Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronavaksine

Illustrasjon som viser hvor vi er i programmet per april 2021: Vi vaksinerer nå risikogruppe 4. - Klikk for stort bildeVaksiner gis i en nasjonalt bestemt rekkefølge. Indre Fosen kommune vaksinerer nå risikogruppe 4. I første uke mai ble vaksinedosene fordelt  til:
- personer født i 1956 og tidligere
- innbyggere under 65 år i definerte risikogrupper
- helsepersonell

Vaksinen er gratis: Kommunen vil aldri be om betaling, kontonummer, passord, kode o.l. når vi kontakter deg om vaksine.

Ikke ring legekontoret for å bestille vaksine

Vaksine-påmelding er kun tilgjengelig for deg som mottar invitasjon

Timebestilling korona-vaksine

Ser du kun korona-test når du trykker på lenken? Scroll forbi, så ser du innlogging vaksinering.  

Vi sender invitasjon per SMS eller telefon til personer som er prioritert for vaksinering ut ifra tilgjengelige doser. Listene hentes ut fra Folkeregisteret. Vi ber om at alle venter på sin tur og ikke bestiller før man mottar invitasjon.

Koronavaksine gis i en bestemt rekkefølge 

Kommunen vet ikke hvordan leveransene blir fra uke til uke. Derfor har vi dessverre ikke mulighet til å gi et eksakt tidsperspektiv for når alle de ulike gruppene vil få tilbud om vaksine. Se punktene under for status. 

Indre Fosen følger de nasjonale retningslinjene for rekkefølgen. Det er derfor ikke mulig å "gi bort plassen sin i køa" til andre. 

Gå direkte til info om:

Antall vaksinedoser gitt i Indre Fosen

Når blir det min tur? Se rekkefølgen på målgruppene

Vaksinering av personer født 1956 og tidligere

Personer under 65 år i definerte risikogrupper

Helsepersonell

Hjelp med bestilling og spørsmål om vaksine

Tid og sted for vaksinering

Du får vaksine i kommunen du bor, ikke der du er på ferie

Korona-tiltak for personer som er fullvaksinert

Praktisk info vaksinedagen

Hjelp oss med å gjennomføre vaksinasjonsprogrammet mest mulig smidig!

Pfizer/BioNTech

Slik tar kommunen kontakt med deg

Om vaksinen

Antall vaksinedoser gitt i Indre Fosen

Sist oppdatert 7. mai kl. 15.40: I dag ble det satt 342 doser korona-vaksine (Pfizer/BioNTech). 172 av dem var 2. doser. 

Indre Fosen kommune har i løpet koronavaksinasjons-programmet så langt satt totalt 3 460 doser Pfizer/BioNTech-vaksiner.  1 038 personer har fått begge doser. I tillegg er det satt 205 doser AstraZeneka-vaksine. Les mer om AztraZeneca-vaksinerte. 

Ulikhet i tallene på kommunens hjemmeside og fhi.no skyldes at det kan ta tid med registreringen. Vi gjør oppmerksom på at det kan komme nasjonale endringer i prioriterings-rekkefølgen. Se kart over vaksinasjon i kommunene på fhi.no

Status for vaksinering av risikogruppene i Indre Fosen 

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper: fått vaksine

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper: fått vaksine

3. Alder 75-84 år: fått tilbud og første vaksine. 

4. Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen på fhi.no): pågår - invitasjon sendes ut puljevis årskull for årskull ut ifra tilgjengelige doser. Vi er nå på siste årskull. 

Se resten av målgruppene her. 
Vi vet dessverre ikke når vi starter vaksinering av de ulike målgruppene da det avhenger av vaksine-leveransene.

Vaksinering av personer født 1955 og tidligere

14. mai fortsetter vi med vaksinering av personer født 1955 og tidligere, samt definerte risikogrupper under 65 år og helsepersonell. 

 • 1956: Tirsdag 11. mai sender vi SMS med invitasjon til innbyggere født i 1956. Det er kun ledige timer i mai i Leksvik. Per nå er det ikke ledige timer i Rissa før juni da timene i mai er forbeholdt personer under 65 år i definerte risikogrupper. Men hvis vaksine-leveransene blir større før juni, åpner vi for bestilling tidligere i Rissa. 
 • 1955: Tirsdag 4. mai sendte vi SMS med invitasjon til innbyggere født i 1955. Det var kun mulig å bestille i Leksvik den uka (7.mai). I Rissahallen vil det være ledig fra fredag 14. mai. Vi oppfordrer de som kan om å ta ledig time i Leksvik. 
 • 1954: Tirsdag 27. april sendte vi invitasjon til personer født i 1954. Det var kun tilgjengelige timer for 1954-kullet i Leksvik den uka (30. april). De som ikke hadde mulighet til å dra dit, må vente til midten av mai for ledige timer i Rissa. Årsaken til det, er at mange timer er fylt opp allerede av aktuelle aldersgrupper og at vi må holde av timer til personer under 65 år i definerte risikogrupper. 
 • 1953: Onsdag 21. april sendte vi invitasjon til personer født i 1953. De vil få tilbud fra og med 23. april.
 • 1952: I uke 16 sendte vi SMS-invitasjon til personer født i 1952. De vil få tilbud fra og med 23. april.
 • 1951: I slutten av uke 15 begynte vi å ringe til personer født i 1951. Noen av dem fikk vaksine 16. april. I uke 16 sendte vi sms til personer født i 1951 som ikke fikk tilbud om vaksine 16. april.
 • 1950: Vi sendte SMS-invitasjon torsdag 15. april med mulighet for time f.o.m. 16. april
 • 1949: Fikk tilsendt invitasjon i uke 15 med mulighet for time f.o.m. 16. april.
 • 1948: Fredag 9. april sendte vi invitasjon til innbyggere født i 1948. De kunne bestille vaksinering fra 16. april. Vaksineteamet ringte i uke 15 til de født i 1948 som ikke har bestilt time for å spørre om de ønsker vaksinering.
 • 1947: Personer født i 1947 har fått invitasjon invitasjon per sms, og kan bestille time digitalt. Vaksineteamet ringte i uke 15 til de født i 1947 som ikke har bestilt time for å spørre om de ønsker vaksinering.
 • 1945-46: Torsdag 8. og fredag 9. april startet vi 1. dose-vaksinering av personer født i 1945-1946. 

Er du blant aldersgruppene listet opp uten å ha mottatt tilbud om vaksine? Kontakt Servicetorget hverdager kl 10-14 tlf  74 85 51 00.

Personer under 65 år i definerte risikogrupper

For personer under 65 år i definert medisinsk risikogruppe, får vi lister fra fastlegene. Vi ringer hver enkelt fra og med uke 15 og inviterer til vaksinering. 

Hvis du er i en av de medisinske risikogruppene merket med stjerne, kan du også selv registrere deg i vaksinasjonssystemet: https://timebestilling.remin.no/indre_fosen 

Helsepersonell

AstraZeneca er nå tatt ut av vaksinasjonsprogrammet. Det er satt 205 doser AstraZeneca i Indre Fosen kommune. Alle disse er første-dose og gitt til personer som jobber i helse og omsorg. Det er  ingen som har fått to dose AstraZeneka. Denne vaksinen er nå tatt ut av vaksinasjonsprogrammet. Se informasjonsbrev til deg som har fått første dose AstraZeneca. 

Fra første uka i mai skal ti prosent av vaksinedosene gå til ansatte innen helse og omsorg. De får samme vaksine som andre: Pfizer/BioNTech. Vaksineteamet tar kontakt med hver enkelt som får tilbud. 

Ring servicetorg, ikke legekontor for hjelp med bestilling

Det er ikke legekontorene som organiserer vaksinering. Vi ber om at innbyggerne ikke ringer dit med spørsmål og ønske om vaksine. Det vil skape køer på linjene og ventetid for andre som må komme i kontakt med legetjenesten. Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp med time-bestilling, ring sentralbordet 74 85 51 00 hverdager kl 10.00-14.00. 

Hjelp oss med å gjennomføre vaksinasjonsprogrammet mest mulig smidig!

Hvor mange vi kan vaksinere hver uke avhenger av leveransene. Men du kan hjelpe oss til å jobbe mest mulig effektivt, slik at vi unngår unødvendige forsinkelser:

1. Bestem deg allerede nå om du ønsker vaksinen eller ikke, slik at du ikke trenger betenkningstid når vaksineteamet tar kontakt. Du kan lese mer om vaksinene på FHI.no.

2. Hvis du ønsker vaksinen, ber vi om at du takker ja til timene som er satt av for din aldersgruppe - så langt det lar seg gjøre. Vi har forståelse for at det ikke alltid passer. Men prioriter vaksineringen foran andre ting som kan vente. Unngå å bytte tidspunkt for vaksinering om det ikke er helt nødvendig. 

3. Det kjennes sikkert trygt å vaksinere seg sammen med ektefelle eller venner. Men vaksine-teamet har ikke alltid mulighet til å tilpasse så mye individuelt, hvis vi skal få best mulig flyt i gjennomføringen. Det er ikke mulig å "gi bort" timen sin til andre. 

5. Hvis du har mulighet til å bestille timen digitalt med elektronisk ID, sparer det oss veldig mye tid! Vi skal selvsagt hjelpe deg om du ikke kan bruke slike kanaler. 

6. Vent til din tur med å bestille. Vi legger hele målgrupper inn i bestillingssystemet, men sender ut invitasjon pulje-vis. Vi ber om at du venter med å bestille til du får invitasjon. Hvis du bestiller før det er din tur, tar du plassen til en som er prioritert før deg.

7. Gi beskjed i god tid om du ikke kan møte til timen. Vi har et bestemt antall doser hver uke og risikerer å måtte kaste vaksiner, hvis folk ikke møter opp til avtalt tid uten å gi beskjed på forhånd. 

Tid og sted for vaksinering

Vaksineringen i Leksvik (Smia) og i Rissa (Rissahallen). I juli måned vil all vaksinering foregå i Rissahallen. Dette for at Vaksineteamet skal kunne ta ut ferie. 

Hvis du har fått beskjed om å ta dose 2 i Kløverstua i Rissa eller Forsamlingshuset i Leksvik, skal du ikke møte opp der, men i Rissahallen/Smia. Vaksineteamet ringer alle som får endring i sted. 

Du får vaksine i kommunen du er folkeregistrert

Det betyr at du ikke kan få vaksine der du er på ferie, hytta osv. 

Praktisk info om dagen du skal ta vaksine

 • Ta på deg kortermet skjorte, singlet e.l., slik at det er enkelt å komme til stikkstedet.
 • Ta med legitimasjon til lokalet.
 • Følg smittevernrådene i lokalet. Vi anbefaler at du bruker munnbind. Om du ikke har med selv, kan du få munnbind av vaksineteamet. 
 • Registrer deg med legitimasjon ved ankomst. Hvis du har bestilt time digitalt, har du allerede fylt ut egenerklærings-skjema og kan gå direkte til vaksinering (hvis det er ledig). Hvis du ikke har bestilt digitalt, må du sitte ned og fylle ut egenerklærings-skjema. Ta det med tilbake til registrerings-skranken og vent til det blir din tur for vaksinering. 
 • Når du tar vaksine får du med deg et informasjonsskriv og dato for dose 2. 
 • Sitt ned i venteområdet i 20 minutter etter vaksinering før du forlater lokalet.
 • Gå ut døra som er merket utgang. 

Per nå (mai 2021) er det vaksine fra Pfizer/BioNTech som brukes i Indre Fosen

Du kan lese mer om denne vaksinen på Folkehelseinstituttets side. 

Kommunen tar kontakt med deg 

Kommunen sender invitasjonen til ditt registrerte mobilnummer når det er din tur til å bestille vaksine. 

Står du oppført med riktig kontaktinfo i offentlige registre? Sjekk din oppføring her: https://www.norge.no/nb/oppdater-kontaktinformasjon

Når du mottar invitasjonen, bestiller du time til vaksinering via en digital portal. 

Hva skjer hvis jeg ikke mottar sms eller ikke har mulighet til å logge meg inn på den digitale løsningen?

 • Innbyggere fra 65 år og oppover: Kommunen har lister over alle innbyggere 65 år + basert på Folkeregisteret. Vi vil ta kontakt med alle på lista enten per telefon eller sms.  
 • Innbyggere i prioriterte målgrupper 1-4 som mottar tjenester fra Hjemmetjenesten, Sykehjem eller Bo- og aktivitetstjenesten vil bli kontaktet direkte via disse tjenestene. 
 • Innbyggere under 65 år i definerte risikogrupper har fastlegene oversikt over. Vi har derfor mulighet til å dobbeltsjekke at personene i denne målgruppe, som har fastlege i Indre Fosen kommune, får informasjon. Vi tar direkte kontakt med hver enkelt. Du kan også selv registrere deg i vaksinasjonssystemet: https://timebestilling.remin.no/indre_fosen 
 • Innbyggere under 65 år som ikke er i risikogruppe: Når vi har mulighet til å vaksinere den øvrige delen av befolkningen over 18 år, vil vi informere i en rekke kanaler. I tillegg til SMS vil vi informere via kommunens hjemmeside, sosiale medier, oppslag på offentlige steder, lokalaviser mm. Men vi vil ikke ringe personer utenfor risikogrupper for å sjekke at de har fått tilbudet. 

Hvorfor ringer ikke kommunen til alle i prioriterte målgrupper?

Det er svært tidkrevende å ringe så mange personer. Koronavaksinasjonsprogrammet vil kreve solid bemanning og vi må derfor velge effektive løsninger der det kan spare tid uten at det går på bekostning av kvalitet. Kommunen ønsker derfor at alle som har mulighet til å benytte seg av den digitale løsningen når den blir klar, gjør det. 

Om vaksineringen

Se spørsmål og svar om vaksinen på helsenorge.no

Det er gratis å ta koronavaksine. Vaksinen settes i to omganger. Intervallene avhenger av vaksine-type. Vaksinen fra Pfizer/BioNTech tas nå med seks ukers mellomrom. Før du tar vaksinen, må du skrive under på et egenerklæringsskjema

 • Det er viktig at du følger smittevernreglene som gjelder i lokalet når du er der.
 • Når du har fått vaksinen må du sitte og vente i 15–20 minutter før du forlater lokalet.