Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

De som er prioritert for vaksine denne uka, får invitasjon fra kommunen. Man må bestille time på forhånd, og aller helst digitalt.


Samtidig begynner vi å ta kontakt med personer under 65 år i medisinske risikogrupper markert med * i Folkehelseinstituttets liste. det betyr at vi er i gang med risikogruppe 4 i det nasjonale koronavaksinasjons-programmet. 


Søknadsfrist 15. april: Indre Fosen kommune er tildelt kr 919.083,- til kommunal kompensasjonsordning for næringslivsaktører som er særskilt rammet av smitteverntiltakene. Støtten skal sette kommunen bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smittevernstiltak.

Fredag 9. april sender Indre Fosen kommune tekstmelding til innbyggere født i 1948. De får muligheten til å bestille time til vaksinering fra og med uke 15. 


Indre Fosen kommune har nå gitt tilbud om korona-vaksine til innbyggere 75 år og eldre (risikogruppe 1-3). Dermed kan vi gå i gang med risikogruppe 4.


Gjenåpningen av Norge planlegges ikke rundt konkrete datoer, men tydeliggjør hvilke forutsetninger som må være til stede for å kunne åpne opp. Planen sier også i hvilken rekkefølge vi skal åpne opp de ulike delene av samfunnet.


Indre Fosen kommune har i dag sendt invitasjon til korona-vaksine til innbyggere født i 1947. Pga en teknisk feil fikk de ikke fått bestilt time digitalt da invitasjonen ble sendt ut kl 10.15. Kl 12.00: Feilen skal nå være rettet. 


Indre Fosen kommune sender fortløpende ut tilbud om korona-vaksine ut ifra doser tilgjengelig og nasjonalt bestemt rekkefølge av målgrupper.


Langfredag 2. april er det åpent for korona-testing ved legekontoret i Vanvikan for deg som har symptomer og/eller har vært utsatt for mulig smitte. Du må bestille tid på forhånd. Når du skal ta test: Vent i bilen til du blir ringt opp. 


Om noen uker er vi ferdig med å gi aldersgruppa 74-84 år første dose koronavaksine. Vi beveger oss da videre til innbyggere 65-74 år. Hvor mange vi kan vaksinere hver uke avhenger av leveransene. Men du kan hjelpe oss til å jobbe mest mulig effektivt, slik at vi unngår unødvendige forsinkelser:


De vil få lenke til en digital bestillingsløsning der de kan melde seg på korona-vaksinering uka etter påske. 


Det er først og fremst anbefalingene om avstand og sosial kontakt som skjerpes. I tillegg nye regler om aktiviteter for voksne, skjenkestopp og arrangementer. Tiltakene varer så lenge det er behov for dem, og skal vurderes innen 12. april. 


Pressemelding fra ordførerne i Trondheimsregionen:  Kommunene i Trondheimsregionen anmoder på det sterkeste at alle besøk fra- eller reise til kommuner med høyt smittetrykk i påska - unngås så langt det er mulig. Samtlige ordførere i Trondheimsregionen står samlet bak denne instendige oppfordringen til innbyggerne for å unngå spredning av korona.


Vaksineteamet vil fredag 19. mars sende SMS til alle som får tilbud om vaksine i uke 12 og 13. De inviterte får muligheten til å bestille time via en digital portal. De som ikke benytter seg av portalen, blir oppringt av vaksineteamet.


Det er fremdeles begrensninger i hvor mange personer du kan samle. 


Anbefalingene er basert på vurderinger og innspill fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Meldingen har som hensikt å opplyse om at det ikke er vaksinen av merket AstraZeneca som tilbys denne aldersgruppa. 


Indre Fosen kommune avlyser derfor vaksinering av ansatte inntil videre. Vaksinering av innbyggere 80 år og eldre går som planlagt, da de får koronavaksine fra Pfizer/BioNTech.


Dere som er født i 1945, 1946 og 1947 kan få vaksine fra og med 8. april. Personer født i 1948 og 1949 kan få vaksine fra uke 15. 


Tirsdag 9. mars sendte kommunen SMS til innbyggere født i årene 1937-1941. De som mottok meldingen kunne bestille time til vaksinering via en digital løsning. 


Alle saker