Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronavirus / corona virus

Teknisk feil koronavaksine-bestilling aldersgruppe 40-44 skal nå være rettet.
 

Koronainformasjon på norsk

Corona information in English  

ትግርኛ   العربية  Ikinyarwanda  Soomaali 

Koronavaksine

  Vi vaksinerer nå gruppe 10 og 11 - Klikk for stort bilde 16. juli: Vi åpner i dag bestillingsportalen for gruppe 11 (25-39 år). Vi ber om at du venter med å bestille til du mottar sms fra oss, og at du benytter digital løsning framfor å ringe. 

Koronavaksinering er gratis: Kommunen vil aldri be om betaling, kontonummer, passord, kode o.l. når vi kontakter deg om vaksine.

Ikke ring legekontoret for å bestille vaksine. 

Vi ber om at alle som ønsker vaksine, holder timeavtalen så langt det er mulig. Gi beskjed i god tid om du ikke kan møte. Hvis du ikke møter til timen, vil vaksinen din gis til andre. Du må da selv bestille ny time. 

English and other languages

Gå direkte til info om:

Vent med å bestille til du mottar invitasjon fra kommunen

Timebestilling korona-vaksine

Ser du kun korona-test når du trykker på lenken? Scroll forbi, så ser du innlogging vaksinering.  

Hvis du allerede har mottatt første dose i en annen kommune, skal du forholde deg til andredosen du har fått time til der. Når vi sender ut sms med invitasjon til vaksinering, gjelder det første dose. Du kan ikke benytte det tilbudet som en andredose. 

Vi sender invitasjon per SMS eller telefon til personer som er prioritert for vaksinering ut ifra tilgjengelige doser. Listene hentes ut fra Folkeregisteret. Innbyggere i risikogruppe 4-7 får tilsendt time ut ifra fastlegenes lister. 

Vaksinering i sommer

I perioden 19. til 30. juli vil det kun være vaksinering i Rissahallen. 

Prioriter vaksine foran ferie

Statsforvalteren har gitt klar beskjed om at den enkelte innbygger som ønsker vaksinen, skal ta timen på tidspunktet som tilbys. Kommunen har blitt oppfordret til å være restriktiv med å utsette timer fordi folk skal reise på ferie.

Når blir det din tur?

Se den nasjonale rekkefølgen av risikogrupper på Folkehelseinstituttets side. 

Tilhører du gruppe 1-10 og fremdeles ikke har fått tilbud om vaksine fra oss?

Ta kontakt med servicetorget på tlf. 74 85 51 00.

Uke 29 og 30 (23. og 30. juli): Fortsettelse gruppe 10 og oppstart gruppe 11?

 Det er kun vaksinering i Rissahallen disse to ukene.

 • Gruppe 10: Alder 18-24 år og 40-44 år.
 • Gruppe 11: Alder 25-39 år
 • Merk at vi til gruppe 8-11 ikke tar ytterligere kontakt etter sms-utsendelsen. Det er opp til personen selv å bestille time.

Gruppe 11

Vi åpner bestillingsportalen for denne gruppa i løpet av fredag 16. juli. 

Personer i gruppe 11 vil få tilsendt SMS der man får muligheten til å bestille time selv digitalt. Merk at vi ikke ringer til hver enkelt, men det er opp til personen selv å bestille time. 

Hvordan prioriteres innbyggere innenfor de ulike risikogruppene?

I risikogruppene delt inn etter alder, starter vi alltid med eldste årstall først. I risikogrupper som avgjøres av sykdom/tilstand, er det fastlegene som gjør uttrekk av diagnoser ut ifra sine journalsystemer. Personene på disse listene får så innkalling til vaksinering. Vi er klar over at disse listene ikke er 100 % presise. Det kan for eksempel tenkes at du har hatt en diagnose noen år tilbake i tid, som du nå er frisk fra. Men den kan likevel gjøre utslag på uttrekkslista som sendes til vaksineteamet. Vaksineteamet/kommunen har ikke tilgang til innbyggernes diagnoser, og kan heller ikke overprøve listene fra fastlegene. Vi forholder oss derfor til listene vi får, og kaller inn ut ifra dette.

Helsepersonell

AstraZeneca er nå tatt ut av vaksinasjonsprogrammet. Det er satt 205 doser AstraZeneca i Indre Fosen kommune. Alle disse er første-dose og gitt til personer som jobber i helse og omsorg. Det er  ingen som har fått to dose AstraZeneka. Denne vaksinen er nå tatt ut av vaksinasjonsprogrammet. Se informasjonsbrev til deg som har fått første dose AstraZeneca. 

Fra første uka i mai skal ti prosent av vaksinedosene gå til ansatte innen helse og omsorg. De får samme vaksine som andre: Pfizer/BioNTech. Vaksineteamet tar kontakt med hver enkelt som får tilbud. 

Ansatte i skoler og barnehage

Tirsdag kveld, 22. juni, informerte regjeringen om at kommunene kan flytte ansatte i skoler og barnehager framover i vaksine-køa etter at helsepersonell og risikogruppene er vaksinert. Se pressemeldingen fra regjeringen. 

Indre Fosen kommune kartlegger nå hvor mange personer det er snakk om og hvordan dette kan løses. Ansatte får nærmere informasjon fra sin arbeidsgiver når planen er klar. 

Studenter

Fra regjeringen 22. juni: "Av praktiske hensyn har Folkehelseinsituttet foreslått at de studentene som ikke er ferdigvaksinerte ved studiestart, kan få tilbud om dose to på studiestedet der hvor det er mest hensiktsmessig. Folkehelseinstituttet vil fordele vaksiner slik at studiekommunene kan vaksinere studentene med dose to. Det betyr at studenter kan få første dose i hjemkommunen når de er hjemme på sommerferie og den andre dosen når de kommer til studiestedet til høsten."

Studenter har ikke prioritet foran andre i sin aldersgruppe.

Når det gjelder nordmenn som studerer i utlandet, så har Folkehelseinstituttet oppfordret kommunene til å finne løsninger slik at disse studentene kan få to doser før utreise. "Det betyr ikke at utenlandsstudenter skal prioriteres som gruppe og før det etter alder er deres tur. Dette er ment som en åpning for at kommunene kan, hvis de selv finner det mulig, finne praktiske løsninger for at den enkelte utenlandsstudent kan rekke å få begge doser før avreise. Det kan i noen tilfeller bety at vaksineringen må skje med kortere intervall enn angitt i programmet, så lenge minimumsintervallet som vaksinen er godkjent for overholdes. Det bør også oppfordres til at studentene selv utviser fleksibilitet med hensyn på avreise. Per nå er det bare et tilbud til innbyggeren over 18 år i koronavaksinasjonsprogrammet. Dette gjelder også utenlandsstudenter." (Fra FHIs informasjonsbrev til kommunene i sommer).

Hvis du skal studere i et annet land enn Norge i høst, kontakt servicetorget/sentralbordet til kommunen for time-bestilling vaksine. 

 • Gruppe 10: Alder 18-24 år og 40-44 år
 • Gruppe 11: Alder 25-39 år

Venteliste

Hvis en person ikke møter opp til vaksine-avtalen sin, vil vaksineteamet ha doser til overs. Det er mulig å sette seg på venteliste for å bli ringt opp, hvis det skulle bli doser til overs. Det er likevel viktig å presisere at det er svært sjelden vi ringer opp folk på lista. Som regel har vi prioriterte personer vi ringer. Du setter deg på venteliste ved å logge inn på bestillingssystemet. Time-bestilling er kun for deg som har mottatt invitasjon til vaksinering. 

Antall vaksinedoser gitt i Indre Fosen

Hver uke registrerer vi hvor mange doser som er satt i kommunen. Det tar litt tid fra tallene vi registrerer lokalt kommer fram i den nasjonale oversikten.Se kart over vaksinasjon i kommunene på fhi.no

Forrige vaksineringsdag var torsdag 15. juli Da ble det satt 409 doser der 264 var dose 2 og resten dose 1. 

Indre Fosen kommune har i løpet av koronavaksinasjons-programmet så langt satt totalt 7 986 doser Pfizer/BioNTech-vaksiner. Av disse er 4 985 dose 1, og 3 190 dose 2. I tillegg er det satt 205 doser AstraZeneka-vaksine. Les mer om AztraZeneca-vaksinerte. 

Vi har i overkant av 8000 innbyggere 18 år og eldre i Indre Fosen kommune

Neste vaksineringsdag er fredag 23. juli.

Hva avgjør kommunens framdrift i vaksinasjonsprogrammet?

Framdriften avhenger av vaksine-leveransene. Vaksineteamet i Indre Fosen setter alle doser vi får hver uke og takker aldri nei til vaksiner. Andre faktorer som påvirker hvor langt kommunen er kommet i rekkefølgen av målgrupper, er fordelingen av befolkningen i ulike aldersgrupper, hvordan fastlegene registrerer risikogrupper med høy prioritet og hvor mange som takker ja til vaksinen.

Ring servicetorg, ikke legekontor for hjelp med bestilling

Det er ikke legekontorene som organiserer vaksinering. Vi ber om at innbyggerne ikke ringer dit med spørsmål og ønske om vaksine. Det vil skape køer på linjene og ventetid for andre som må komme i kontakt med legetjenesten. Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp med time-bestilling, ring sentralbordet 74 85 51 00 hverdager kl. 10.00-14.00. 

Hjelp oss med å gjennomføre vaksinasjonsprogrammet mest mulig smidig!

Hvor mange vi kan vaksinere hver uke avhenger av leveransene. Men du kan hjelpe oss til å jobbe mest mulig effektivt, slik at vi unngår unødvendige forsinkelser:

1. Bestem deg allerede nå om du ønsker vaksinen eller ikke, slik at du ikke trenger betenkningstid når vaksineteamet tar kontakt. Du kan lese mer om vaksinene på FHI.no.

2. Hvis du ønsker vaksinen, ber vi om at du takker ja til timene som er satt av for din aldersgruppe - så langt det lar seg gjøre. Vi har forståelse for at det ikke alltid passer. Men prioriter vaksineringen foran andre ting som kan vente. 

3. Det kjennes sikkert trygt å vaksinere seg sammen med ektefelle eller venner. Men vaksine-teamet har ikke alltid mulighet til å tilpasse så mye individuelt, hvis vi skal få best mulig flyt i gjennomføringen. Det er ikke mulig å "gi bort" timen sin til andre. 

5. Hvis du har mulighet til å bestille timen digitalt med elektronisk ID, sparer det oss veldig mye tid! Vi skal selvsagt hjelpe deg om du ikke kan bruke slike kanaler. 

6. Vent til din tur med å bestille. Du får beskjed per SMS når det er din tur. 

7. Gi beskjed i god tid om du ikke kan møte til timen. Hvis du ikke møter til timen, vil vaksinen din gis til andre. Du må da selv bestille ny time. 

Praktisk info dagen du skal ta vaksine

 • Ta på deg kortermet skjorte, singlet e.l., slik at det er enkelt å komme til stikkstedet. Men ha på yttertøy/paraply etc ved dårlig vær. Vi kan ikke slippe mange inn i lokalet samtidig, så ved stor pågang må du kunne vente utenfor inngangen. 
 • Ta med legitimasjon til lokalet.
 • Følg smittevernrådene i lokalet. Vi anbefaler at du bruker munnbind. Om du ikke har med selv, kan du få munnbind av vaksineteamet. 
 • Registrer deg med legitimasjon ved ankomst. Hvis du har bestilt time digitalt, har du allerede fylt ut egenerklæringsskjema og kan gå direkte til vaksinering (hvis det er ledig). Hvis du ikke har bestilt digitalt, må du sitte ned og fylle ut egenerklærings-skjema. Ta det med tilbake til registrerings-skranken og vent til det blir din tur for vaksinering. 
 • Når du tar vaksine får du med deg et informasjonsskriv og dato for dose 2. 
 • Sitt ned i venteområdet etter vaksinering før du forlater lokalet. Du får beskjed om hvor lenge du skal vente. 
 • Gå ut døra som er merket utgang. 
 • Kast munnbind i søppelkasse. 

Se omvisning og praktisk info fra et vaksine-lokale:

Tid og sted for vaksinering

Vaksineringen i Leksvik (Smia) og i Rissa (Rissahallen). 23. juli og 30. juli blir det kun vaksinering i Rissahallen. 

Du får vaksine i kommunen du er folkeregistrert

Det betyr at du ikke kan få vaksine der du er på ferie, hytta osv. Studenter som ikke er ferdigvaksinerte ved studiestart, kan få tilbud om dose to på studiestedet der hvor det er mest hensiktsmessig. Utenlandske arbeidere som oppholder seg i kommunen for jobb, får tilbud om vaksine her. Arbeidsgivere kan ta kontakt med kommunen for mer informasjon. 

Kommunen tar kontakt med deg 

Kommunen sender invitasjonen til ditt registrerte mobilnummer når det er din tur til å bestille vaksine. Risikogruppe 5-7 får SMS med tid og sted for vaksinering. Hvis du ikke ønsker vaksine eller ikke har mulighet til å møte til timen, må du avbestille. Gruppe 8-11 får sms med info om hvordan man bestiller time selv. Når du mottar invitasjonen, bestiller du time til vaksinering via en digital portal. 

Står du oppført med riktig kontaktinfo i offentlige registre? Sjekk din oppføring her: https://www.norge.no/nb/oppdater-kontaktinformasjon

Hvorfor ringer ikke kommunen til alle innbyggere?

Det er svært tidkrevende å ringe så mange personer. Koronavaksinasjonsprogrammet vil kreve solid bemanning og vi må derfor velge effektive løsninger der det kan spare tid uten at det går på bekostning av kvalitet. Kommunen ønsker derfor at alle som har mulighet til å benytte seg av den digitale løsningen når den blir klar, gjør det. 

Om vaksinen

Se spørsmål og svar om vaksinen på helsenorge.no

Det er gratis å ta koronavaksine. Vaksinen settes i to omganger. Du får time til dose 2 når du tar dose 1. 

Per nå (juli 2021) er det vaksine fra Pfizer/BioNTech som brukes i Indre Fosen. Du kan lese mer om denne vaksinen på Folkehelseinstituttets side.