Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronavirus og tiltak

Brev og vedtak

Når du sender et enkeltvedtak, betyr brevet mye for den som mottar det. Se for deg hvem du skriver til, og hvordan de vil oppfatte budskapet. Bruk en vennlig og imøtekommende tone. Det som er viktigst for mottakeren, må komme tidlig fram i brevet. Prioriter rekkefølgen på innholdet slik:

 1. overskrift (må beskrive hovedbudskapet)
 2. en innledende setning som setter teksten i sammenheng
 3. vedtaket (unngå lovhenvisninger og faguttrykk her)
 4. begrunnelse (gjør det enkelt for mottakeren å forstå hvorfor vedtaket ble slik)
 5. faktagrunnlag, vurderinger
 6. informasjon om klagemuligheter (bruk et aktivt språk med verb, understrek tidsfrister)
 7. kontaktinformasjon
 8. oppsummering av lover og regler (hvis lovhenvisningene kommer midt i setninger, kan teksten bli tung å lese)

Vi vet at noen maler i sak- og arkivsystemene har et annet oppsett. Dette vil vi jobbe sammen med hver enkelt fagenhet for å forbedre.

Bruk sjekklista for klart språk og vær ekstra nøye med dette:

 • Skriv direkte til mottakeren. Bruk du/deg/dere om mottakeren og Indre Fosen kommune/vi om avsenderen.
 • Skal mottakeren gjøre noe etter å ha lest brevet? Sende inn ekstra dokumenter, fylle inn et skjema eller svare innen en tidsfrist? Da må det komme tydelig fram med uthevet skrift på første side av brevet.
 • Unngå faguttrykk og forkortelser hvis du er usikker på om mottakeren kjenner begrepene. Hvis du må bruke disse ordene, må du forklare hva de betyr.