Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kontaktskjema

Trykk her for kontaktskjemaet.  Du trenger elektronisk ID for å logge deg på skjemaet. Kontaktskjemaet er en tryggere måte å sende digital post til kommunene på enn e-post. 

Tenk på følgende før du sender brev, skjema eller digital post til kommunen

 

All post til og fra kommunen er offentlig dersom den ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger. All arkivpliktig post kommer på den offentlige postlisten. Det betyr at du kan finne brevet ditt omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i media. For å ivareta personvern på en sikrere måte, er noen arkivdeler unntatt offentlighet og dermed ikke en del av innsynsløsningen. Det gjelder:

  • personalmapper
  • elevarkiv
  • barnehagebarn-arkiv
  • kommunal innfordring
  • startlånsaker
  • bostøttesaker

Pasient- og klientsaker er saksområder som i sin helhet holdes utenfor internett. Partsinnsyn er hjemlet i forvaltningsloven § 18. Eventuell begjæring om innsyn rettes til aktuelt tjenestested.

Ønsker du innsyn i dokumenter som er unntatt offentlighet/publisering, kan du sende en innsynsbegjæring til postmottak@indrefosen.kommune.no

Dokumenter vil publiseres fortløpende når de er kvalitetssikret. Sykefravær, ferieavvikling og bemanningssituasjon kan gi forsinkelser på publisering.

 

Skjema og saksbehandling i Rettpåsak

Hvis du har søkt om en tjeneste via kommunens skjemaportal Rettpåsak, så kan du logge inn der for å følge saken. Her kan du også starte dialog med saksbehandler og klage på vedtak. 

Fant du det du lette etter? Legg igjen din e-postadresse eller telefonnummer, hvis du ønsker at vi skal hjelpe deg med å finne informasjonen du leter etter.