Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Trenger du noen å snakke med?

Klikk for stort bilde Perioden vi nå er inne i kan være tøff for oss alle. Vit at det finnes mange du kan kontakte for en prat. 

For helseinformasjon om koronavirus, gå til hovedsiden

 

Les også Fosen helses tips til deg som føler uro (Facebook)

Se vakttelefoner politi, nødnummer o.l.  her

 • Telefonvenn: Hvis du føler deg ensom og bare vil ha litt selskap via en telefonsamtale. Frivilligsentralen kan også bistå med å levere mat og medisiner til deg som ikke kommer deg ut. Kontakt Rissa Frivilligsentral: e-post: post@rissa.frivilligsentral.no, telefon: 950 77 858 eller LeksvikfFrivilligsentral: e-post: bard.hindrum@indrefosen.kommune.no, telefon: 913 79 984
 • Helsesykepleierne i kommunen er tilgjengelig for barn, ungdom og foresatte per telefon. Se oversikt helsesykepleiere her, eller ring 913 90 090. 
 • Snapchat for ungdom Indre Fosen helsestasjon har også opprettet snapchat for ungdom i kommunen «indrefosenhfu». Her kan du for eksempel dele tanker, spørsmål og utfordringer som det kanskje ikke er så lett å snakke med foreldre og venner om. 
 • Fosen barneverntjeneste er tilgjengelig per telefon, se kontaktinfo til Barnevernet her. Du kan også sende bekymringsmelding. 
 • Alarmtelefonen for barn og unge tlf 116111,  se hjemmeside, er en nødtelefon du kan ringe, hvis du for eksempel opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, er redd for å bli tvangsgiftet eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner. Telefonen er nå døgnåpen. 
 • Psykisk helse og rus er betjent hverdager i kontortid på telefon: 468 04 304. Psykisk helsetjeneste og rus gir tjenester til deg som har psykiske vansker, er i en krise eller i en vanskelig livssituasjon og/eller har et rusproblem. 
 • Kommunens ungdomskonsulent Siri K. Størseth er også tilgjengelig på telefon. Hun tar imot henvendelser fra ungdom om ting de tenker på eller problemer de trenger hjelp til å løse. 
 • Krisesenteret holder åpent som vanlig for de som er utsatt for vold i nære relasjoner og trenger et trygt, midlertidig botilbud. Dagsamtaler og besøk på senteret gjennomføres ikke, men råd og veiledning gis på telefon.Ta kontakt på telefon 740 777 10 eller krverdal@online.no om du opplever vold i nære relasjoner og trenger noen å snakke med eller et trygt oppholdssted.
 • Familievernkontoret: Fra torsdag 26.mars kl. 09.00 er kontoret åpent og tilgjengelig for befolkningen. Tilbudet vil i første omgang primært være på telefon. Du kan ringe familievernkontoret for råd og veiledning.

 

 • Kirken i Indre Fosen er tilgjengelig for en prat per telefon mellom kl.  09.00 og 15.00. Ingunn Aarseth Høivik (prest): 91119529; Verena Grønning (prest): 92404393; Thala Juul Holm (prest): 90817798; Kristen Skriver Frandsen (prest): 46644238; Inger Løwø (diakon): 94848323 og Ann-Kristin Eidsvåg (diakonimedarbeider): 95879485.
 • Kirkens SOS: tlf. 22 40 00 40, døgnåpen krisetjeneste på telefon og internett.
 • Mental helse: tlf 116123, hjelpetelefonen og chattjeneste for alle som trenger noen å snakke med. 
 • Røde kors har en telefon- og chat-tjeneste for barn og unge: https://korspaahalsen.rodekors.no/ Her kan du spørre om hva som helst, og snakke/skrive med en voksen. 
 • Informasjon og råd til ungdom, finner du også på Ung.no
 • Blåkors har bl.a. en chatte-tjeneste for ungdom Snakkompsyken.no
 • Foreldresupport: 116 123 (tast 2) er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen. Det er veiledere fra Mental Helses hjelpetelefon som svarer på henvendelsene. www.foreldresupport.no  
 • Pårørendelinjen, En hjelpetelefon for pårørende i alle aldre tlf. 90 90 48 48, https://www.parorendesenteret.no/hjem

Nettressurser og vold og overgrep

overgrep.no: ressursside med spørsmål og svar om seksuelle overgrep.

Dinutvei.no: om vold i nære relasjoner

Les også Koronautbruddet: Råd og tips til barn og familier på regjeringen.no

Se flere tjenester på Psykologforeningens nettsider