Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronavirus og tiltak

Skrifttyper

Kommunelogoen

I logoen har vi valgt skrifttypen Apex New Medium i ordene Indre Fosen, og Apex New light i ordet kommune. 

Vanlig tekst

Vi har valgt Arial som standard skrifttype til både korte og lange tekster. Denne skrifttypen oppfyller kravene til god lesbarhet, og den er standardfont i de vanligste tekstprogrammene. Vi anbefaler at du bruker skriftstørrelse 11 til tekst. Gå aldri under størrelse 11 eller over 14 i mengdetekst. Det svekker lesbarheten. Bruk alltid svart skrift. I annonser, faktabokser e.l. kan du bruke hvit skrift på svart bakgrunn, for variasjon.

Overskrifter

I brev og korte tekster: Til overskrift1 bruker vi Arial Black i skriftstørrelse 12. Til overskrift 2 bruker vi Arial Black i størrelse 11. For at kontrasten mellom tekst og bakgrunn skal være god, bør vi holde oss til svart skrift på hvit bakgrunn eller hvit tekst på svart bakgrunn. Hvis du ønsker å skille ut f.eks. faktabokser eller lignende, kan du bruke den mørkeste turkisfargen på overskriften: Pantone 631 U/CMYK C65, M11, Y17, K0/RGB R78, G163, B188

I lengre dokumenter: Tittel på første side i Arial Black skriftstørrelse 20 som tittel og Arial Black i skriftstørrelse 14 som undertittel.

Du kan også bruke de andre fargene i paletten på faktaboksrammer o.l. hvis du ønsker farge på dokumentet. Hvis dokumentet skal trykkes på papir (annonse, plakat o.l), bør du teste om kontrasten er god før du trykker det. Hold opp arket og se dokumentet på avstand. Hvis noen deler ser usynlige ut, er sannsynligvis kontrasten for svak. De grafiske illustrasjonene kan også gi farge og liv til dokumentet ditt.

Unngå kursiv, understrek og blokkbokstaver

For å beholde god lesbarhet, bør du begrense bruken av kursiv (skrå skrift), understrek og blokkbokstaver. Kursiv kan være vanskelig å lese, så bruk det kun på enkeltord eller korte setninger. Understrek kan forveksles med en lenke, og bør derfor ikke brukes på dokumenter som skal være publiseres i digitale kanaler. Blokkbokstaver bør unngås helt. Det gjelder selvsagt ikke forbokstaver, men hele ord, overskrifter og setninger. Dette er i dag ansett som en litt useriøs stil (ropete, aggressivt). Lesbarheten går også ned når lange ord og setninger skrives med kun store bokstaver.

Bruk heller småbokstaver i Arial Black i overskrifter, og bruk vanlig Arial i fet skrift for å utheve enkeltord og setninger. Det er også lurt å ha tomrom over og under setninger, hvis du skal framheve noe viktig.

Kontakt

Kari Klepp
fagleder kommunikasjon
E-post
Mobil 975 14 096