Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ansattoversikt


Barnehager

Ansatte i avdelingen Barnehager
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
993 17 655

Hege Bergo, styrer993 17 655
hege@akrobaten-barnehage.no

Avdelinger Eplehagen og Eplekjernen:
73 85 56 66

 

 

974 77 322 E-post

Styrer Hilde Hovde: tlf. 951 60 244

Beate Dahle, styrer 951 47 371 E-post

Avdeling Bekkestua: 469 42 182

Avdeling Lønnestua: 482 54 534

 

 

Turid Askim Moa, styrer 464 54 595 E-post

Avdeling Auskaret: tlf. 477 01 552

Avdeling Bakskotten: tlf. 481 21 041

Avdeling Framskotten: tlf. 481 01 571

Avdeling Løftingen: tlf. 417 02 488

Avdeling Seglet: tlf. 480 78 550

 

Beate Dahle, styrer 951 47 371 E-post

Avdeling Regnbuen:  tlf. 417 02 479

Avdeling Skattekista: tlf. 906 03 191

 

Jens Ola Nyheim, styrer 975 38 268 E-post
kontor 417 02 478 E-post

Styrer Tove Anita Gustad: 452 11 075

Avdeling Furustubben: tlf. 986 48 672

Avdeling Kongla: tlf. 986 48 617

Avdeling Maurtua: tlf. 986 48 697

Avdeling Skogstua: tlf. 986 48 612

Heidi Asphaug, styrer 992 50 192 E-post

Avdeling Moltkarten: tlf. 901 37 679

Avdeling Røsslynget: 901 08 294 og 913 44 236

Avdeling Skogstjerna: 902 60 018

 

481 00 302 E-post

Styrer Magni Iren Rabben:
tlf. 480 99 751

464 54 595 E-post

Styrer: Turid Askim Moa, tlf. 464 54 595

Avdeling Storbarn : tlf. 904 04 132

Avdeling Småbarn : tlf. 904 70 283

74 85 75 75 E-post

Styrer Janne Løkken Aanonli: 472 89 832

452 19 982 E-post

Avdeling Lirekassen: tlf. 983 39 825

Avdeling Munnharpa: tlf. 986 00 949

Monika Eriksson, styrer 400 36 856 E-post
hovednummer 953 08 528 E-post

Kontortelefon: tlf. 953 08 528

Styrer: Turid Fagerkind

Avdeling Blomstereng: tlf. 954 04 672

Avdeling Krabben: tlf. 953 60 813

Avdeling Sjøstjerna: tlf. 953 63 821

Avdeling Skogstua: tlf. 953 61 312

 

enhetsleder Barnehage 959 41 290 E-post

medlem av styringsgruppa "Inkludering på alvor", som representant for barnehagene

Barnevern

Ansatte i avdelingen Barnevern
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Beredskap kveld/natt/helg/helligdag 902 87 037
417 02 460 E-post

Bibliotek

Ansatte i avdelingen Bibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
417 02 471

 

 

417 02 472
417 02 473
417 02 474 E-post
biblioteksjef (enhetsleder) 417 02 471 918 34 656 E-post

Bo- og aktivitetstjenester administrasjon

Ansatte i avdelingen Bo- og aktivitetstjenester administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
enhetsleder, Habiliteringstjenester (BOA) 924 40 296 E-post

Bo- og aktivitetstjenester i Leksvik

Ansatte i avdelingen Bo- og aktivitetstjenester i Leksvik
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
900 97 472 911 26 386
916 50 563
917 83 281
952 19 109
Virksomhetsleder BOA Leksvik 418 62 622 E-post
Fagleder, Yttermyran 904 71 242 E-post
Fagleder, Rønningstad 904 71 242 E-post

Bo- og aktivitetstjenester Rissa

Ansatte i avdelingen Bo- og aktivitetstjenester Rissa
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
468 33 739
Virksomhetsleder BOA Rissa 413 39 661 E-post
Fagleder, Bergeekra 482 33 868 E-post
Fagleder, Årnsetflata 470 06 361 E-post

Byggesak

Ansatte i avdelingen Byggesak
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
byggesaksbehandler 977 67 906 E-post
saksbehandler, byggesak 480 34 488 E-post
Fagleder byggesak 959 24 148 E-post

Dialyse Leksvik

Ansatte i avdelingen Dialyse Leksvik
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
74 85 53 27
74 09 80 00

Fosen IKT

Ansatte i avdelingen Fosen IKT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
sentralbord 481 14 999 E-post
leder Fosen IKT 901 80 733 E-post

Fysioterapi og ergoterapi

Ansatte i avdelingen Fysioterapi og ergoterapi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
fysioterapeut, leder 991 52 508 E-post

i permisjon

Fysioterapi og ergoterapi - Behandlingssted Leksvik

Ansatte i avdelingen Behandlingssted Leksvik
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapeut, fysioterapi 1, Leksvik 416 11 665
fysioterapeut, Leksvik 902 01 653
ergoterapeut, Leksvik og Rissa 916 23 536
fysioterapeut, Leksvik 482 75 089
fysioterapeut hos Fysioterapi 1, Leksvik 970 63 549

Privat fysioterapeut med driftsavtale.

ergoterapeut, Leksvik og Rissa 917 41 244
hjelpemiddeltekniker, Leksvik 482 46 302
fysioterapeut, leder 991 52 508 E-post

i permisjon

Fysioterapi og ergoterapi - Behandlingssted Rissa

Ansatte i avdelingen Behandlingssted Rissa
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
privat fysioterapiinstitutt med kommunal driftsavtale. 73 85 20 25
fysioterapeut, Rissa 916 23 537
fysioterapeut, Rissa 916 23 538
ergoterapeut, Leksvik og Rissa 916 23 536
fysioterapeut, Rissa 469 54 093
fysioterapeut, Rissa 916 23 539
hjelpemiddeltekniker, Rissa 904 79 310
ergoterapeut, Leksvik og Rissa 917 41 244

Fysioterapi og ergoterapi - Behandlingssted Vanvikan

Ansatte i avdelingen Behandlingssted Vanvikan
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Privatpraktiserende fysioterapeut, Vanvikan 400 06 011

Havnegata 9d. 7125 Vanvikan

Privatpraktiserende fysioterapeut med driftstilskudd

Helse og omsorg - Koordinerende tjenester

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg - Koordinerende tjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
417 02 450 E-post
417 02 450 E-post
leder, Koordinerende enhet 414 58 948 E-post

Helse og omsorg, eksterne aktører

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg, eksterne aktører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 82 34 70
https://fosen-helse.no/tjenester/
72 82 34 50
Psykisk helsehjelp for barn og unge: http://www.psykologtuvamoldejensen.no/ 984 83 063
73 85 30 00

Helse- og omsorgsledelsen

Ansatte i avdelingen Helse- og omsorgsledelsen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Virksomhetsleder legetjenesten 959 40 202 E-post
leder, Koordinerende enhet 414 58 948 E-post
konstituert leder sykehjem og hjemmetjenester 951 70 383 E-post

konstituert helse- og omsorgssjef fram til 1. mars 2021. 

enhetsleder Helse og velferd 917 60 254 E-post
enhetsleder, Habiliteringstjenester (BOA) 924 40 296 E-post
Kommunalsjef helse og omsorg 970 28 705 E-post

Helsestasjon

Ansatte i avdelingen Helsestasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
helsesykepleier Leksvik helsestasjon og Stadsbygd skole 913 90 090 E-post
jordmor 469 43 733 E-post
helsesykepleier på Testmann Minne skole, Leksvik vg skole og på Helsestasjonen for ungdom 482 47 367 E-post
helsesykepleier Rissa helsestasjon og Skaugdalen Montessoriskole 993 86 542 E-post
virksomhetsleder Helsestasjonen, helsesykepleier, kontaktperson skolehelsetjenesten Åsly 994 45 290 E-post
Helsesykepleier Fevåg/Hasselvika skole, Mælan skole og Rissa videregående skole 913 47 129 E-post
helsesykepleier Rissa helsestasjon 994 18 032 E-post
helsesykepleier, Testmann Minne og Vanvikan skole 992 77 329 E-post

Hjemmetjenester

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
417 02 451
417 02 454
virksomhetsleder Hjemmetjenesten Rissa 959 13 142 E-post
virksomhetsleder Hjemmetjenesten Leksvik 415 25 783 E-post
leder Stadsbygd omsorgssenter 941 60 541
virksomhetsleder Hjemmetjenesten Stjørna 909 45 946
7114 Råkvåg 417 02 452
Adresse: Valsåmyra 19, 7105 Stadsbygd. 417 02 453

Hukommelsesteam

Ansatte i avdelingen Hukommelsesteam
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
417 02 450 E-post
ergoterapeut Indre Fosen hukommelsesteam E-post
sykepleier Indre Fosen hukommelsesteam E-post
koordinator for Indre Fosen hukommelsesteam E-post

Kemnerkontoret for Fosen

Ansatte i avdelingen Kemnerkontoret for Fosen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
80 08 00 00 E-post

Se https://www.skatteetaten.no for informasjon. 

 

Kommunalteknikk, Bygg og eiendom

Ansatte i avdelingen Kommunalteknikk, Bygg og eiendom
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Melding om alvorlige feil i vann, avløp og kommunale veier 915 15 115
enhetsleder Bygg og eiendom 905 09 365 E-post
Leder kommunalteknikk 916 44 714 E-post

Kommunedirektør

Ansatte i avdelingen Kommunedirektør
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
kommunedirektør 950 30 944 E-post

Kultur og fritid

Ansatte i avdelingen Kultur og fritid
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
leder Frivilligsentralen (Leksvik) 913 79 984 E-post
kultursjef 970 73 817 E-post
kulturkonsulent 909 45 867 E-post
ungdomskonsulent 922 43 289 E-post

KulturCompagniet KF

Ansatte i avdelingen KulturCompagniet KF
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
leder, KulturCompagniet KF 916 25 813 E-post

Kulturskolen

Ansatte i avdelingen Kulturskolen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
kulturskolerektor 415 25 873 E-post
inspektør, Kulturskolen 992 61 072 E-post

Legetjenesten

Ansatte i avdelingen Legetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leksvik, Rissa, Vanvikan og Råkvåg legekontor 417 02 400
Nasjonalt telefonnummer 116117

Nå du ringer dette nummeret vil du komme til legevaktsentralen. Nummeret fungerer både fra fasttelefon og mobil, og er gratis.  

72 47 99 50

Trenger du kontakt med legevaktsentralen i Orkdal og befinner deg utenfor distriktet, kan du ringe dette direktenummeret.

113
Virksomhetsleder legetjenesten 959 40 202 E-post
kommuneoverlege (folkehelse, helseoversikt, miljørettet helsevern, barn og unge, fastleger (LSU) 918 97 919 E-post
smittevernlege

Nav

Ansatte i avdelingen Nav
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
hovednummer 55 55 33 33

Næringsavdelinga

Ansatte i avdelingen Næringsavdelinga
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
rådgiver vilt og fisk 977 77 890 E-post
leder for Omstillingsprogrammet 464 25 753 E-post
rådgiver landbruk 918 85 560 E-post
rådgiver landbruk 952 87 918 E-post
rådgiver landbruk 913 98 595 E-post
rådgiver landbruk 452 19 160 E-post
rådgiver landbruk 957 88 558 E-post
rådgiver miljø 917 01 141 E-post
rådgiver landbruk 414 08 157 E-post
rådgiver landbruk 994 79 767 E-post
Rådgiver næringsavdelinga 938 70 094 E-post
Arealsjef 995 86 057 E-post

Oppvekstledelsen

Ansatte i avdelingen Oppvekstledelsen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
rådgiver 932 08 002 E-post
oppvekstsjef 971 30 940 E-post
enhetsleder PPT 971 35 240 E-post
skolefaglig rådgiver 988 86 371 E-post
enhetsleder Barnehage 959 41 290 E-post

medlem av styringsgruppa "Inkludering på alvor", som representant for barnehagene

Ordfører

Ansatte i avdelingen Ordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
ordfører 920 59 403 E-post

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Ansatte i avdelingen Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
PP-rådgiver og familieterapeut 911 45 612 E-post

Prosjektleder for Bedre tverrfaglig samarbeid (BTS)

 

spesialpedagog, hovedansvar førskolebarn 959 62 661 E-post
PP-rådgiver 416 81 735 E-post
enhetsleder PPT 971 35 240 E-post
PP-rådgiver og logoped 916 70 778 E-post

Personal og kommunikasjon

Ansatte i avdelingen Personal og kommunikasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
74 85 51 00
fagleder kommunikasjon 975 14 096 E-post
leder, Personal og kommunikasjon 917 40 403 E-post
arkivkonsulent og valgansvarlig 468 59 088
arkivleder og valgansvarlig 469 30 276 E-post

Plan

Ansatte i avdelingen Plan
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
planlegger 934 38 150 E-post
folkehelsekoordinator 918 63 323 E-post
Arealsjef 995 86 057 E-post
arealplanlegger 920 93 106 E-post

Psykisk helse og rus

Ansatte i avdelingen Psykisk helse og rus
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
hovedtelefon 468 04 304
https://fosen-helse.no/tjenester/rask-psykisk-hjelp/ 979 69 620

Tilbud til deg som sliter med lette til moderate angst, depresjons- eller rusproblemer, og/eller søvnproblemer. Dette er ikke en akutt-tjeneste. 

virksomhetsleder Psykisk helse og rus 995 73 536 E-post

Skoler og SFO

Ansatte i avdelingen Skoler og SFO
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
virksomhetsleder Helsestasjonen, helsesykepleier, kontaktperson skolehelsetjenesten Åsly 994 45 290 E-post
prosjektleder Inkludering på alvor 995 98 469 E-post
helsesykepleier, Testmann Minne og Vanvikan skole 992 77 329 E-post

Skoler og SFO - Fevåg/Hasselvika skole

Ansatte i avdelingen Fevåg/Hasselvika skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
kontortelefon 417 02 485 E-post
SFO-leder og administrasjon, Fevåg/Hasselvika skole 402 40 971
rektor, Fevåg/Hasselvika skole 404 75 709 E-post
Helsesykepleier Fevåg/Hasselvika skole, Mælan skole og Rissa videregående skole 913 47 129 E-post

Skoler og SFO - Mælan skole

Ansatte i avdelingen Mælan skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
rektor, Mælan skole 905 17 273 E-post
995 84 373
kontortelefon 417 02 483 E-post
rådgiver og sosiallærer 911 65 535 E-post
Helsesykepleier Fevåg/Hasselvika skole, Mælan skole og Rissa videregående skole 913 47 129 E-post

Skoler og SFO - Skaugdalen Montessoriskole (privat)

Ansatte i avdelingen Skaugdalen Montessoriskole (privat)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
456 00 799 E-post

Skoler og SFO - Stadsbygd skole

Ansatte i avdelingen Stadsbygd skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
helsesykepleier Leksvik helsestasjon og Stadsbygd skole 913 90 090 E-post
417 02 482
rektor, Stadsbygd skole 416 77 733 E-post
avdelingsleder Stadsbygd skole 924 20 024 E-post
906 07 791

Skoler og SFO - Testmann Minne skole

Ansatte i avdelingen Testmann Minne skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
916 13 259
417 02 484 E-post
helsesykepleier på Testmann Minne skole, Leksvik vg skole og på Helsestasjonen for ungdom 482 47 367 E-post
rektor 975 84 320 E-post
helsesykepleier, Testmann Minne og Vanvikan skole 992 77 329 E-post

Skoler og SFO - Vanvikan skole

Ansatte i avdelingen Vanvikan skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
993 51 431 E-post
417 02 486 E-post
avdelingsleder Vanvikan skole 414 79 509 E-post
rektor, Vanvikan skole 928 64 286 E-post
helsesykepleier, Testmann Minne og Vanvikan skole 992 77 329 E-post

Skoler og SFO - Åsly skole

Ansatte i avdelingen Åsly skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
912 46 915
kontor 417 02 481 E-post
avdelingsleder barnetrinnet 932 55 449 E-post
virksomhetsleder Helsestasjonen, helsesykepleier, kontaktperson skolehelsetjenesten Åsly 994 45 290 E-post
konstituert rektor, Åsly skole og avdelingsleder ungdomstrinn 916 85 838 E-post

Sykehjem, omsorgssenter, aldershjem

Ansatte i avdelingen Sykehjem, omsorgssenter, aldershjem
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adresse: Leksvik helsetun, Framnesvegen 13, 7120 Leksvik 417 02 456
Adresse: Årnsetflata 32, 7100 Rissa. 417 02 455
virksomhetsleder Leksvik sykehjem 414 55 919 E-post
leder Stadsbygd omsorgssenter 941 60 541
virksomhetsleder Hjemmetjenesten Stjørna 909 45 946
konstituert leder sykehjem og hjemmetjenester 951 70 383 E-post

konstituert helse- og omsorgssjef fram til 1. mars 2021. 

7114 Råkvåg 417 02 452
leder, Rissa sykehjem 477 51 715
Adresse: Valsåmyra 19, 7105 Stadsbygd. 417 02 453

Voksenopplæring

Ansatte i avdelingen Voksenopplæring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
995 73 534 E-post
avdelingsleder, Indre Fosen voksenopplæring 465 41 950 E-post
kontormedarbeider, Indre Fosen voksenopplæring 995 73 534 E-post

Mandag - fredag kl. 9-14

Økonomi

Ansatte i avdelingen Økonomi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
417 02 440 E-post
417 02 441
økonomisjef 414 78 709 E-post