Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronavirus og tiltak

Besøk i omsorgsboliger tilknyttet BoA i forbindelse med koronavirus

Det er ikke innført besøksforbud i omsorgsboligene tilknyttet Bo- og aktivitetstjenesten i Indre Fosen. Kommunen slutter seg til det Helsedirektoratet sier om adgangskontroll og besøksstans i omsorgsboliger:

«Adgangskontroll og besøksstans i beboers leilighet i omsorgsboliger mv. som er å anse som beboers private hjem, må skje basert på dialog med beboer, pårørende og evt. verge.»

Kommunen ønsker derfor god dialog med de pårørende og verger i forbindelse med smitteforebygging under koronakrisen. Det er et ønske at besøk innskrenkes i størst mulig grad, eller gjennomføres på alternative måter, digitalt, eller utenfor bolig. Dette for å beskytte beboere mot smitte. Noen av beboerne kan på grunn av sin helsetilstand tilhøre risikogruppen.

Smittevern

De som får helse- og omsorgstjenester i hjemmet og deres pårørende/omsorgsgivere skal følge de vanlige rådene til befolkningen om smitteforebygging. Personer som har symptomer på luftveissykdom skal ikke komme på besøk.

Det er ikke nødvendig med beskyttelsesutstyr for familie og pårørende som kommer på besøk dersom det ikke er fastslått smitte. Folkehelseinstituttet har utarbeidet råd og tiltak for smitteforebygging i befolkningen generelt. Dette er også relevante tiltak for beboere, besøkende, og ansatte i BoA. Ta kontakt med personalet i bolig før du kommer å besøk, for å avtale hvordan besøk kan gjennomføres for å unngå smitte i størst mulig grad.

Les smitevernrådene til befolkningen på helsenorge.no