Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Obs! 19. 3 kom forbud mot opphold på fritidseiendom. 

7. april varslet regjeringen oppheving av forbudet fra 20. april

I likhet med andre kommuner med mange fritidseiendommer, er kommunehelsetjenesten i Indre Fosen sårbar. Vi er en relativt liten kommune med begrenset bemanning innen helse og omsorg. Vi setter enormt stor pris på hytte-eierne i området. Men i den spesielle situasjonen vi er i nå, anmoder vi om at dere ikke bor på fritidsboligen deres i vår kommune.

Selv om mange av våre tjenester nå har redusert fysiske møtepunkter, kan du fremdeles komme i kontakt med oss. 

Dersom du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme. Det gjelder også hvis du har lette symptomer som for eksempel forkjølelse eller vondt i halsen. 

De fleste som har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, behøver ikke testes for det nye koronaviruset (covid-19). Testene bør forbeholdes sårbare grupper og helsepersonellet som behandler dem. Det er laget testkriterier for hvem som bør testes. 

 Det kommer naturlig nok mange spørsmål om arbeidstakeres og arbeidsgiveres rettigheter og plikter i den situasjonen vi nå er i. Her er noen svar på ofte stilte spørsmål. 

For å begrense smittespredningen i samfunnet, har vi redusert bemanning og oppmøte på helsestasjonen til et minimum. Dette i tråd med helsedirektoratets anbefalinger.

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, har myndighetene vedtatt å stenge virksomheter i offentlig og privat regi utenfor spesialisthelsetjenesten, men mindre virksomheten kan ivareta helsemyndighetenes pålegg om smittevern. Vedtaket gjelder fra og med 16. mars klokken 00.00 

Det åpnes opp for litt mer besøk på helse- og omsorgsinstitusjonene i Rissa, Leksvik, Stadsbygd og Råkvåg. Endringene trer i kraft fredag 19. juni. 

Videoen er tekstet: trykk på teksting (c). 

Fylkesmannen har i dag sendt ut svar på noen av spørsmålene som har kommet inn i etterkant av at skoler og barnehager stenger. 

Fylkesmannen har i dag sendt ut svar på noen av spørsmålene som har kommet inn i etterkant av at skoler og barnehager stenger. 

Folkehelseinstituttet har i dag 13.03.2020 presisert følgende ang karantene:

 

Hustandsmedlemmer til personer som har reist utenfor Norden, må allikevel ikke sitte i karantene. Om nærkontakter ikke har symptomer, anses de å utgjøre en lav risiko for videre smitte. Det er derfor ikke nødvendig for deg og hustandsmedlemmer å følge spesielle råd for beskyttelse ut over håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak. God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider. 

 

 Om hjemmekontor, sykepenger, barnepass, kurs, møter  mm. 

 

 

 

 

Ny info om dette kom 12. mars kl 14.00. Informasjonen under er dermed ikke lenger gjeldende. 

12. mars kl 10:00: Per nå har ingen personer i Indre Fosen kommune testet positivt for koronavirus. Men kommunen forbereder seg på å håndtere eventuelle smittetilfeller. Vi har satt ned en egen pandemigruppe bestående av kommunedirektør, ordfører, varaordfører, helse- og omsorgssjef, kommuneoverlege, oppvekstsjef, personalsjef, kommunikasjonsrådgiver og flere. Vi følger utviklinga tett, følger med på rådene fra helsemyndighetene og vurderer tiltak fortløpende.

Ny info om dette kom 12. mars kl 14.00. Informasjonen under er dermed ikke lenger gjeldende. 

 

Vi har i dag sendt følgende skriv til alle foresatte via skolene.

Ny info om dette kom 12. mars kl 14.00. Informasjonen under er dermed ikke lenger gjeldende. 

Indre Fosen kommune har per nå ingen innbyggere som har testet positivt for koronasmitte, men vi jobber forebyggende. Som arbeidsgiver vurderer vi smittevern-tiltak kontinuerlig. Rådene kan endre seg fra dag til dag, så hold deg oppdatert på kommunens intranett, hjemmeside og de generelle smittevernrådene på fhi.no.

Ny info om dette kom 12. mars kl 14.00. Informasjonen under er dermed ikke lenger gjeldende. 

Indre Fosen kommune har per nå ingen innbyggere som har testet positivt for koronasmitte, men vi jobber forebyggende. Som arbeidsgiver vurderer vi smittevern-tiltak kontinuerlig. Rådene kan endre seg fra dag til dag, så hold deg oppdatert på kommunens intranett, hjemmeside og de generelle smittevernrådene på fhi.no.