Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronavirus: kommunens infoside

Bestill koronatest

 • Hvis du er syk, bli hjemme og bestill test (se knapp over). Trenger du helserådgivning, kontakt legekontoret tlf. 41 70 24 00 (tastevalg 1). Ikke møt opp fysisk på legekontoret uten avtale. 
 • Har du behov for akutt helsehjelp, ring 116117. Ved livstruende sykdom eller skade, ring 113.
 • Hvis du er frisk, men har spørsmål om koronavirus, se helsenorge.no for å finne svar på spørsmålene dine, eller ring  815 55 015. 
 • Er pandemien psykisk belastende? Se hvor du kan få hjelp og råd.

Nyheter fra Indre Fosen kommune om koronasituasjonen 

 

Helseinformasjon og helsetilbud

 

Koronatiltak i Indre Fosen kommune

Husk alltid de generelle smittevernrådene: Vask hendene, hold avstand, hold deg hjemme og test deg om du er syk

23. mars: regjeringen strammer inn nasjonale tiltak - tiltakene vurderes på nytt fra 14. april 

Skole og barnehage

Alle barnehager, barne- og ungdomskoler og videregående skoler driftes på gult smittevernnivå. 

Les smitteverntiltak for skoler og barnehager i Indre Fosen kommune her. 

Fra 12. april 2021 gjelder nye nasjonale smittevern-veiledere. Se veilederne på Udirs sider. 

 • Felles for alle veilederne er at det er tydeligere råd om nærkontakter og anbefaling om å halvere antall kontakter på rødt nivå.
 • Smittevernveilederen for barneskole har fått et eget kapittel om SFO.
 • For ungdomsskole er det et eget råd om bruk av munnbind. Elever og ansatte kan bruke munnbind i fellesarealer utenfor klasserommet, men det anbefales ikke å bruke munnbind i klasserommet.

Sosial kontakt

Nye, nasjonale anbefalinger gjelder fra natt til 25. mars: 

 • Avstand: Én-meteren blir nå til to-meteren. Hold 2 meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller 1-2 faste kontakter om du bor alene. Dette vil ikke gjelde for helsetjenesten,barnehager og skoler, eller andre tjenester for sårbare grupper der det i praksis kan hindre normal drift av tjenestene.
 • Besøk: Du bør ikke ha besøk av flere enn to gjester i hus, leilighet, hytte eller hage/uteplass. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort, og i tillegg ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner utenfor kohorten. Se råd for barnekohorter og barnebursdager (helsenorge.no). Unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner.
 • Overnatting: Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. De som bor alene og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.
 • Antall kontakter: Ha få kontakter og de samme over tid. Du bør begrense den sosiale kontakten mest mulig.
 • Munnbind: Vi anbefaler bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand.
 • Handel: Vi anbefaler folk å bare benytte seg av kjøpesentre og varehus i hjemkommunen.

(Se nasjonale anbefalinger om sosial kontakt)

Private sammenkomster og arrangementer

Indre Fosen kommune følger nasjonale regler og anbefalinger om sammenkomster og arrangementer.  En regel er forskriftsfestet og skal følges. Husk at reglene kan endre seg fra du starter planleggingen av et arrangement til det skal gjennomføres. Brudd på reglene er straffbart. Det er foreløpig ikke bestemt når denne nasjonale forskriften opphører. 

Indre Fosen kommune har ikke mulighet til å gi råd eller beslutninger om hvert arrangement. Vi ber deg derfor om å sette deg inn i reglene.

Nye, nasjonale regler fra natt til 25. mars: 

 • Vi anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene:
 • Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.
 • Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.
 • Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.
 • Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser.

Se også veiledning fra Folkehelseinstituttet på fhi.no

Smittevern arrangementer

Nye, nasjonale regler fra 25. mars
Invitere gjester hjem

Nye, nasjonale anbefalinger fra og med 25. mars:

Ha få kontakter og de samme over tid. Du bør begrense den sosiale kontakten mest mulig.

 • Avstand: Én-meteren blir nå til to-meteren. De som du hittil har holdt minst én meters avstand til, må du fra nå av holde minst to meters avstand til. Det gjelder ikke de du bor med, kjæresten din eller 1-2 faste kontakter om du bor alene. Dette vil heller ikke gjelde for helsetjenesten, barnehager og skoler, eller andre tjenester for sårbare grupper der det i praksis kan hindre normal drift av tjenestene.
 • Besøk: Du bør ikke ha besøk av flere enn to gjester i hus, leilighet, hytte eller hage/uteplass. 

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort, og i tillegg ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner utenfor kohorten. Se råd for barnekohorter og barnebursdager (helsenorge.no).

Unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner.

 • Overnatting: Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. De som bor alene og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.

 

 

 

Private samlinger i offentlige / leide lokaler

Nye, nasjonale regler fra 25. mars. 

Private sammenkomster utenfor eget hjem bør utsettes eller avlyses. Om de likevel må avholdes, gjelder følgende regler:

 • Innendørs: Maksimalt 10 personer 
 • Utendørs: Maksimalt 20 personer

Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

Private sammenkomster er sammenkomster for familie og venner, og andre sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole. 

Se også:

Krav til gjennomføring

Alle arrangement må ha en ansvarlig arrangør som sørger for at sammenkomsten gjennomføres i henhold til smittevernreglene. Arrangøren kan være en privatperson eller en profesjonell aktør. De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.

Arrangøren skal

 • sørge for at gjestene kan holde én meters avstand, målt fra skulder til skulder, til de man ikke bor sammen med til vanlig (unntak fra avstandsregelen gjelder for gruppene angitt i covid-19-forskriften § 13c).
 • iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede.
 • gjøre det mulig å ivareta god hygiene ved ankomst og underveis i arrangementet.
 • skrive ned navn og kontaktinformasjon hvis det er nødvendig for å ha oversikt over deltakerne ved en eventuell smittesporing, og slette informasjonen etter 14 dager.

 

 

Sjekkliste for privat sammenkomst i leid lokale:

 • Vil du sørge for at det ikke kommer mer enn 10 personer på sammenkomsten?
 • Er størrelsen og utformingen av arrangementsstedet tilstrekkelig til at personer som ikke bor sammen kan holde minst en meters avstand? (Se utregning lengre ned)
 • Har du definert en ansvarlig arrangør for sammenkomsten, og sørget for at deltakerne vet hvem det er?
 • Har du satt deg inn i de nasjonale smittevernrådene?
 • Skal arrangementet foregå på et offentlig sted?
 • Har du sørget for å registrere navn og kontaktinfo til alle deltakere som vil være til stede?
 • Har du vurdert å holde arrangementet utendørs?
 • Har du tilrettelagt for at det ikke blir trengsel rundt f.eks. inngangsparti, toaletter osv?
 • Vil du informere alle deltakerne om at de ikke møter opp hvis de er syke eller satt i karantene/isolasjon?
 • Har du sørget for at alle deltakerne har god tilgang til håndvask eller håndsprit når de kommer, før måltider og før de drar?
 • Kommer du til å rengjøre lokalet, toaletter o.l grundig før og etter arrangementet?
 • Vil du sikre at det er nok såpe og tørkepapir tilgjengelig ved alle håndvaskstasjoner og toaletter?
 • Har du minnet gjestene om at de ikke bør håndhilse og klemme på tvers av husstand?
 • Hvis du skal servere mat og drikke, har du sørget for at den som lager maten rengjør hendene sine grundig? 
 • Hvis du skal servere alkohol, vil du sørge for bordservering og følge reglene for smittevern ved servering*? (obs: I tillegg må du søke om skjenkebevilling)

Hvis du har svart ja på alle disse spørsmålene, er du innenfor gjeldende smittevernregler og råd. Hvis du svarer nei på noen av spørsmålene bør du endre eller avlyse arrangementet. 

Hvis du skal servere mat, anbefaler vi at du leser mattilsynets sider

Lokalet må være stort nok

Lokalet må være stort nok til at gjestene kan holde avstand til personer de ikke bor sammen med. Du kan regne det slik:

Fra FHI: Deltakere må kunne holde 1 meter avstand gjennom hele arrangementet, derfor må du gjøre en vurdering av arealet i lokalet du skal bruke. Som en tommelfingerregel kan man beregne 4 m2 per person. I lokaler der personer sitter stille under arrangementet (f. eks ved bord eller i en sal) vil arealbehovet kunne være noe mindre.

Synging/roping blant publikum kan medføre økt dråpeutskillelse (spytt) og dermed økt smitterisiko, og det bør tas hensyn til dette når arealbehovet vurderes.

 

Dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser

Nye, nasjonale regler fra 25. mars. 

Under seremonien: I en innendørs begravelse og bisettelse gjelder de nasjonale reglene. Man kan ha maksimalt 50 personer til stede med faste, tilviste plasser på selve seremonien, hvis lokalet er stor nok til å holde avstand. (2 meter, hvis man skal synge). Kirken i Indre Fosen har laget en oversikt over hvor mange som kan være til stede i de ulike kirkene i kommunen. 

Maks 10 personer på sammenkomst etter seremonien (inkludert minnesamvær)

For minnestund eller sammenkomster etter seremonien gjelder reglene for privat arrangement på offentlig sted og du kan ha 10 personer tilstede. Det gjelder også om minnestunden skal være på et serveringssted.https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad-til-spesifikke-sektorer/

I private hjem gjelder anbefalingen om å ha maks to personer på besøk.

Se punktene om privat sammenkomst hjemme eller leid lokale for mer informasjon om sammenkomster etter seremonier. 

Arrangementer må utsettes dersom de samler personer fra flere kommuner, med unntak av begravelser. 
 

Bursdager

Regjeringen anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis det likevel skal gjennomføres gjelder dette: 

Barn fra ungdomstrinn og voksne bør følge anbefalingen om ikke å samle flere enn to personer hjemme.

Barn i barnehage og barnetrinn skole kan samle hele kohorten. Se https://www.helsenorge.no/koronavirus/feiringer-sammenkomster-og-arrangementer/#barnebursdager

Nasjonale regler fra 25. mars:

Private sammenkomster utenfor eget hjem bør utsettes eller avlyses. Om de likevel må avholdes, gjelder følgende regler:

 • Innendørs: Maksimalt 10 personer 
 • Utendørs: Maksimalt 20 personer

Sjekkliste for barnebursdag:

 • Har du kun invitert barn fra kohorten i barnehagen eller skolen?  (Kontakt barnehage/skole om du er usikker hva som er barnets kohort).
 • Har du begrenset antall foreldre og ledsagere til det som er nødvendig for å gjennomføre bursdagen?
 • Er bursdagen for barn i barnehage eller barnetrinn (1.-7. trinn) skole?
 • Vil du informere gjestene om at de ikke møter opp hvis de er syke eller satt i karantene/isolasjon?
 • Har du gjort håndvask eller hånddesinfeksjon lett tilgjengelig ved ankomst, før spising og når besøket er over?
 • Har du vurdert å ha feiringen utendørs?
 • Vil du sørge for rene hender hos både de som serverer og de som spiser?

Hvis du har svart ja på alle disse spørsmålene, er du innenfor gjeldende smittevernråd. Hvis du svarer nei på noen av spørsmålene bør du endre eller avlyse arrangementet. 

Hvis du skal servere mat, bør du lese mattilsynets sider

Offentlige arrangementer innendørs

På et innendørs arrangement på offentlig sted, uten faste, tilviste sitteplasser kan du ha maksimalt 10 deltakere tilstede.

Eksempler på slike arrangementer er foreldremøter på skolen, medlemsmøter/årsmøter i lag og foreninger, kurs mm.

Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en veileder du bør lese. 

Inntil 50 personer er tillat på innendørs idrettsarrangement for utøvere under 20 år

- som tilhører idrettslag i samme kommune. Fosen-kommunene tillater fram til 25. mars kampvirksomhet innad på Fosen. Fra og med 25. mars: Kun kampvirksomhet innad i egen kommune. 

Fra 25. mars: På et innendørs arrangement på offentlig sted, med faste, tilviste sitteplasser, kan du ha maksimalt 20 deltakere

Lokalet må da være stort nok til at deltakere fra ulike husstander kan holde avstand). Regel om faste, tilviste plasser gjelder passive publikums-arrangementer som kino, konsert, teater, foredrag ol. Årsmøter i foreninger o.l. er ikke i denne kategorien. 

Begrepet «faste, tilviste plasser» er brukt for å regulere antall personer som kan være til stede på et arrangement. Det innebærer at publikum kan sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet. Følgende kriterier bør være tilstede ved slike arrangementer:

 • Publikum sitter på faste, tilviste, evt. nummererte plasser med tilstrekkelig avstand (minst 2 meter).
 • Plassene bør være plassert slik at ansikt-til-ansikt kontakt unngås.
 • Publikum deltar som tilskuere og er ikke aktive i selve arrangementet. Det er liten grad av mingling/interaksjon mellom deltagerne før og etter arrangementet og i evt. pauser.
 • Ved evt. servering av mat og drikke, må det gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte som gjør at man unngår trengsel.
 • Bruk av vakter dersom det er nødvendig for å sikre smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring.

Se Folkehelseinstituttet (FHI)

Ansatte og andre som kommer i tillegg til antall deltakere

Følgende personer skal ikke regnes med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangement:

a) ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer.
b) utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør
c) toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement
d) spillere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet.

 

Sjekkliste for offentlige arrangementer

 • Skal arrangementet foregå på et offentlig sted?
 • Vil arrangementet kun samle deltakere fra samme kommune?
 • Har du sørget for å registrere navn og kontaktinfo til alle deltakere som vil være til stede (makuleres etter 14 dager)?
 • Har du definert en ansvarlig arrangør for sammenkomsten?
 • Har du satt en begrensning på 10 deltakere, hvis du ikke er innenfor kriteriene for tilviste plasser (se info lengre opp på siden)
 • Har du satt en begrensning på 20 deltakere, hvis lokalet har faste, tilviste plasser og oppfyller kriteriene for slike arangementer? Og har du i så fall en plan for hvordan du skal organisere faste, tilviste plasser?
 • Er størrelsen og utformingen av arrangementsstedet tilstrekkelig til at personer som ikke bor sammen kan holde en meters avstand*?
 • Har du satt deg inn i de nasjonale smittevernrådene og eventuelle spesielle råd for din bransje?
 • Har du tilrettelagt for at det ikke blir trengsel rundt f.eks. inngangsparti, toaletter osv?
 • Vil du informere alle deltakerne om at de ikke møter opp hvis de er syke eller satt i karantene/isolasjon?
 • Har du sørget for at alle deltakerne har god tilgang til håndvask eller håndsprit?
 • Vil du sikre at det er nok såpe og tørkepapir tilgjengelig ved alle håndvaskstasjoner og toaletter?
 • Har du hengt opp plakater med smittevern-info godt synlig for de som er til stede?
 • Kommer du til å rengjøre lokalet, toaletter o.l grundig før og etter arrangementet?
 • Har du satt deg inn i smittevern og matservering på mattilsynets sider?

Hvis du har svart ja på alle disse spørsmålene, er arrangementet i tråd med nasjonale smittevernråd og –regler. Hvis du svarer nei på noen av spørsmålene bør du endre eller avlyse arrangementet.

Lokalet må være stort nok

Lokalet må være stort nok til at gjestene kan holde avstand til personer de ikke bor sammen med. Du kan regne det slik:

Fra FHI: Deltakere må kunne holde 1 meter avstand gjennom hele arrangementet, derfor må du gjøre en vurdering av arealet i lokalet du skal bruke. Som en tommelfingerregel kan man beregne 4 m2 per person. I lokaler der personer sitter stille under arrangementet (f. eks ved bord eller i en sal) vil arealbehovet kunne være noe mindre.

Synging/roping blant publikum kan medføre økt dråpeutskillelse (spytt) og dermed økt smitterisiko, og det bør tas hensyn til dette når arealbehovet vurderes.

 

 

Årsmøter/medlemsmøter i lag og foreninger

Obs! I nye, nasjonale regler som gjelder fra 25. mars kommer det ikke fram om slike arrangementer kan gjennomføres. Indre Fosen kommune vil undersøke dette 24. mars og oppdatere informasjonen ut ifra det. 

 

Årsmøter og medlemsmøter har normalt samtaler mellom de fremmøtte, og skal derfor ha maksimalt 10 deltakere (på offentlig sted). En grei huskeregel er om møtet er enveis eller flerveis. Så lenge flere er aktive deltakere i samlingen, er det maks 10 personer. Dette vil gjelde de aller fleste møter. 

Er det kun enveis kommunikasjon (noen står og snakker mot et publikum), så er det lov med 100 personer på offentlig sted (i praksis så mange som smittevernreglene tillater). Det kan for eksempel være et foredrag, men uten spørsmål og innspill fra publikum. Et slikt arrangement krever svært godt smittevern, og man må sørge for at det ikke blir interaksjon mellom deltakerne før, under og etter møtet. 

Se veileder på fhi.no.

Kamper og treninger innen idrett

Det er tillatt med fritidsaktiviteter for alle under 20 år, både innendørs og utendørs. Det betyr at treninger kan gjennomføres som normalt (med fokus på smittevern).

Barn og unge under 20 år som driver med idrett, kan delta i utendørs idrettsarrangement og treninger på Fosen (men ikke utenfor Fosen). Det gjelder også treningskamper.

Idrett for voksne

Fra og med 25. mars gjelder nye, nasjonale regler:

 • Det blir forbudt med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere.
 • Treningssentre kan holde åpent for de som er bosatt i kommunen. Treningssentrene kan også holde åpent for de som er bosatt i andre kommuner, dersom de skal benytte følgende tilbud: rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør, individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.
 • Svømmehaller skal stenges, men kan ha åpent for blant annet barn på svømmetrening og personer som trenger bassenget til rehabilitering.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende underholdningstilbud blir stengt.

 

Arrangementer utendørs

Nye, nasjonale regler fra 25. mars: 

 • Utendørs tillates kun 50 personer på offentlige arrangementer.
 • Private sammenkomster på offentlige steder kan ha inntil 20 deltakere. 

Se https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/arrangementer-gjester-i-hjemmet-og-avstand

 

 

 

Uteliv og serveringssteder

Arrangementer som gjennomføres på serveringssteder

For arrangementer som skal gjennomføres på serveringssteder se:

Serveringssteder kan ikke ha private sammenkomster med flere enn ti personer

Serveringssteder skal ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn 10 personer. Ved arrangement på et serveringssted gjelder kravene for arrangementer gitt i covid-19-forskriften:

Kilder:  Lovdata ,  FHI.no, Helsedir.no og Helsenorge.no

Skjenkestopp over hele landet fra 25. mars

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-innforer-strengere-nasjonale-tiltak/id2841039/

Idrett og fritidstilbud

Nye, nasjonale tiltak fra natt til 25. mars: 

 • Det blir forbudt med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak av profesjonelle toppidrettsutøvere.
 • Treningssentre stenges, men kan ha åpent for innbyggerne i kommunen, for rehabilitering, individuell trening og behandling.
 • Svømmehaller skal stenges, men kan ha åpent for blant annet barn på svømmetrening og personer som trenger bassenget til rehabilitering.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende underholdningstilbud blir stengt.
 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om to meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer. Fra 25. mars er det ikke lenger tillatt med kamper mellom Fosen-kommunene, kun innad i egen kommune. 
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling. 

Se veiledere for idrett og trening på fhi.no

Kulturskole

Kulturskolen driftes på gult nivå på lik linje med ungdomsskoler og videregående skoler i henhold til nasjonale tiltak og anbefaling fra Norsk kulturskoleråd.

Gult smittevernnivå betyr:

 • Ingen syke skal møte på kulturskolen
 • God hånd- og hostehygiene er viktig
 • Ha rutiner for forsterket renhold
 • Begrens sambruk av instrument, utstyr, kostymer o.l.
 • Unngå håndhilsning og klemming
 • Ansatte kan veksle mellom klasser og grupper
 • Unngå trengsel og store samlinger

Kulturskolens sider

Reiser

Nye, nasjonale tiltak fra og med 25. mars:

a) Anbefalinger:

 • Regjeringen anbefaler at alle reiser som ikke er nødvendige utsettes med disse unntakene:

Reiser til og fra arbeid når det ikke er mulig med hjemmekontor.

Reiser hjem til familien for studenter uten familie der de studerer.

Reiser til hytte og fritidsbolig sammen med egen husstand.

b) Regler:

 • Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell, og kan ikke teste seg ut på dag nummer tre som i dag.

Se helsenorge.no for informasjon om innreisekarantene mm

 

Arbeidsplasser/hjemmekontor

Ny, nasjonal regel som gjelder fra 25. mars:

 • Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig.
 • For råd til ansatte i Indre Fosen kommune om hjemmekontor, møter mm, se egen side på vårt intranett
 • Se råd for smittevern på arbeidsplassen på helsenorge.no

Munnbind

Regjeringen 23. mars: 

 • Vi anbefaler bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand.

I tillegg har Trondheim kommune fremdeles har munnbindpåbud for kollektivtransport – og det må også reisende med buss og båt inn og ut av byen følge. Barn under 12 år og personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind, er unntatt fra påbud og anbefaling.

 

Besøksrestriksjoner sykehjem

Nytt fra og med 4. mars i Indre Fosen kommune: 
1.   Ingen begrensning på antall besøk i uka, eller hvor langt besøket kan vare. Men fremdeles kun 2 besøkende samtidig.

2.  Den besøkende må holde minst 1 meters avstand til beboer, så lenge den besøkende ikke er fullvaksinert. Fullvaksinert regnes en som 1 uke etter 2.dose. Hold god avstand, gjerne mer enn 2 meter til andre beboere og helsepersonell under besøk.

3. Beboerne kan tas med ut: Beboere som er i stand til det og ønsker det kan bli med besøkende på utflukter så lenge dette er avtalt med avdelingen. Det gis sterk anbefaling om at beboer ved slike turer ikke treffer andre personer og ikke besøker offentlig sted som butikk, kafe eller lignende. Ved slike utflukter er det den besøkende som har ansvaret for at smittevernråd følges.

4. Munnbind påbud for besøkende opphører

Se alle retningslinjer for besøk ved sykehjem.

Butikker

Nye, nasjonale anbefalinger gjelder fra natt til 25. mars: 

 • regjeringen anbefaler folk å bare benytte seg av kjøpesentre og varehus i hjemkommunen.
 • Munnbind: Vi anbefaler bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand.

Uteliv og serveringssteder

Arrangementer som gjennomføres på serveringssteder

For arrangementer som skal gjennomføres på serveringssteder se:

Serveringssteder kan ikke ha private sammenkomster med flere enn ti personer

Serveringssteder skal ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn 10 personer. Ved arrangement på et serveringssted gjelder kravene for arrangementer gitt i covid-19-forskriften:

Kilder:  Lovdata ,  FHI.no, Helsedir.no og Helsenorge.no

Skjenkestopp over hele landet fra 25. mars

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-innforer-strengere-nasjonale-tiltak/id2841039/

Ny, nasjonal regel fra og med 25. mars:

 • Det blir forbudt med skjenking av alkohol over hele landet.

Registrering av kunder på serveringssteder:

Ikke lenger lokal forskrift, men Indre Fosen kommune følger nasjonale regler om at serveringssteder som har skjenkebevilling skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. Opplysningene skal gjøre det mulig for kommunen å komme i kontakt med deg i en eventuell smittesporing. Les mer på regjeringen.no