Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Endringer i smittevern-rutiner i besøk ved kommunens sykehjem og aldershjem

Fra 5. september blir det noen lettelser i besøksrestriksjonene ved sykehjemmene i kommunen.

Dette er endringene

1. Restriksjonen med at hver pasient kan ha maksium tre besøk pr. uke oppheves. 
2. Det tillates å ta med beboerne utenfor sykehjemmets område
   (for eksempel biltur, besøk i heimen o.l. )

Fortsatt gjelder følgende retningslinjer

 • Det er ikke tillatt å komme på besøk hvis en har symptomer på luftveisinfeksjon.
  Etter luftveisinfeksjon, må en ha vært symptomfri i fem dager før en kan komme på besøk.
 • Redusert nærkontakt. Den besøkende må holde en (1) meters avstand til beboer
 • Alle besøk skal være avtalt på forhånd. (Det holder ikke å ringe med det samme en kommer på besøk.) Formiddagsbesøk avtales senest kvelden før.
 • Vi har ikke faste besøkstider, men vil helst ikke ha besøk før kl. 11 (kan gjøres unntak ved spesielle behov)  
 • Besøkstida pr. besøk er fortsatt max to timer.
 • I utgangspunktet er det to personer som kan besøke beboeren på samme tid, men det er åpnet for at inntil fire fra samme husstand kan komme samtidig. Med husstand menes de som vanligvis bor sammen.
 • Ytterdøra vil fortsatt være stengt.
  I stedet for å ringe på døra, må besøkende ta kontakt på telefon direkte til den gruppa hvor beboer oppholder seg, så vil en av personalet komme å åpne døra.

 •  Alle besøkende må desinfisere hendene før de går inn på avdelingen og før de forlater sykeheimen.
 • Alle besøkende må signere i besøksprotokoll. Ved å signere, bekrefter den besøkende samtidig at vedkommende ikke har en kjent luftveisinfeksjon. 
 • De besøkende skal gå direkte til og fra beboerens rom. Det er ikke tillatt å oppholde seg i fellesarealer 
 • På grunn av smittefaren kan vi dessverre ikke spandere kaffe eller låne ut kopper.   

Blomster

Du kan bestille blomsterlevering til institusjonene,

Restriksjoner hvis beboer er med på besøk utenfor institusjonen:

 • Overhold de generelle smittevernreglene

 • Unngå store sammenkomster/ steder hvor beboer er utsatt for mange mennesker
 • Hold avstand, så langt det er mulig. Hvis pasienten trenger hjelp;
  begrens antallet som har nærkontakt med pasienten.
 • Større sammenkomster hvor flere personer er samlet, må vurderes og godkjennes i hvert tilfelle.

HUSK:

 • God håndhygiene.
 • Ikke håndhils.
 • Unngå kyssing og klemming.
 • Hold minst 1 meters avstand

Vi har så langt hatt lite smitte i vår kommune, men faren er fortsatt ikke over. Det er derfor viktig at vi fortsatt har fokus på smittevern.