Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

For å begrense spredning av koronavirus utfører tannhelsetjenesten nå kun akuttbehandling. Har du behov for tannbehandling, må du ringe din lokale tannklinikk. Her får du vite hvor du skal henvende deg videre. Liste over offentlige tannklinikker.

Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april.

Se pressemeldingen på regjeringen.no

Indre Fosen helsestasjon har opprettet snapchat for ungdom i kommunen «indrefosenhfu». Tips en ungdom du kjenner! Her kan du for eksempel dele tanker, spørsmål og utfordringer som det kanskje ikke er så lett å snakke med foreldre og venner om.

Skoler og barnehager er stengt, men det holdes åpent for barn av foreldre med samfunnskritiske roller. Forsyningssikkerhet er nevnt som samfunnskritisk, og dette inkluderer bonden. Dersom bønder med barn ikke får hverdagen til å gå opp med stengte skoler og barnehager, omfattes de av dette tilbudet om barnepass og opplæring. Det er kommunene som gjør de nærmere prioriteringer.

Krisesenteret holder åpent som vanlig for de som er utsatt for vold i nære relasjoner og trenger et trygt, midlertidig botilbud.

Atb.no har en egen artikkel som omhandler koronasituasjonen og alt man trenger å vite om billettering, rutetilbud og øvrige hensyn når man reiser kollektivt.

Ønsker du en telefonvenn? Eller kanskje du har mulighet til å stille opp som telefonvenn for andre som trenger det? - En telefonsamtale kan være med å spre litt hygge og glede i disse dager  

Mange innbyggere ringer legetjenesten med spørsmål om koronavirus. For å sortere henvendelsene på en hensiktsmessig måte, vil du som ringer få noen spørsmål i starten av samtalen. 

Kvinnelig ansatt ved Fembøringen barnehage står ved et kjøkken med leker på gulvet.

 Vi har spurt ansatte og innbyggere om å sende bilder fra sin hverdag. Og vi har fått mange bidrag! Tusen takk. Nå er det det ekstra hyggelig å se kjente fjes og steder. 

19. mars trådte ny forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer i kraft. Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Forbudet er likt i hele landet og gjelder foreløpig fram til 3. april. 

I forbindelse med koronasituasjonen vi nå er oppe i så er det noen endringer for oss på landbrukskontoret. 

Helsenorge anbefaler å ikke samle flere barn til leketreff eller felles aktiviteter. Hensikten er å holde avstand for å hindre smitte. Skal barna treffe andre barn for lek, kan de ha én til to faste venner og holde seg til dem gjennom denne perioden med koronautbrudd. Det gjelder også for ungdom.

 Er du på jobb? På sykehjem, skole, barnehage, butikk, vannverk, på gård, hjemmekontor eller andre steder? Del bilder fra din hverdag!

 

Folkehelseinstituttet har opprettet nettside med informasjon om koronaviruset på 24 språk, og flere kommer. Hjelp oss spre ordet slik at alle som bor i Norge har tilgang til oppdatert informasjon fra myndighetene på et språk de forstår.

Go to Norwegian institute of public health

 Lange dager for de små? Vi har fått mange gode tips fra barnehagene i Indre Fosen om aktiviteter dere kan gjøre hjemme. 

 

Obs! 19. 3 kom forbud mot opphold på fritidseiendom. 

Kommunen sendte torsdag morgen ut følgende sms til alle som er registrert med bolig eller fritidseiendom i Indre Fosen kommune.

 Perioden vi nå er inne i kan være tøff for oss alle. Vit at det finnes mange du kan kontakte for en prat. 

 

 

 

 

Nå og i tiden framover vil det være behov for frivillighet! Kommunen og frivilligsentralene ønsker å koordinere frivillige, slik at alle personer som trenger det får et trygt og organisert tilbud. I første omgang er det bringing av mat/apotekvarer og telefonvenn vi søker.

 

 

 

 

 

Mange bruker dagene til å rydde strender. Det er i utgangspunktet flott! Men Fosen Renovasjon anbefaler at aksjoner som belaster avfallssystemet ikke gjennomføres nå.