Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Saksframlegg

Husk at et saksframlegg ikke bare skal kunne leses og forstås av politikere, men også av ansatte, journalister, innbyggere og andre. Ikke bruk forkortelser, og forklar faguttrykk hvis du må bruke dem. Siden saksframlegget ikke har en bestemt mottaker, bruker vi ikke du/dere. Men du må få fram hvem avsenderen er, og hvem som gjør hva.

Innholdet struktureres i denne rekkefølgen

Sakstittel: Saken må ha en tittel som beskriver innholdet i nettopp denne saken. Den må inneholde nøkkelord som er enkle å søke opp. Ikke skriv punktum til slutt i tittelen.

Rådmannens forslag til vedtak: Det må være presist, entydig og med nummererte punkter. Det bør være kortfattet, men må inneholde tilstrekkelig informasjon til at vedtaket kan bli iverksatt. Husk at du som saksbehandler skal kunne følge opp vedtaket etter at saken har blitt behandlet.

Oppsummering: Bruk maks fem linjer som setter saken i en sammenheng og som sier noe om hvem/hva/hvor/når saken gjelder.

Vedlegg: List opp alle vedlegg som hører til saken.

Saksutredning

Faktagrunnlag

Få fram alle vesentlige fakta. Ikke bland vurderinger inn i faktadelen gjennom ordvalg, vekting og utelatelse av momenter. Faktagrunnlaget kan for eksempel handle om

  • bakgrunn for saken
  • konsekvenser
  • lover og forskrifter
  • eksisterende planer
  • gjeldende vedtak
  • økonomi
  • bemanning
  • miljø og folkehelse

Eventuelle uttalelser fra andre råd og utvalg

Saksbehandlers vurdering: Er du sikker på at alle vesentlige fakta er vurdert i vurderingsdelen? Føler du deg trygg på at forslaget til vedtak følger logisk av måten du har vurdert fakta på?

Kommunikasjonstiltak: Hvem vil bli berørt av vedtaket? Hvem må kommunen informere direkte via partsbrev? Bør kommunen informere befolkningen indirekte via hjemmesider, medier, sosiale medier, kampanjer eller lignende?