Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Mange innbyggere ringer legetjenesten med spørsmål om koronavirus. For å sortere henvendelsene på en hensiktsmessig måte, vil du som ringer få noen spørsmål i starten av samtalen. 

Kvinnelig ansatt ved Fembøringen barnehage står ved et kjøkken med leker på gulvet.

 Vi har spurt ansatte og innbyggere om å sende bilder fra sin hverdag. Og vi har fått mange bidrag! Tusen takk. Nå er det det ekstra hyggelig å se kjente fjes og steder. 

19. mars trådte ny forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer i kraft. Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Forbudet er likt i hele landet og gjelder foreløpig fram til 3. april. 

I forbindelse med koronasituasjonen vi nå er oppe i så er det noen endringer for oss på landbrukskontoret. 

Helsenorge anbefaler å ikke samle flere barn til leketreff eller felles aktiviteter. Hensikten er å holde avstand for å hindre smitte. Skal barna treffe andre barn for lek, kan de ha én til to faste venner og holde seg til dem gjennom denne perioden med koronautbrudd. Det gjelder også for ungdom.

 Er du på jobb? På sykehjem, skole, barnehage, butikk, vannverk, på gård, hjemmekontor eller andre steder? Del bilder fra din hverdag!

 

Folkehelseinstituttet har opprettet nettside med informasjon om koronaviruset på 24 språk, og flere kommer. Hjelp oss spre ordet slik at alle som bor i Norge har tilgang til oppdatert informasjon fra myndighetene på et språk de forstår.

Go to Norwegian institute of public health

 Lange dager for de små? Vi har fått mange gode tips fra barnehagene i Indre Fosen om aktiviteter dere kan gjøre hjemme. 

 

Obs! 19. 3 kom forbud mot opphold på fritidseiendom. 

Kommunen sendte torsdag morgen ut følgende sms til alle som er registrert med bolig eller fritidseiendom i Indre Fosen kommune.

Perioden vi nå er inne i kan være tøff for oss alle. Vit at det finnes mange du kan kontakte for en prat. 

 

 

 

 

Mange bruker dagene til å rydde strender. Det er i utgangspunktet flott! Men Fosen Renovasjon anbefaler at aksjoner som belaster avfallssystemet ikke gjennomføres nå.

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av koronautbruddet.  Barnehagene får kompensert dette tapet fullt ut av staten. Slik unngår vi permitteringer i barnehagene. Dette skriver regjeringen i en pressemelding. 

Etter at Ørland kommune innførte restriksjoner på innreise 15.3.2020 har vi fått spørsmål om det samme gjelder for Indre Fosen. Det er ikke vedtatt restriksjoner på innreise i Indre Fosen kommune. Vi oppfordrer sterkt til at både privatpersoner og bedrifter følger Helsedirektoratet sine råd om å unngå reiser som ikke er strengt nødvendige.     

Obs! 19. 3 kom forbud mot opphold på fritidseiendom. 

7. april varslet regjeringen oppheving av forbudet fra 20. april

I likhet med andre kommuner med mange fritidseiendommer, er kommunehelsetjenesten i Indre Fosen sårbar. Vi er en relativt liten kommune med begrenset bemanning innen helse og omsorg. Vi setter enormt stor pris på hytte-eierne i området. Men i den spesielle situasjonen vi er i nå, anmoder vi om at dere ikke bor på fritidsboligen deres i vår kommune.

Selv om mange av våre tjenester nå har redusert fysiske møtepunkter, kan du fremdeles komme i kontakt med oss. 

Dersom du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme. Det gjelder også hvis du har lette symptomer som for eksempel forkjølelse eller vondt i halsen. 

De fleste som har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, behøver ikke testes for det nye koronaviruset (covid-19). Testene bør forbeholdes sårbare grupper og helsepersonellet som behandler dem. Det er laget testkriterier for hvem som bør testes. 

 Det kommer naturlig nok mange spørsmål om arbeidstakeres og arbeidsgiveres rettigheter og plikter i den situasjonen vi nå er i. Her er noen svar på ofte stilte spørsmål.