Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Nå setter vi i gang: Startskudd for næringskraft og bolyst

Klatring med fjorden i bakgrunnen.  - Klikk for stort bilde Geir Are Nyen Indre Fosen kommune har plass til flere innbyggere her på «rettsida» av Trondheimsfjorden. I vår iverksetter vi handlingsprogram for næringskraft og bolyst der befolkning, næringsliv og kommune sammen skal gjøre Indre Fosen enda mer attraktivt som bosted.  

Handlingsprogrammet er planlagt til en treårsperiode fra våren 2021. Programmet er utviklet gjennom et forprosjekt med flere innspillsrunder. Flere aktører har bidratt i arbeidet, blant annet Omstillingsprogrammet og Næringsforeningen i Indre Fosen og Telemarksforskning. Og ikke minst har innbyggerne selv gitt mange verdifulle innspill og ideer.

Idebank for bo- og blilyst

Blant annet inneholder programmet en idébank med konkrete tiltak som kan gjøre kommunen mer tiltrekkende for dagens innbyggere, pendlere, arbeidssøkere, besøkende og mulige tilflyttere. Forslagene består av alt fra vertskap for nye innbyggere til markedsføring, etablering av møteplasser, utvikling av infrastruktur og mye mer.  

Les handlingsprogrammet

Innbyggerforeninger ved ti steder deltar

Indre Fosen kommune har invitert ti innbyggerforeninger til en samskapende prosess. De ti stedene som blir med er; Rissa, Leksvik, Stadsbygd, Vanvikan, Stjørna – Råkvåg, Hasselvika, Fevåg, Skaugdalen, Seter – Hindrem og Verrabotn. Noen av foreningene er nyopprettet, og de vil invitere innbyggere til dugnad i løpet av programperioden.

Felles oppstartsmøte

Kommunen har gjennomført digitale møter med de ulike foreningene nå i vinter. Men når vi nå skal i gang med felles oppstartsmøte, har vi under nøye vurdering valgt sammenkomst onsdag 10. mars i Bojersalen ved Åsly skole i Rissa. På grunn av smittevern har vi begrenset deltakelsen med noen representanter fra hver forening. Vi følger ellers smittevern-kravene under møtet. I møtet vil kommunen og innbyggerforeningene drøfte:

  • Bakgrunn for hovedprogrammet
  • Organisasjonene presenterer seg og sine deltagere
  • Attraktivitet i næringsliv, steder og befolkning
  • Uteroms-veilederen (PDF, 3 MB)
  • Utvikling av stedlige handlingsplaner
  • Organisasjonene oppsummerer sin forståelse av oppdraget

Når organisasjonene har drøftet satsingen i sine styrer, vil innbyggere bli invitert til dialog om utbedring av sitt sted. Arbeidet bør resultere i lokale handlingsplaner mot juni 2021. Kommunen kan være dialogpartner på veien frem til lokale handlingsplaner. Satsingen på næringskraft og bolyst er også en øvelse i lokaldemokrati. Det betyr at kommunen inviterer til samspill for å oppnå mer attraktivitet i nærings- og arbeidsliv, bosteder og befolkning. Målet er å få flere innbyggere og bedre økonomi i fremtiden.