august 2023.

15. Eiendommen som Johan Bojer videregående skole, skolested Rissa, bruker, tas i bruk av Åsly skole fra august 2023.

16. Fagerbakken barnehage flyttes til Mælan skole fra august 2023.

17. Fagerbakken barnehage legges ut for salg når barnehagen har flyttet.

18. Barnehagestrukturen utredes i forkant av behandlingen av økonomi- og handlingsplan våren 2022.

19. Vedtektene for barnehagene i Indre Fosen kommune gjennomgås og revideres i 2021.

20. Helhetlig oppvekstplan ferdigstilles i 2021.

21. Organisering av bygg- og eiendomsforvaltningen beholdes som i dag.

22. Kultursektoren reduseres med ressurser innenfor bibliotek og kulturskole.

23. Når omstillingsprogrammet for arbeids- og næringsliv Indre Fosen kommune avsluttes, ansettes en næringsutvikler.

24. VAR-området (vann, avløp, renovasjon) skal være selvfinansierende fra 2021.

25. Eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer innføres fra 2022