Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kontakt oss digitalt

For å sende elektronisk post til kommunen på en trygg måte, anbefaler vi at du benytter deg av vår tjenesteportal Rettpåsak.

E-post og SMS er kjappe kanaler, men informasjonssikkerheten er ikke like god som ved en innloggingsportal. Vi anbefaler derfor at du bruker Rettpåsak.

Skjema og saksbehandling i Rettpåsak

I kommunens tjenesteportal Rettpåsak finner du en rekke digitale søknadsskjema. Hvis du allerede har søkt på en tjeneste via Rettpåsak, kan du logge inn der for å følge saken din. Her kan du også starte dialog med saksbehandler der du kan stille spørsmål, ettersende vedlegg og klage på vedtak. 

Finnes det ikke et eget skjema for tjenesten du ønsker?

Hvis det ikke finnes et eget skjema for tjenesten du ønsker, kan du bruke vårt generelle kontaktskjema i Rettpåsak

 

Tenk på følgende før du sender brev, skjema eller digital post til kommunen

All post til og fra kommunen er offentlig dersom den ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger. All arkivpliktig post kommer på den offentlige postlisten. Det betyr at du kan finne brevet ditt omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i media. For å ivareta personvern på en sikrere måte, er noen arkivdeler unntatt offentlighet og dermed ikke en del av innsynsløsningen. Det gjelder:

  • personalmapper
  • elevarkiv
  • barnehagebarn-arkiv
  • kommunal innfordring (inkasso)
  • startlånsaker
  • bostøttesaker

Pasient- og klientsaker er saksområder som i sin helhet holdes utenfor internett. Partsinnsyn er hjemlet i forvaltningsloven § 18. Eventuell begjæring om innsyn rettes til aktuelt tjenestested.

Ønsker du innsyn i dokumenter som er unntatt offentlighet/publisering, kan du sende en innsynsbegjæring til postmottak@indrefosen.kommune.no

Dokumenter vil publiseres fortløpende når de er kvalitetssikret. Sykefravær, ferieavvikling og bemanningssituasjon kan gi forsinkelser på publisering.

 

 

Fant du det du lette etter? Ta kontakt med oss på telefon 74 85 51 00 eller postmottak@indrefosen.kommune.no hvis du ønsker at vi skal hjelpe deg med å finne informasjonen du leter etter. Ikke legg igjen personopplysninger i kommentarfeltet.