Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Skriveregler for Indre Fosen kommune

Reglene under er basert på norsk rettskriving og Språkrådets anbefalinger. I noen tilfeller tillater Språkrådet flere alternativer. Her har vi stort sett valgt den formen som kommunene rundt oss i regionen har i sine språkprofiler.

Målform

Indre Fosen er en nøytral språkkommune (fordi både Rissa og Leksvik var det). Du velger derfor selv om du vil skrive nynorsk eller bokmål som ansatt.

Tall

 • Tallene en til tolv skriver vi med bokstaver.
 • Tall fra 13 og oppover skriver vi med tall.
 • Vi blander ikke siffer og tall i samme setning. Du kan velge mellom å skrive «Ni av tolv» eller «9 av 12»
 • Hvis tallet er særlig viktig å legge merke til, skriver du det med tall: «Fristen går ut om 3 dager».
 • Store tall skriver vi med tall og siffer i løpende tekst: «20 millioner kroner».
 • I tabeller skriver vi alle tall med siffer.
 • Store tall skriver vi med mellomrom mellom hver tusen: «30 000 kroner» (grunnen til at vi velger mellomrom istedenfor punktum, er at punktum markerer komma/desimal på engelsk.)
 • Vi skriver kroner, prosent og måleenheter med tall: «5,3 prosent», «6 kroner» og «2,3 kg».
 • Brøkdeler opp til ti skriver vi med bokstaver: En tredel, to firedeler osv (ikke tredjedel, fjerdedel)
 • Forkortelser av millioner og kroner: Skriv ordene helt ut første gangen du bruker det i en tekst. Deretter kan du forkorte til mill. og kr.

Tid og dato

 • Navn på måneder skriver vi med liten forbokstav på norsk: mars
 • Klokkeslett skriver vi med punktum mellom time og minutter: kl. 9.30
 • Datoer i brev og dokumenter, skriver vi med åtte siffer i rekkefølgen dag-måned-år. Ingen mellomrom eller skråstrek: 02.03.2017
 • Merk at punktum må med når vi ikke skriver årstallet 02.03.
 • Datoer i løpende tekst skriver vi med både bokstaver og siffer: 2. mars 2017

Tidsrom

Det skal ikke være mellomrom før og etter streken. Streken er en tankestrek, ikke bindestrek (trykk tasten CTRL og minus-tegnet for å få tankestrek).

Slik kan du skrive tidsrom:

 • tirsdag–torsdag
 • 3.4.–4.5.
 • Fra 1.7. til 8.7.
 • 15.00–16.15
 • 2010–2011
 • Årsskifter slik: skoleåret 2017/2018.

Telefonnummer, kontonummer og personnummer

 • Skriv mobilnummer i grupper på tre, to og tre siffer: 915 15 115.
 • Skriv faks- og fasttelefonnummer i fire grupper på to og to tall: 73 85 27 00.
 • Skriv fem- og sekssifrede telefonnummer i ett: 02800 og 116117.
 • Bankkontonummer skrives som tre tallgrupper: 2000 12 345678
 • Fødselsnummer skriver vi i to grupper: 180892 12345

Stor og liten forbokstav

Vi har tre grunnregler på norsk:

1. Egennavn skal ha stor forbokstav (for eksempel Fosen).

2. Fellesnavn skal ha liten forbokstav (for eksempel fosningene).

3. Starten på en setning skal ha stor forbokstav.

Institusjoner og organisasjoner

Institusjoner og organisasjoner med navn i to eller flere ledd har stor forbokstav bare i første ledd. Kommunen er pålagt å følge de norske skrivereglene her:

Trøndelag fylkeskommune

Indre Fosen bibliotek (her har ord nummer to i rekka stor bokstav fordi det er et egennavn)

Indre Fosen kulturskole

Indre Fosen kommune

Indre Fosen rådhus

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

St. Olavs hospital (fikk liten h i 2017 etter mye kritikk for å ha stor H i det opprinnelige navnet)

Private organisasjoner har imidlertid vedtatt en egen skrivemåte, og har stor forbokstav i begge ledd:

Stadsbygd Sparebank

Fosen Innovasjon

Navn på bygninger og rom

Liten forbokstav: rådhuset, idrettshallen, biblioteket.

Hvis det står sammen med et steds- eller personnavn, skal stedsnavnet ha stor forbokstav: Indre Fosen bibliotek, Bojersalen, Leksvik flerbrukshus.

Navn på møterom som inneholder egennavn, skrives med stor forbokstav, mens navn på andre møterom skrives med liten forbokstav: Vålheia, kantina

Politiske utvalg

Politiske utvalg og komiteer har ifølge Språkrådet liten bokstav, men for å gjøre språket tydeligere og språkprofilen enklere, har Indre Fosen valgt stor forbokstav. Det er kun forbokstav i første ledd:

Indre Fosen kommunestyre og Kommunestyret (i kortform)

Indre Fosen formannskap og Formannskapet (i kortform)

Indre Fosen arealutvalg og Arealutvalget (i kortform)

Indre Fosen ungdomsråd og Ungdomsrådet (i kortform)

Avdelinger, enheter og sektorer

Vi skriver avdelinger, enheter og virksomhetsområder i kommunen med stor bokstav fordi mange av disse kan oppfattes som egennavn.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Oppfølgingstjenesten

Arealsektoren

Stillingstitler

Titler skrives med liten forbokstav. Det gjelder også i stillingsannonser, og når tittelen står under personnavn på visittkort og i brevsignaturer:

rådmann

ordfører

oppvekstsjef

konsulent

rådgiver

sykepleier

planlegger

 

Når stilling og institusjon har samme navn, har stillingen liten forbokstav og institusjonen stor: Fylkesmannen (institusjonen)

fylkesmannen (personen)

Lover og forskrifter

Skriv liten forbokstav i navn på lover og forskrifter (både i kort- og fullformen). Unntaket er Grunnloven, som alltid skal ha stor forbokstav. Eksempel:

 • forvaltningsloven
 • opplæringsloven
 • forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske IKT-løsninger

Kontakt

Tea Eline Skarpjordet
kommunikasjonsrådgiver
E-post
Mobil 41 50 04 08