Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Endringer i nasjonale smitteverntiltak fra 12. oktober

Fra regjeringen.no: Regjeringen gjør enkelte lettelser i de nasjonale smitteverntiltakene. Samtidig må kommunene vurdere strengere tiltak lokalt der smittepresset er høyt.

Fra 12. oktober åpner regjeringen for følgende:

  • En trinnvis gjenåpning av breddeidretten for voksne.

  • Nasjonal skjenkestopp ved midnatt oppheves.

  • Inntil 600 personer kan være til stede samtidig på utendørsarrangementer, fordelt på grupper på inntil 200 personer.

  • Det blir tilstrekkelig med ett sete mellom personer på arrangementer med fastmonterte seter.

Indre Fosen kommune følger opp de nasjonale smitteverntiltakene og oppfordrer til frivillig registering av kontaktinformasjon på gjester på serveringssteder.

Når den nasjonale skjenkestoppen nå oppheves fra midnatt natt til tirsdag 13. oktober, vil kommunen fortløpende vurdere behovet for lokale tiltak med begrensninger i utøvelse av skjenkebevilling dersom den lokale smittesituasjonen tilsier det. Fra samme tidspunkt må serveringssteder med skjenkebevilling holde oversikt over hvem som er til stede.

Indre Fosen kommunene vil samtidig minne om å ikke gå på jobb/skole hvis du har symptomer.