Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ansattoversikt


Arealsektoren

Ansatte i avdelingen Arealsektoren
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
enhetsleder Bygg og eiendom 905 09 365 E-post
leder Kommunalteknikk 906 61 553 E-post
arealsjef 906 48 645 E-post
folkehelsekoordinator 918 63 323 E-post
55 55 55 55
arealplanlegger 920 93 106 E-post

Arealsektoren - Byggesak

Ansatte i avdelingen Byggesak
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
byggesaksbehandler 74 85 51 00 977 67 906 E-post

Fosen IKT

Ansatte i avdelingen Fosen IKT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
sentralbord 73 85 28 88 E-post
leder Fosen IKT 901 80 733 E-post

Helse- og omsorgssektoren

Ansatte i avdelingen Helse- og omsorgssektoren
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
assisterende helse- og omsorgssjef 917 48 370 E-post
helse- og omsorgssjef 980 09 605 E-post

Helse- og omsorgssektoren - Bo- og aktivitetstjenester

Ansatte i avdelingen Bo- og aktivitetstjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
sekretær 73 85 26 10 476 45 964 E-post
enhetsleder Bo- og aktivitetstjenester 924 40 296 E-post

Helse- og omsorgssektoren - Bo- og aktivitetstjenester - Bo og aktivitetstjenesten i Rissa

Ansatte i avdelingen Bo og aktivitetstjenesten i Rissa
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
73 85 29 77 468 33 739
virksomhetsleder i Rissa 413 39 661 E-post
Fagleder, team Årnsetflata 73 85 29 39 924 88 774 E-post
Fagleder, team Bergeekra 73 85 29 77 920 83 171 E-post

Helse- og omsorgssektoren - Bo- og aktivitetstjenester - Bo- og aktivitetstjenester i Leksvik

Ansatte i avdelingen Bo- og aktivitetstjenester i Leksvik
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
970 03 874
916 50 564 900 97 472 911 26 386
916 50 563
917 83 281
952 19 109
Fagleder, Yttermyran og Kalvtrøa 904 75 829 E-post
virksomhetsleder i Leksvik 418 62 622 E-post
Fagleder, Rønningstad 904 71 242 E-post

Helse- og omsorgssektoren - Eksterne aktører

Ansatte i avdelingen Eksterne aktører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 82 34 70
https://fosen-helse.no/tjenester/
72 82 34 50
Psykisk helsehjelp for barn og unge: http://www.psykologtuvamoldejensen.no/ 984 83 063
73 85 30 00

Helse- og omsorgssektoren - Fosen barneverntjeneste

Ansatte i avdelingen Fosen barneverntjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Beredskap kveld/natt/helg/helligdag 02800
417 02 461 E-post

Helse- og omsorgssektoren - Helse- og velferdstjenester

Ansatte i avdelingen Helse- og velferdstjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
enhetsleder Helse og velferd 917 60 254 E-post

Helse- og omsorgssektoren - Helse- og velferdstjenester - Fysio- og ergoterapitjenesten

Ansatte i avdelingen Fysio- og ergoterapitjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
74 85 52 39
privat fysioterapiinstitutt med kommunal driftsavtale. 73 85 20 25
Fysioterapeut, fysioterapi 1, Leksvik 416 11 665
fysioterapeut, Rissa 916 23 539
fysioterapeut, Rissa 916 23 538
ergoterapeut, Leksvik og Rissa 916 23 536
fysioterapeut hos Fysioterapi 1, Leksvik 970 63 549

Privat fysioterapeut med driftsavtale.

Privatpraktiserende fysioterapeut, Vanvikan 74 85 90 75 400 06 011

Havnegata 9d. 7125 Vanvikan

hjelpemiddeltekniker, Rissa 904 79 310
fysio, Leksvik 74 85 52 41
ergoterapeut, Leksvik og Rissa 917 41 244
hjelpemiddeltekniker, Leksvik 74 85 52 34 482 46 302
fysioterapeut, Rissa 916 23 537
fysioterapeut hos Fysioterapi 1 i Leksvik (vikar) 901 10 323

Privat fysioterapeut med driftsavtale.

fysioterapeut, leder 74 85 52 38
fysioterapeut, Leksvik 74 85 52 42

Helse- og omsorgssektoren - Helse- og velferdstjenester - Helsestasjon

Ansatte i avdelingen Helsestasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
73 85 27 00
helsesykepleier Stadsbygd skole 1.-10.trinn 994 16 492 E-post
helsesykepleier på Testmann Minne skole, Leksvik vg skole og på Helsestasjonen for ungdom 482 47 367 E-post
helseykepleier Mælan skole og Skaugdalen Montessoriskole 993 86 542 E-post
virksomhetsleder Helsestasjonen 994 45 290 E-post
sykepleier, Åsly skole, 1.-10.trinn (vikar) 958 05 459 E-post
Helsesykepleier Fevåg/Hasselvika skole og Rissa videregående skole 920 81 857 E-post
helsesykepleier 994 18 032 E-post
helsesykepleier, Testmann Minne og Vanvikan skole 992 77 329 E-post

Helse- og omsorgssektoren - Helse- og velferdstjenester - Legetjenesten

Ansatte i avdelingen Legetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Nasjonalt telefonnummer 116117
72 48 01 00
417 02 400
113
417 02 400
417 02 400
417 02 400
ass. kommuneoverlege (koordinerende sykehjemslege, smittevern, KAD-senger, eldreomsorg, rehabilitering 900 44 619 E-post
ass. kommuneoverlege (medisinskfaglig ansvarlig for legevakt, helsemessig beredskap, overgrepsmottak) 909 87 007 E-post
kommuneoverlege (folkehelse, helseoversikt, miljørettet helsevern, barn og unge, fastleger (LSU) 918 97 919 E-post
ass. kommuneoverlege (rus, psykisk helse) E-post

Helse- og omsorgssektoren - Helse- og velferdstjenester - Psykisk helse og rus

Ansatte i avdelingen Psykisk helse og rus
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
hovedtelefon 468 04 304
enhetsleder Psykisk helse og rus 995 73 536 E-post

Helse- og omsorgssektoren - Hjemmetjenester

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
enhetsleder Hjemmetjenester 472 32 588 E-post

Helse- og omsorgssektoren - Hjemmetjenester - Hjemmetjenesten Leksvik

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten Leksvik
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
74 85 52 20
virksomhetsleder Hjemmetjenesten Leksvik 415 25 783 E-post

Helse- og omsorgssektoren - Hjemmetjenester - Hjemmetjenesten Rissa

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten Rissa
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
73 85 28 31
virksomhetsleder Hjemmetjenesten Rissa 959 13 142 E-post

Helse- og omsorgssektoren - Hjemmetjenester - Hjemmetjenesten Stjørna

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten Stjørna
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
73 85 63 30
virksomhetsleder Hjemmetjenesten Stjørna 909 45 946

Helse- og omsorgssektoren - Hjemmetjenester - Hjemmetjenesten Vanvikan/Statsbygd

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten Vanvikan/Statsbygd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
73 85 59 00

Helse- og omsorgssektoren - Koordinerende enhet - Hukommelsesteam

Ansatte i avdelingen Hukommelsesteam
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
ergoterapeut Indre Fosen hukommelsesteam E-post
lege i Indre Fosen hukommelsesteam E-post
sykepleier Indre Fosen hukommelsesteam E-post
koordinator for Indre Fosen hukommelsesteam E-post

Helse- og omsorgssektoren - Nav

Ansatte i avdelingen Nav
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
hovednummer 55 55 33 33

Helse- og omsorgssektoren - Sykehjem

Ansatte i avdelingen Sykehjem
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
enhetsleder sykehjem E-post

Helse- og omsorgssektoren - Sykehjem - Leksvik sykehjem

Ansatte i avdelingen Leksvik sykehjem
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
74 85 52 00
virksomhetsleder Leksvik sykehjem 414 55 919 E-post

Helse- og omsorgssektoren - Sykehjem - Rissa sykehjem

Ansatte i avdelingen Rissa sykehjem
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
73 85 29 00

KulturCompagniet KF

Ansatte i avdelingen KulturCompagniet KF
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
leder, KulturCompagniet KF 916 25 813 E-post

Kultursektoren

Ansatte i avdelingen Kultursektoren
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
rådgiver næring og kulturkonsulent (permisjon til 01.11) 918 01 506 E-post
kultursjef 970 73 817 E-post

Kultursektoren - Frivilligsentralen

Ansatte i avdelingen Frivilligsentralen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
leder Frivilligsentralen (Leksvik) 913 79 984 E-post

Kultursektoren - Kultur og fritid

Ansatte i avdelingen Kultur og fritid
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
rådgiver næring og kulturkonsulent (permisjon til 01.11) 918 01 506 E-post
ungdomskonsulent 922 43 289 E-post

Kultursektoren - Kulturskolen

Ansatte i avdelingen Kulturskolen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
kulturskolerektor 415 25 873 E-post
inspektør, Kulturskolen 992 61 072 E-post

Næringsavdelinga

Ansatte i avdelingen Næringsavdelinga
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
rådgiver vilt og fisk 977 77 890 E-post
leder for Omstillingsprogrammet 464 25 753 E-post
rådgiver landbruk 918 85 560 E-post
rådgiver landbruk 916 50 559 E-post
rådgiver landbruk 913 98 595 E-post
rådgiver næring og kulturkonsulent (permisjon til 01.11) 918 01 506 E-post
rådgiver landbruk 452 19 160 E-post
rådgiver miljø 917 01 141 E-post
rådgiver landbruk 414 08 157 E-post
skogpådriver Lensa 994 79 767 E-post
938 70 094 E-post
leder i Næringsavdelinga 995 86 057 E-post

Oppvekstsektoren

Ansatte i avdelingen Oppvekstsektoren
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
oppvekstsjef 932 08 002 E-post

Oppvekstsektoren - Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
enhetsleder Barnehage 959 41 290 E-post

Oppvekstsektoren - Barnehage - Akrobaten barnehage (privat)

Ansatte i avdelingen Akrobaten barnehage (privat)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
styrer, Akrobaten barnehage 73 85 56 66 E-post

Oppvekstsektoren - Barnehage - Borgly barnehage (privat)

Ansatte i avdelingen Borgly barnehage (privat)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
styrer, Borgly barnehage 951 60 244 E-post

Oppvekstsektoren - Barnehage - Fagerbakken barnehage

Ansatte i avdelingen Fagerbakken barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
469 42 182 E-post
482 54 534 E-post
styrer, Fagerbakken og Fevåg barnehage 980 94 618 E-post

Oppvekstsektoren - Barnehage - Fevåg barnehage

Ansatte i avdelingen Fevåg barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
417 02 479
906 03 191

Oppvekstsektoren - Barnehage - Fosnaheim naturbarnehage (privat)

Ansatte i avdelingen Fosnaheim naturbarnehage (privat)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
styrer, Fosnaheim naturbarnehage 73 85 10 22 975 38 268 E-post

Oppvekstsektoren - Barnehage - Skaugdalen barnehage (privat)

Ansatte i avdelingen Skaugdalen barnehage (privat)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
73 85 40 85 E-post
styrer, Skaugdalen barnehage 73 85 33 00 930 81 957 E-post

Oppvekstsektoren - Barnehage - Skogly friluftsbarnehage

Ansatte i avdelingen Skogly friluftsbarnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
styrer, Skogly friluftsbarnehage 73 85 24 10 959 41 290 E-post

Oppvekstsektoren - Barnehage - Steinvegen barnehage (privat)

Ansatte i avdelingen Steinvegen barnehage (privat)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
74 85 75 75
styrer, Steinvegen barnehage 472 89 832

Oppvekstsektoren - Barnehage - Tungtrø gårdsbarnehage (privat)

Ansatte i avdelingen Tungtrø gårdsbarnehage (privat)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
styrer, Tungtrø gårdsbarnehage 400 36 856 E-post

Oppvekstsektoren - Barnehage - Tuppen og Lillemor barnehage (privat)

Ansatte i avdelingen Tuppen og Lillemor barnehage (privat)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
413 41 843 E-post

Oppvekstsektoren - Barnehage - Vanvikan barnehage

Ansatte i avdelingen Vanvikan barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
74 85 62 97 E-post

Oppvekstsektoren - Barnehage - Årnseth familiebarnehage (privat)

Ansatte i avdelingen Årnseth familiebarnehage (privat)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
480 27 362 E-post

Oppvekstsektoren - Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Ansatte i avdelingen Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
PP-rådgiver og familieterapeut 911 45 612 E-post
spesialpedagog, hovedansvar førskolebarn 959 62 661 E-post
PP-rådgiver 416 81 735 E-post
enhetsleder PPT 73 85 27 34 971 35 240 E-post
PP-rådgiver og logoped 916 70 778 E-post

Oppvekstsektoren - Skole

Ansatte i avdelingen Skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
enhetsleder Skole 928 27 470 E-post

Oppvekstsektoren - Skole - Fevåg/Hasselvika skole

Ansatte i avdelingen Fevåg/Hasselvika skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
kontortelefon 417 02 485 E-post
SFO-leder og administrasjon, Fevåg/Hasselvika skole 402 40 971
rektor, Fevåg/Hasselvika skole 404 75 709 E-post

Oppvekstsektoren - Skole - Mælan skole

Ansatte i avdelingen Mælan skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
kontortelefon 934 05 121 E-post

Vismanummer 19123007940000

vismanummer (SMS) 19123007940050 73 85 31 71 73 85 31 71

Vismanummer (SMS)  19123007940050

rådgiver og sosiallærer 911 65 535 E-post
rektor, Mælan skole (vismanummer: 19123007940001) 934 05 121 E-post

Oppvekstsektoren - Skole - Skaugdalen Montessoriskole (privat)

Ansatte i avdelingen Skaugdalen Montessoriskole (privat)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
456 00 799 E-post

Oppvekstsektoren - Skole - Stadsbygd skole

Ansatte i avdelingen Stadsbygd skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
417 02 482
rektor, Stadsbygd skole 917 60 190 E-post
inspektør, Stadsbygd skole 934 16 087 E-post
906 07 791

Oppvekstsektoren - Skole - Vanvikan skole

Ansatte i avdelingen Vanvikan skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
993 51 431 E-post
417 02 486 E-post
rektor, Vanvikan skole 74 85 40 41 905 08 798 E-post

Oppvekstsektoren - Skole - Åsly skole

Ansatte i avdelingen Åsly skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
912 46 915
kontor 417 02 481 E-post
rektor, Åsly skole 926 16 553 E-post
avdelingsleder barnetrinn 995 98 469 E-post
avdelingsleder ungdomstrinn 988 86 371 E-post

Oppvekstsektoren - Voksenopplæring og innvandringstjeneste

Ansatte i avdelingen Voksenopplæring og innvandringstjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
enhetsleder, Indre Fosen voksenopplæring og innvandringstjeneste 911 41 432 E-post
miljøarbeider, Indre Fosen innvandringstjeneste 902 66 239
miljøarbeider, Indre Fosen Innvandringstjeneste 974 06 184 E-post
programrådgiver Indre Fosen Innvandringstjeneste 974 32 774 E-post
fagleder, Indre Fosen voksenopplæring 465 41 950 E-post
flyktningkonsulent, Indre Fosen Innvandringstjeneste 948 70 982 E-post
miljøarbeider, Indre Fosen Innvandringstjeneste E-post
programrådgiver, Indre Fosen innvandringstjeneste 902 52 169 E-post

Ordfører

Ansatte i avdelingen Ordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
varaordfører 913 37 137 E-post
ordfører 400 06 001 E-post

Personal og kommunikasjon

Ansatte i avdelingen Personal og kommunikasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
74 85 51 00
personalsjef 900 14 887 E-post
kommunikasjonsrådgiver 975 14 096 E-post
avdelingsleder, Personal og kommunikasjon 917 40 403 E-post
kommunikasjonskonsulent / politisk sekretær 918 88 404 E-post
arkivkonsulent og valgansvarlig 468 59 088
arkivleder og valgansvarlig 469 30 276 E-post

Rådmann

Ansatte i avdelingen Rådmann
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
rådmann 907 44 719 E-post

Økonomi

Ansatte i avdelingen Økonomi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
økonomisjef 414 78 709 E-post
73 85 27 20 E-post

Økonomi - Fosen Inkasso

Ansatte i avdelingen Fosen Inkasso
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
73 85 27 00 E-post

Økonomi - Fosen Kemnerkontor

Ansatte i avdelingen Fosen Kemnerkontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
ansvar for Ørland og Roan 74 85 51 12 E-post
kemner 74 85 51 09 E-post
74 85 51 13 E-post
ansvar for Åfjord og Indre Fosen 74 85 51 10 E-post
74 85 51 15 E-post
ansvar for Bjugn og Osen 74 85 51 17 E-post
ansvar for Indre Fosen 74 85 51 11 E-post
Fant du det du lette etter? Ta kontakt med oss på telefon 74 85 51 00 eller postmottak@indrefosen.kommune.no hvis du ønsker at vi skal hjelpe deg med å finne informasjonen du leter etter. Ikke legg igjen personopplysninger i kommentarfeltet.