Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Handlingsplan næringskraft og bolyst: ny, forlenget høringsfrist

Klikk for stort bildeNy frist er 30. juni 2020. Næringsaktører, bedrifter, organisasjoner, innbyggere og andre interesserte oppfordres til å komme med innspill og merknader til rapporten via dette skjemaet.

Les forslaget til toårig handlingsplan for næringskraft og bolyst her (PDF, 2 MB)

 

15. juni: Det har kommet 15 høringsinnspill på forslaget til det toårige handlingsprogrammet for Næringskraft og bolyst. Målet for satsingen er å utvikle kommunens attraktivitet og folketall. For å oppnå et handlingsprogram med høy kvalitet, oppfordrer kommunen nærings- og arbeidsliv, bosteder, organisasjoner og engasjerte innbyggere til å sende innspill.  Det er også ønskelig med forslag fra bygder og grender, og Fevåg - Hasselvika oppfordres til å sende innspill.

På bakgrunn av dette, utvides høringsfristen (som var 14. juni) til 30. Juni.

 

 

Vedlegg til planen

 

Næringskraft og bolyst
Tittel Publisert Type
000-Faktagrunnlag for samfunnsutvikling-Indre Fosen kommune-2020

Faktagrunnlag for samfunnsutvikling-Indre Fosen kommune-2020

17.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 000-Faktagrunnlag for samfunnsutvikling-Indre Fosen kommune-2020.pdf
0-A-Attraktivitetsanalyse for Indre Fosen 2019-Telemarksforskning

ttraktivitetsanalyse for Indre Fosen 2019-Telemarksforskning

17.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-A-Attraktivitetsanalyse for Indre Fosen 2019-Telemarksforskning.pdf
0-B-Utviklingsanalyse Indre Fosen 2019-BDO

Utviklingsanalyse Indre Fosen

17.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-B-Utviklingsanalyse Indre Fosen 2019-BDO.pdf
0-Logg med referater-Forprosjektet-2019

Logg med referater-Forprosjektet-2019

17.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-Logg med referater-Forprosjektet-2019.pdf

 

Tidligere info om temaet:

Forprosjektet vil etablere et toårig handlingsprogram, som bygger på forskning og ny kunnskap. Programmet vil bestå av strategier som sikrer rekrutteringen til næring- og arbeidsliv, styrker befolkningen og videreutvikler samfunnet.

 

Les planen for forprosjekt Næringskraft og bolyst her (PDF, 686 kB)

Målet er å utvikle en verktøykasse med profiler, aktiviteter og metoder for bedrifter/virksomheter, innbyggergrupper og noen områder i lokalsamfunnet.

Prosjektet består av tre selvstendige elementer som samtidig utgjør en helhet:

  • Ekstraordinær innsats som tar tak i nærings- og arbeidslivets utfordringer. Det dreier seg om å skape og sikre flere arbeidsplasser, samt dekke behovene for rekruttering, kompetanse og yngre arbeidskraft.
  • Utforsking av noen utfordringer i befolkningen. Det gjelder befolkningens bærekraft med styrking av noen innbyggergrupper. Motivere for høyere fødselstall, innflytting og bosetting av sesongarbeidskraft samt tilrettelegge for lavere utflytting og pendling.
  • Satsing på samfunnsrelaterte utfordringer og sikre behovene for varierte boligområder og boligtyper, egenartede og sjarmerende tettsteder med aktiviteter og tilbud, samferdsel med hyppige, hurtige og stabile forbindelser, samt innbyggervennlige tjenester.

Prosjektet dreier seg om fornyelse ved hjelp av kompetanse, attraktivitet og markedsføring.

Prosjektansvarlig

Vigdis Bolås

Prosjektleder

Sissel Grimsrud

 

 

      

Kontakt

Sissel Grimsrud
planlegger
E-post
Mobil 934 38 150