Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronavirus og tiltak

Artikkel til hjemmesiden

Kommunens hjemmeside er vår viktigste digitale portal for innbyggerne våre. Vi er underlagt strenge krav til universell utforming, slik at nettsiden skal kunne brukes av flest mulig. Leverandøren av nettsiden har sørget for at løsningen er tilpasset lovkravene om universell utforming. Men valgene vi gjør som redaktører, er likevel avgjørende for at vi skal oppfylle loven. Det er også viktig at du bruker et klart språk, og at du har perspektivet til brukeren av siden når du skal beskrive kommunens virksomhet. Brukeren er mest opptatt av de praktiske opplysningene om tjenestene våre, og mindre av bakgrunnsdokumenter og planer.

Struktur

Vi følger en fast struktur på artiklene som beskriver tjenester i kommunen.

 1. Hva tilbyr kommunen?

Hvor finnes tilbudet og hva inneholder det? Vær så konkret som mulig – ikke legg lovhjemler, planer og lignende her. Få for eksempel med kontaktinfo/åpningstider, tjenestested, eksempler på hjelp, rutiner i hverdagen osv.

 1. Hvem kan få tilbudet?

Målgruppe/aldersgruppe, kriterier for å søke

 1. Hvordan kan du få tilbudet?

Praktisk framgangsmåte og navn på søknadsskjema

 1. Hva koster det?

Skriv det som gjelder nå, så oppdaterer vi ved nyttår

 1. Kontaktperson

Navn, tittel, telefon og ev. e-post

 1. Lover og rettigheter

Hvis aktuelt: Henvisning til lovverk som gjelder for tjenesten + klageskjema

 

Overskrifter

Leseren skal kjapt kunne skumlese teksten ved hjelp av overskrifter i 2 til 3 nivåer (overskrift 1, overskrift 2 + eventuelt overskrift 3). Det er viktig at du markerer overskriften og gir den riktig format, for da blir den søkbar i Google og andre søkemotorer.


Ingressen er den første teksten etter overskriften. Ingressen bør være et kort sammendrag av teksten og beskrive tekstens hovedinformasjon.

Språk

Husk at mange av leserne dine bruker mobil. Setningene bør derfor være korte, konsise og presise. De må inneholde nøkkelordene som målgruppa kan tenke seg å skrive inn i søkefeltet når de leter etter informasjon om tjenesten. Unngå derfor sjargong, forkortelser og faguttrykk.

Universell utforming

 • Alle bilder skal ha en alternativ tekst (alt-tekst). Det gjelder ikke for logoer og grafiske illustrasjoner. Den alternative teksten skal kunne leses av en som ikke har fysiske forutsetninger for å se informasjonen i bildet. For eksempel: «Helse- og omsorgssjef Hilde Anhanger Karlsen foran hoveddøra til Leksvik helsetun».
 • Tekst skal du presentere som tekst, og ikke som bilde av tekst. Dette fordi tekstkvaliteten blir dårlig ved forstørring, og hjelpemiddel for dyslektikere, synshemmede og minoritetsspråklige ikke kan dra nytte av teksten i bildet.
 • Videoer må tekstes. Bruk for eksempel undertekstverktøyet i Youtube.
 • Vi skal ha så få dokumentvedlegg som mulig på hjemmesiden. Det meste skal presenteres som artikler. Husk at vedtekter, retningslinjer og lignende ofte inneholder viktig informasjon om tjenesten. Klipp ut det som er viktig, og få det med i artikkelen. Der det er naturlig å legge inn vedlegg, skal vi bruke PDF-formatet. Det må være universelt utformet, slik at alle kan lese det.
 • Viktige lenker bør utformes som knapper/menypunkter. De er enklest å trykke på fra ulike plattformer. Hvis du skal ha med en oppsummering av flere lenker, kan du lage disse som ei liste med listefunksjonen, istedenfor mange lenker etter hverandre.
 • Selve teksten som lenkes, må gi mening i seg selv. Ikke skriv «les mer» eller «her», men skriv hva det er, for eksempel «les mer i forskrift om universell utforming». Ikke velg at lenka skal åpne seg i et nytt vindu. Da blir det vanskelig å navigere seg tilbake.