Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronavirus og tiltak

Nasjonale og lokale tiltak i januar

illustrasjon av koronavirus - Klikk for stort bildeRegjeringen har innført nasjonale smitteverntiltak for perioden 4. til og med 19. januar. I tillegg har Indre Fosen kommune lokale tiltak som varer ut januar 2021. 

Perioden med nasjonale tiltak etter nyttår var opprinnelig satt til 4. - 18. januar. Regjeringen har nå justert til 19. januar. Vi gjør oppmerksom på at råd og regler endrer seg raskt. Sjekk alltid datoen på smittevernrådene du leser. 

Sliter du psykisk under pandemien? Se hvor du kan søke råd og hjelp.

Skole og barnehage

Nye nasjonale tiltak gjelder 4. til og med 19. januar:
Mer informasjon fra sentrale myndigheter om videre tiltaksnivå i skoler kommer mandag 18. januar.

 • Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler er satt til rødt smittevernnivå. (Nytt)
  Hva det innebærer for den enkelte skole, vil rektor informere om via Visma. Les mer om smittevern i skoler. 
 • Barnehager og barnetrinn skole er på gult nivå. 
 • Det gis ikke nasjonale føringer for nedstengning av folkehøgskolene. Folkehøgskolene følger anbefalinger og retningslinjer fra lokale helsemyndigheter.

Sosial kontakt

Nye nasjonale tiltak gjelder 4. til 19. januar:

 • Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. (Nytt)
 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 19. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter (Nytt)

Indre Fosen kommune har i tillegg følgende anbefalinger som vil gjelde ut januar om ikke annet blir bestemt nasjonalt, regionalt eller lokalt:

 • Begrens antall sosiale kontakter til et minimum: Hver husstand bør ha maks 10 sosiale kontakter til sammen i uka. Dette gjelder ikke de du bor, jobber eller går i klasse med. 

Private sammenkomster og arrangement

I perioden 4. til 19. januar gjelder nye nasjonale tiltak:

 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes. (Nytt)
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. (Nytt)
 • De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

I tillegg gjelder i følgende anbefaling i hele januar for Trondheimsregionen: 

 • anbefaling om ikke å krysse kommunegrensene for å dra på handel, sosiale eller kulturelle aktiviteter som ikke er strengt nødvendig. I de tilfellene hvor man likevel må reise over kommunegrensene anbefaler vi å unngå rushtiden for kollektivtrafikk, og å bruke munnbind om man likevel må reise kollektivt.

Hvordan de nasjonale rammene blir for arrangementer og sammenkomster etter 19. januar, vet vi ikke nå.

Reiser

I januar 2021 gjelder både nasjonale, regionale og lokale anbefalinger: 

 • Nasjonalt: Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland i perioden 4. til 19. januar
 • I Trondheimsregionen* hele januar: anbefaling om ikke å krysse kommunegrensene for å dra på handel, sosiale eller kulturelle aktiviteter som ikke er strengt nødvendig. I de tilfellene hvor man likevel må reise over kommunegrensene anbefaler vi å unngå rushtiden for kollektivtrafikk, og å bruke munnbind om man likevel må reise kollektivt.

Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke nasjonalt 4. til 19. januar, men må vurderes opp mot at Indre Fosen kommune i hele januar fraråder å krysse grenser i Trondheimsregionen unødvendig.

*Trondheimsregionen består av kommunene Trondheim, Melhus, Skaun, Midtre Gauldal, Malvik, Stjørdal, Orkland og Indre Fosen kommuner.

Arbeidsplasser/hjemmekontor

I hele januar 2021 anbefales hjemmekontor for den som har muligheten til det. 

 • I perioden 4. til 19. januar gjelder nasjonal anbefaling om hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.
 • Ut januar 2021 gjelder lokal og regional anbefaling om bruk av hjemmekontor. Det vil si jobber der oppgavene enkelt kan utføres via telefon og nett uten at det går utover viktig drift og tjenester. De arbeidstakerne som kan bruke hjemmekontor, bør gjøre det, spesielt når det er til fordel for reise over kommunegrensen. 
 • For råd til ansatte i Indre Fosen kommune, se egen side på vårt intranett

Munnbind

I hele januar 2021 gjelder

 • lokal anbefaling om munnbind i alle situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meter avstand til andre (gjelder ikke for barn under 12 år og personer som av helsemessige årsaker ikke kan bruke munnbind). Slik bruker du munnbind korrekt.
 • Regjeringen vurderer i tillegg påbud om munnbind i regioner med høy smitte. Hvis det blir aktuelt i Indre Fosen kommune, vil vi oppdatere informasjonen om det. 
 • Det er egne rutiner for bruk av munnbind på Indre Fosen kommunes sykehjem. 
 • Se også AtBs informasjon om munnbind i kollektivtrafikk. 

Besøksrestriksjoner sykehjem

Dette er nytt fra 8. januar:

1. Hver pasient kan ha 2 besøk pr. uke.

2. Det må være 2 faste navngitte personer som kommer på besøk.

3. Beboerne kan ikke tas med ut eller hjem.

4. Den besøkende må holde 2 meters avstand til beboer.

5. Den besøkende må bruke munnbind.

6. Besøk utenfra kommunen må framvise negativ koronatest som ikke er eldre enn 72 timer.

Se alle retningslinjer for besøk ved sykehjem.

Butikker

I perioden 4. til 19. januar gjelder nasjonale anbefalinger

 • Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. 3. januar: Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallsbegrensninger og adgangskontroll. 

Ut januar 2021 gjelder også lokale anbefalinger:

 • Kjøpesentra og butikker bør legge til rette for god avstand - helst 2 meter

Uteliv og serveringssteder

I perioden 4. til 19. januar gjelder nasjonale anbefalinger

 • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. (Nytt)

Idrett og fritidstilbud

I perioden 4. til 19. januar gjelder anbefalinger fra Norges idrettsforbund som er basert på de nasjoanle anbefalingene fra regjeringen: 

 • All innendørsidrett, med unntak av toppidretten, anbefales utsatt til etter 19. januar. I tillegg anbefales kun å gjennomføre trening og konkurranser utendørs hvor man kan opprettholde avstand på minimum en meter til andre utøvere. Det betyr at ordinær kontaktidrett utendørs ikke bør gjennomføres i denne perioden. Norges idrettsforbund tar myndighetenes anbefalinger til etteretning og ber alle sine organisasjonsledd om å følge anbefalingene.

I hele januar 2021 (også etter 19. januar om ikke annet blir bestemt) gjelder i tillegg lokale anbefalinger for Indre Fosen kommune og regionale anbefalinger for Trondheimsregionen:

 • Unngå å blande kohorter i idretten - stans kampvirksomheten: All innendørs breddeidrett anbefales å stanse alle kampvirksomhet.
 • Organisert kampaktiviteter som innebærer nærkontakt over kommunegrensene opphører.

Kulturskole

På grunn av nye nasjonale smitteverntiltak blir det noen endringer i undervisningen ved oppstart i januar 2021.

Individuell undervisning gjennomføres på rødt nivå på lik linje med ungdomsskoler og videregående skoler pga nye, nasjonale tiltak og anbefaling fra Norsk kulturskoleråd.

All gruppeundervisning der antallet overskrider 5 personer inkl. lærer avlyses frem til 19. januar. Vi forsøker å få til digital undervisning for disse så langt det er praktisk mulig. Oppstart av danseundervisning utsettes. Undervisning på helsesenteret avlyses. 

Les mer om hva rødt smittevernnivå innebærer. 

Kirkevandring

I perioden 4. til 19. januar gjelder nasjonale anbefalinger

 • De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar. (Nytt)

Hold sammen, hold ut! Dette får vi til i lag!