Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Planer og strategier

Du som skriver slike dokumenter, legger mye arbeid i innholdet. Men ofte kan det være vanskelig å få folk til å lese og bruke dem. Før du begynner, er du lurt å tenke at du ikke skal skrive et dokument. Tenk heller gjennom hva planen eller strategien betyr for folk, og hva de skal gjøre med den. Noter deretter ned hvordan du ville forklart planen hvis du skulle presentert den for en ungdomsskoleklasse. Det kan være et utgangspunkt for hvordan du skriver dokumentet.

Struktur

  • Bruk avsnitt i flere nivåer (overskrift 1,2,3 osv.) og få alle nivåene med i innholdsfortegnelsen. Se også kommunens grafiske profil om stiler.
  • Bruk beskrivende overskrifter i alle nivåene, slik at det er enkelt å navigere seg rundt i dokumentet. Ut ifra overskriftene i innholdsfortegnelsen skal leseren kjapt kunne danne seg et bilde av innholdet i hele dokumentet.
  • Bruk punktlister for å gjøre viktige budskap oversiktlige.

Språk

Husk at dokumentet skal leses av mange ulike grupper. Vi ønsker at både ansatte og innbyggere skal kunne forstå innholdet.

  • Siden planene ikke har en bestemt mottaker, bruker vi ikke du/dere. Men du må få fram hvem avsenderen er, og hvem som har ansvar for hva.
  • Unngå forkortelser og sjargong, og forklar faguttrykk hvis du må bruke dem.
  • Bruk aktive setninger med verb, istedenfor tunge setninger med mange substantiver.
  • Sørg for at det er en konsekvent bruk av ord- og bøyningsformer gjennom hele dokumentet (fortid, nåtid osv.). 
  • Hvis leseren klarer å se for seg et konkret bilde når hun leser teksten, så husker hun innholdet bedre. Pass derfor på at du ikke er for vag og abstrakt.
  • Unngå for mye bruk av floskler, klisjeer og moteord som «fokus», «robust», «innovativ». Finn konkrete ord isteden. Se alternativ ordliste.