Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kjære innbyggere, ansatte og næringsliv i Indre Fosen kommune,Vi har lagt bak oss to ekstraordinære uker av vår historie. Og tirsdag ble det kjent at de nasjonale tiltakene forlenges til 13. april.


Ungdom over 12 år kan melde seg inn her —>Discord.org

 


Alle våre gjenvinningsstasjoner er åpne, og vi har foreløpig ingen planer om å stenge stasjonene.

Men vi har noen restriksjoner:


Fra Atb: Mandag 30. mars innføres det nye rutetider for lokal- og regionbuss i hele Trøndelag. Endringene kommer i tillegg til allerede innstilte skolelinjer.


Fosen inkasso krever inn penger for aktører som har viktige samfunnsoppgaver. Det er viktig at deres funksjoner holdes i gang også i denne krevende perioden. Det å få oppgjør på regninger som blir sendt ut, er i sin tur en viktig del av dette. Fosen Inkasso vil derfor tilstrebe å ha så normal drift som mulig.

Samtidig vet vi mange har, eller står i fare for å få en mer krevende økonomisk hverdag nå i tiden som kommer. Dette vil også Fosen Inkasso forsøke å avhjelpe, og bistå dere så godt vi kan.  Ta kontakt hvis du har spørsmål!

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020.  Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses. 


Du kan nå søke om sosialhjelp digitalt i Indre Fosen kommune. Den nye løsningen gjør at du kan søke hjemmefra hele døgnet på pc, mobil eller nettbrett.

Gå til søknad på Ditt NAV

Har du aldri snakket med venner og familie via skjerm? Fosen IKT viser deg hvordan du kommer i gang. Se steg for steg-beskrivelse her


For å begrense spredning av koronavirus utfører tannhelsetjenesten nå kun akuttbehandling. Har du behov for tannbehandling, må du ringe din lokale tannklinikk. Her får du vite hvor du skal henvende deg videre. Liste over offentlige tannklinikker.


Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april.Se pressemeldingen på regjeringen.no


Indre Fosen helsestasjon har opprettet snapchat for ungdom i kommunen «indrefosenhfu». Tips en ungdom du kjenner! Her kan du for eksempel dele tanker, spørsmål og utfordringer som det kanskje ikke er så lett å snakke med foreldre og venner om.

Skoler og barnehager er stengt, men det holdes åpent for barn av foreldre med samfunnskritiske roller. Forsyningssikkerhet er nevnt som samfunnskritisk, og dette inkluderer bonden. Dersom bønder med barn ikke får hverdagen til å gå opp med stengte skoler og barnehager, omfattes de av dette tilbudet om barnepass og opplæring. Det er kommunene som gjør de nærmere prioriteringer.


Krisesenteret holder åpent som vanlig for de som er utsatt for vold i nære relasjoner og trenger et trygt, midlertidig botilbud.

Atb.no har en egen artikkel som omhandler koronasituasjonen og alt man trenger å vite om billettering, rutetilbud og øvrige hensyn når man reiser kollektivt.


Ønsker du en telefonvenn? Eller kanskje du har mulighet til å stille opp som telefonvenn for andre som trenger det? - En telefonsamtale kan være med å spre litt hygge og glede i disse dager  


Mange innbyggere ringer legetjenesten med spørsmål om koronavirus. For å sortere henvendelsene på en hensiktsmessig måte, vil du som ringer få noen spørsmål i starten av samtalen. 

 Vi har spurt ansatte og innbyggere om å sende bilder fra sin hverdag. Og vi har fått mange bidrag! Tusen takk. Nå er det det ekstra hyggelig å se kjente fjes og steder. 

19. mars trådte ny forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer i kraft. Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Forbudet er likt i hele landet og gjelder foreløpig fram til 3. april. 

I forbindelse med koronasituasjonen vi nå er oppe i så er det noen endringer for oss på landbrukskontoret. 


Alle saker