Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kontakt oss

Kontakt kommunen

Telefon sentralbord 74 85 51 00

Telefon 

Sentralbordet betjenes fra Rissa rådhus og har telefonnummer  74 85 51 00

Sentralbordet er åpent mandag til fredag kl. 10.00 til 14.00. 

Finn en ansatt

Vakttelefoner

Kontakt politikere

Kontaktinfo ansatte og avdelinger

Indre Fosen kommune har ikke publisert kontaktinfo til samtlige ansatte. Hvis du ikke finner den ansatte du søker i lenka under, ringer du sentralbordet på
tlf 74 85 51 00. Du kan også skrive til postmottak@indrefosen.kommune.no (obs! unngå sensitive opplysninger!) eller vårt kontaktskjema

Søk etter ansatt

Kontaktskjema

Klikk her for kontaktskjema

 

For å benytte skjemaet, må du logge inn med din elektroniske ID. Skjemaet er et sikrere alternativ til e-post. Når henvendelsen din kommer inn, blir den registrert og videresendt til rette mottaker i kommunen. 

 

All post til og fra kommunen er offentlig dersom den ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger. All arkivpliktig post kommer på den offentlige postlisten. Det betyr at du kan finne brevet ditt omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i media. For å ivareta personvern på en sikrere måte, er noen arkivdeler unntatt offentlighet og dermed ikke en del av innsynsløsningen. Det gjelder:

 • personalmapper
 • elevarkiv
 • barnehagebarn-arkiv
 • kommunal innfordring
 • startlånsaker
 • bostøttesaker

Pasient- og klientsaker er saksområder som i sin helhet holdes utenfor internett. Forvaltningsloven § 18 gir parter i saken rett til innsyn. Eventuell begjæring om innsyn i slike saker rettes til aktuelt tjenestested.

Ønsker du innsyn i dokumenter som er unntatt offentlighet/publisering, kan du sende en innsynsbegjæring til postmottak@indrefosen.kommune.no

Dokumenter vil publiseres fortløpende når de er kvalitetssikret. Sykefravær, ferieavvikling og bemanningssituasjon kan gi forsinkelser på publisering.

Åpningstider

Oppdatert 11. september 2020: Servicetorget i Rissa er åpent mandag til fredag mellom kl 10 - 14.   

Leksvik: Service-skranken i Leksvik er nå i Smia (biblioteket). Åpningstiden er tirsdager og torsdager mellom kl 10 - 14.   

Du kan også kontakte oss på kontaktskjema, e-post: post@indrefosen.kommune.no eller telefon 74 85 5100. Ønsker du et møte med saksbehandler, så må dette avtales på forhånd. 

Vakttelefoner
Vakttelefoner i Indre Fosen
Tjeneste Telefonnummer
Medisinsk nødtelefon 113
Nasjonalt legevaktnummer 116117
Legevaktsentralen i Orkdal (direktenummer) 72 47 99 50
Fødeavdeling, St. Olavs hospital 72 57 57 77
Fødeavdelingen, Levanger sykehus 74 09 82 36
Politi 112
Brann og større ulykker 110
Barnevernvakten i Trondheim (har beredskap for Fosen barneverntjeneste kveld, natt, helg og helligdager) 902 87 037
Krisesenter 740 77 710
Alarmtelefonen for barn og unge 116111
Ingeniørvakt (Melding om alvorlige feil i vann, avløp og kommunale veier) 915 15 115
Melding om viltpåkjørsel 02800
Tannlegevakta i Trøndelag 800 41 101

 

Postadresse

Indre Fosen kommune
Postboks 23
7101 Rissa

All post til og fra kommunen er offentlig dersom den ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger. All arkivpliktig post kommer på den offentlige postlisten. Det betyr at du kan finne brevet ditt omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i media. For å ivareta personvern på en sikrere måte, er noen arkivdeler unntatt offentlighet og dermed ikke en del av innsynsløsningen. Det gjelder:

 • personalmapper
 • elevarkiv
 • barnehagebarn-arkiv
 • kommunal innfordring
 • startlånsaker
 • bostøttesaker

Pasient- og klientsaker er saksområder som i sin helhet holdes utenfor internett. Forvaltningsloven § 18 gir parter i saken rett til innsyn. Eventuell begjæring om innsyn i slike saker rettes til aktuelt tjenestested.

Ønsker du innsyn i dokumenter som er unntatt offentlighet/publisering, kan du sende en innsynsbegjæring til postmottak@indrefosen.kommune.no

Dokumenter vil publiseres fortløpende når de er kvalitetssikret. Sykefravær, ferieavvikling og bemanningssituasjon kan gi forsinkelser på publisering.

Besøksadresse

Rådhuset i Rissa:
Rådhusveien 13
7100 Rissa

Kommunehuset i Leksvik:

Vinnasand 9
7120 Leksvik

For andre besøksadresser, gå inn på den aktuelle virksomheten. Se organisasjonskart.

Fakturaadresse

Vi foretrekker at du sender fakturaen digitalt. Vi kan ikke motta fakturaen som e-post. 

Hvis du ikke har mulighet til å sende fakturaen digitalt, kan du sende den som papirpost til 

Indre Fosen kommune, Fakturamottak, Postboks 43, 7159 Bjugn

 

Digital faktura

Kommunen er registrert i ELMA og bruker EVRY som aksesspunkt. 

EHF-fakturaene (elektronisk handelsformat) skal inneholde en bestillerkode i feltet Ekstern/Deres ref.

Fra Indre Fosen kommune skal bestillerkoden alltid bestå av et siffer og tre bokstaver, eks. 1abc.
Sjekk at dere får denne koden når dere får en bestilling. Et minimum er at det noteres navn på den som bestiller.

Vårt mål er at alle våre leverandører sender faktura som EHF og ber derfor om at dere sjekker egne muligheter for levering på EHF.

NB det er svært viktig at dere skriver på riktig kommune på fakturaen med bestillerkode, eller minimum hvem som har bestilt.

Indre Fosens EHF-adresse er organisasjonsnummer  944305483.

 

 

E-post: postmottak@indrefosen.kommune.no

Vi gjør oppmerksom på at e-post kan være en usikker kanal fordi den er lett å få tak i for uvedkommende. Du kan heller aldri være trygg på at e-posten når mottakeren, fordi den kan stoppes i spam-filter.

Et alternativ til e-post er vårt digitale kontaktskjema. 

All post til og fra kommunen er offentlig dersom den ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger. All arkivpliktig post kommer på den offentlige postlisten. Det betyr at du kan finne brevet ditt omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i media. For å ivareta personvern på en sikrere måte, er noen arkivdeler unntatt offentlighet og dermed ikke en del av innsynsløsningen. Det gjelder:

 • personalmapper
 • elevarkiv
 • barnehagebarn-arkiv
 • kommunal innfordring
 • startlånsaker
 • bostøttesaker

Pasient- og klientsaker er saksområder som i sin helhet holdes utenfor internett. Forvaltningsloven § 18 gir parter i saken rett til innsyn. Eventuell begjæring om innsyn i slike saker rettes til aktuelt tjenestested.

Ønsker du innsyn i dokumenter som er unntatt offentlighet/publisering, kan du sende en innsynsbegjæring til postmottak@indrefosen.kommune.no

Dokumenter vil publiseres fortløpende når de er kvalitetssikret. Sykefravær, ferieavvikling og bemanningssituasjon kan gi forsinkelser på publisering.

Skjema og saksbehandling i Rettpåsak

Indre Fosen kommune har digitalisert en rekke skjema for våre tjenester. Du finner dem i skjemaportalen skjemaportal Rettpåsak

Du logger inn med elektronisk ID. 

Hvis du har søkt om en tjeneste via skjemaportalen, kan du logge inn der for å følge saken. Her kan du også starte dialog med saksbehandler og klage på vedtak. 

 

All post til og fra kommunen er offentlig dersom den ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger. All arkivpliktig post kommer på den offentlige postlisten. Det betyr at du kan finne brevet ditt omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i media. For å ivareta personvern på en sikrere måte, er noen arkivdeler unntatt offentlighet og dermed ikke en del av innsynsløsningen. Det gjelder:

 • personalmapper
 • elevarkiv
 • barnehagebarn-arkiv
 • kommunal innfordring
 • startlånsaker
 • bostøttesaker

Pasient- og klientsaker er saksområder som i sin helhet holdes utenfor internett. Eventuell begjæring om innsyn i slike saker rettes til aktuelt tjenestested.

Ønsker du innsyn i andre dokumenter som er unntatt offentlighet/publisering, kan du sende en innsynsbegjæring til postmottak@indrefosen.kommune.no

Dokumenter vil publiseres fortløpende når de er kvalitetssikret. 

Digital post fra kommunen

Indre Fosen kommune jobber for å sende flest mulig brev digitalt. Dette sparer miljøet og frigjør ressurser for å levere bedre tjenester til innbyggerne. 

Hvor finner du posten din?

Hvis du har opprettet en digital postkasse, enten Digipost eller eBoks, kommer posten din fra det offentlige dit.

Hvis du ikke har opprettet en av postkassene nevnt over, sendes brevet ditt til Altinn. Hvis du ikke har åpnet brevet i Altinn innen to dager, sendes brevet som papirpost til din ordinære postkasse.

Hvordan kan du opprette digital postkasse?

Gå til norge.no. Der kan du lese mer om de ulike alternativene og få hjelp til å komme i gang.

Ønsker du ikke å motta posten digitalt?

Hvis du ikke har opprettet digital postkasse (Digipost eller eBoks), vil brevene fra det offentlige bli sendt hjem til deg som papirpost. Men posten vil komme to dager senere til deg enn om du hadde åpnet det i digital postkasse.

Hvis du reserverer deg mot digital post, vil brevet bli sendt direkte fra kommunen som ordinær papirpost. For å reservere deg, kan du ringe 800 30 300 eller sende inn et skjema via https://www.norge.no/nb/reservasjon

Hva er fordelene med digital post?

Det offentlige sender ut veldig mange brev til innbyggerne hver dag. Dette krever både tid fra den enkelte ansatte, og penger i form av porto. Ved å sende ut brevene digitalt, sparer vi derfor både tid og penger. I tillegg sparer vi miljøet for transporten som kreves for å få brevene fram. 

I tillegg vil vi gjennom digital post kunne se at brevet faktisk har kommet fram til mottaker. Og vi unngår at posten kommer vekk på veien. De digitale postkassene Digipost og eBoks tilfredsstiller strenge krav til sikkerhet. 

 

 

 

Organisasjonsnummer 944 305 483
Kommunenummer 5054
Sosiale medier

Sosiale medier

Facebook: www.facebook.com/IndreFosenkommune

Instagram: @indrefosenkommune

Vimeo: Vimeo.com/indrefosen

Se våre retningslinjer for sosiale medier.  (PDF, 111 kB)

 

Tenk på dette før du sender brev, e-post og skjema til kommunen

 
All post til og fra kommunen er offentlig dersom den ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger. All arkivpliktig post kommer på den offentlige postlisten. Det betyr at du kan finne brevet ditt omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i media. For å ivareta personvern på en sikrere måte, er noen arkivdeler unntatt offentlighet og dermed ikke en del av innsynsløsningen. Det gjelder:
 • personalmapper
 • elevarkiv
 • barnehagebarn-arkiv
 • kommunal innfordring
 • startlånsaker
 • bostøttesaker
Pasient- og klientsaker er saksområder som i sin helhet holdes utenfor internett.
 
En part har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, se forvaltningsloven § 18. Eventuell begjæring om innsyn i slike saker, retter du til aktuelt tjenestested.
 
Ønsker du innsyn i andre dokumenter som er unntatt offentlighet/publisering, kan du sende en innsynsbegjæring til postmottak@indrefosen.kommune.no
 
Dokumenter vil publiseres fortløpende når de er kvalitetssikret. Sykefravær, ferieavvikling og bemanningssituasjon kan gi forsinkelser på publisering.