Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Coronary vaccine is given in a specific order to priority target groups.
Indre Fosen kommune følger de nasjonale reglene og anbefalingene for arrangementer og sammenkomster. Vi har avviklet tidligere skjema for smittevern, og ber arrangører om å sette seg inn i gjeldende regler og planlegge i tråd med det.     


I tråd med anbefalingene til Fosen-kommunenes smittevernleger, åpnes det opp for kampvirksomhet for barn og unge under 20 år innad på Fosen. 


På grunn av at mange beboere og ansatte nå har fått koronavaksine, endres besøksrestriksjonene ved sykehjemmene i Indre Fosen. 


I forbindelse med vaksinasjonsprogrammet, kan det være aktører som utnytter situasjonen til å skaffe seg penger eller informasjon fra deg. 

Regjeringen viderefører i hovedsak de nasjonale smitteverntiltakene. Det blir lettelser for barn, unge og studenter.


Den uoversiktlige smittesituasjonen som oppsto i Trondheim i forrige uke er nå kraftig forbedret og smitteutbruddene er kartlagt. Lokale smitteverntiltak reduseres derfor fra påbud til anbefalinger, og ellers følger Indre Fosen kommune nasjonale tiltak. 


Det er snart vinterferie, og i den forbindelse har Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet utarbeidet nasjonale anbefalinger om hvordan ferien kan planlegges og gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Trondheim kommune has provided three videos explaining the quarantine rules when travelling to Norway. 

According to new regulations, the following rules will apply in the period 11 to 17 February:Norwegian text


17. februar: Den lokale midlertidige smittevernforskriften som ble innført 11. februar oppheves fra midnatt natt til 18. februar. Indre Fosen kommune følger fra og med torsdag 18.2. nasjonale råd og anbefalinger om smittevern.


I uke 6 (8. til 12. februar) ringer vi til innbyggere over 85 år i Indre Fosen kommune med tilbud om vaksine. Vi avtaler tid og sted direkte med hver enkelt. Det tar litt tid å ringe til alle, så vi ber om tålmodighet og at dere ikke ringer til legetjenesten for å bestille vaksine. 


 Eller har du hatt besøk fra en av disse kommunene? Da oppfordrer vi deg til å bestille koronatest. 


Alle skriftlige eksamener avlyses for elever i ungdomsskolen og videregående opplæring. Muntlig eksamen avlyses for elevene på vg1 og vg2, men gjennomføres for avgangselevene på 10. trinn og vg3.

Regjeringen har kommet med nye nasjonale råd for besøk på sykehjem. Rådene forutsetter at kommunen er ferdig med å vaksinere beboere i sykehjem. Dette er ikke tilfelle i Indre Fosen kommune.

Vi har tekniske problemer med løsningen, og må derfor utsette online-bestilling av vaksine. Vi beklager dette. Vi er i en startfase med systemet. Kommunen kommer tilbake med mer informasjon når nett-bestillingen fungerer.    


Har du symptomer på covid-19? Eller har du vært i et område med mye smitte? Da oppfordrer vi deg til å ta en koronatest. Indre Fosen kommune har lav terskel for testing. Du bestiller enkelt på nett.  


Fra 2. januar følger Indre Fosen kommune stort sett de nasjonale anbefalingene for smittevern. Vi gjør oppmerksom på at tiltakene kan endres seg raskt ut ifra nasjonal og regional smittesituasjon. 

Er du over 70 år og har mottatt spørreskjema fra HUNT, minner vi om svarfristen den 8. februar 2021. Målet er å undersøke hvordan smitteverntiltakene som følge av koronapandemien har påvirket eldres livssituasjon. Alle svarene vi får vil kunne bidra til at liknende situasjoner håndteres bedre i fremtiden.


Alle saker