Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

For ansatte i Indre Fosen kommune

Klikk for stort bilde Om hjemmekontor, sykepenger, barnepass, kurs, møter  mm. 

 

Myndighetene oppdaterer rådene jevnlig, og vi henviser derfor til nasjonale infosider for arbeids-relaterte informasjon om korona:

https://www.nav.no/person/koronaveiviser/

 https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/?chapter=88508#

https://helsenorge.no/koronavirus

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/id2694028/

Smittevern på arbeidsplassen: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/veileder-for-hjemmekontor-og-arbeidsplasser

Rådhus, kommunehus, hjemmekontor, kantine, møter mm

Les info oppdatert 2. juni her. 

 

Tidligere info

Reiseråd i sommer

I år vil ferien vår bli litt annerledes og vi vil ikke kunne reise akkurat dit vi kunne ønsket. Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er nødvendige til alle land. Dette er den strengeste formen for reiseråd som Utenriksdepartementet kan gi og reiserådet gjelder foreløpig fram til neste vurdering blir tatt, nå først 15.juni, hvor det vil bli vurdert unntak for reiser til nordiske land.

Disse reiserådene er laget for å redusere faren for at nordmenn blir smittet i utlandet og at smittede personer kommer til Norge.

Karantene, fravær, forsikringer

Alle som kommer fra utlandet må som hovedregel i karantene i 10 døgn når de ankommer Norge. Om det ikke er avtalt ferie, avspasering, ulønnet permisjon el. for denne karantenetiden, kan arbeidsgiver nekte de ansatte å reise ut av kommunen. Dersom en ansatt likevel reiser ut av kommunen, vil fraværet i den etterfølgende karantenetiden være udokumentert fravær. Den ansatte vil ikke har rett på lønn og det kan gi grunnlag for arbeidsrettslige sanksjoner. I tillegg er det slik at norske borgere som reiser utenlands til tross for dette reiserådet kan ikke regne med å få konsulær bistand fra Utenriksdepartementet til å komme seg hjem. Det gjelder i alle situasjoner der man har reiseråd av denne typen. Den enkelte må også sjekke med sitt forsikringsselskap om reiseforsikringen er gyldig, og hva den dekker. 

Smittevernråd på reisen

I lys av en forbedret smittesituasjon, kan ferie- og fritidsreiser i Norge nå foretas så sant du reiser på en måte så du unngår å spre smitte. Dette innebærer at du:

  • ikke reiser når du er syk, heller ikke til hytta
  • har god hånd- og hostehygiene
  • holder minst en meters avstand til andre enn dine nærmeste.

Et godt råd er å planlegge reiser med tanke på å unngå smittespredning mellom steder, for eksempel ved å begrense reiser hvor det legges opp til nær kontakt med et stort antall mennesker, kanskje på mange forskjellige steder.

Helsepersonell som har måttet avlyse utenlandsreiser i perioden 12. mars til og med 6. mai, kan søke Helfo om å få dekket utgiftene sine.
Vilkår og omfang følger av 

«Forskrift om dekning av økonomisk tap og utgifter som følge av midlertidig forbud mot utenlandsreise for helsepersonell som jobber med pasientbehandling og i apotek i Norge», som trådte i kraft 14. april.

For mer informasjon, se regjeringen sin nettside https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/helsepersonell-kan-soke-helfo-om-a-fa-dekket-reiseutgifter/id2697383/

Det anbefales at man følger med på https://helsenorge.no/koronavirus/reise hvor til enhver tid gjeldende råd om reise da dette kan forandre seg i løpet av sommeren.

 

Hvilke rettigheter har jeg om jeg må være i hjemmekarantene? 

  • Ta kontakt med nærmeste leder. 

  • Er du pålagt å holde deg hjemme i karantene så kan du også ha rett på sykepenger. Kriteriet er at du ikke har mulighet til å jobbe hjemmefra eller gjøre annet tilrettelagt arbeid. 

  • Du trenger ikke skaffe deg sykmelding for å være i hjemmekarantene. Indre Fosen har midlertidig utvidet retten til egenmelding til å gjelde hele karanteneperioden.  

Hvilke rettigheter har jeg om jeg må være hjemme med barn? 

  • Du kan bruke omsorgsdager når du må være hjemme med barn fordi skole eller barnehage har stengt. 

  • Som arbeidstaker er det arbeidsgiver som utbetaler omsorgsdager til deg 

Du kan bruke omsorgsdager for den tiden barnehagen er stengt på grunn av koronasituasjonen. Men: det er opp til arbeidsgiver å godkjenne om du kan ta ut enkelttimer/halve dager, eller om det blir regnet som en hel omsorgsdag til tross for at du ikke har benyttet deg av en hel dag. Dere må avtale dette dere imellom. (Fra Nav)

Se også spørsmål og svar fra Nav nederst på denne siden. 

Kan ansatte nekte å gå på arbeid av frykt for smitte?

En generell frykt for smitte gir ikke grunnlag for å holde seg borte fra arbeidet. Arbeidsgiver kan vurdere ulønnet permisjon/avspasering/ferie hvis driften tillater det.

Hvis dette ikke innvilges, vil det være ulegitimert fravær. Dette gjelder både der den ansatte arbeider i skole/barnehage og i de tilfeller der den ansatte velger å holde sitt barn hjemme, og derfor ikke kan gjenoppta sitt arbeid i kommunen.

Ansatte som er i risikogruppene eller som har nære pårørende i risikogruppene, vil kunne ha behov for særskilte tiltak. Det vises til nærmere omtale om dette under punktet nedenfor om «Tilrettelegging for helsepersonell og andre arbeidstakere som er gravide eller i risikosonen.

Barnepass

Jobber du i en samfunnskritisk funksjon? Da har du krav på tilbud ved barnehage eller skole

Hvem skal jeg kontakte om jeg har spørsmål om mitt arbeidsforhold? 

  • Har du noe du lurer på så må du ringe din nærmeste leder for avklaring. 

Sykepenger og fravær

Indre Fosen kommunen har nå fulgt oppfordringen fra regjeringen som innebærer at man godtar egenmelding for de første 14 dagene av sykefraværet. Dette betyr at man ikke trenger å kontakte fastlegen om man blir satt i karantene. Man skal selvsagt kontakte sin leder i forkant av fraværet.

Hvordan påvirker korona-tiltakene pensjonen min?

KLP: Koronasituasjonen vil ikke påvirke utbetaling av pensjoner til de som allerede har gått av, men den kan gjøre behandlingstiden noe lenger på nye pensjonssøknader. Gå til KLPS sider for informasjon om pensjon, forsikring mm

Ansatte skal ta med seg sin PC hjem

Koronasituasjonen innebærer en økt risiko for at ansatte kan bli satt i karantene selv om de ikke er syke. 

Ansatte som har oppgaver som kan utføres via mobilitetsløsning skal derfor ta med PC, lader og jobbtelefon hjem hver dag.

Arbeidsgiver vil håndtere eventuelle skattemessige konsekvenser av å ta med jobbtelefon hjem om dette overskrides.

Kurs og møter

Interne og eksterne fysiske møter begrenses til det som er nødvendig og skal primært gjennomføres ved bruk av telefon eller videomøter.

Se myndighetene reiseråd her 

Karantene og isolasjon

Se helsenorge.no

 

Hva betyr det å være hjemme?

Fra ny forskrift som trådte i kraft 19. mars 

En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet, såfremt nær kontakt med andre enn de personer som vedkommende bor sammen med, unngås. Personer i karantene kan ikke foreta følgende aktiviteter:
a)    gå på jobb eller skole
b)    lengre reiser innenlands eller reiser utenlands
c)    ta offentlig transport
d)    oppsøke steder hvor større grupper personer oppholder seg
e)    oppsøke nær kontakt med andre personer enn de personer vedkommende bor sammen med.

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av funksjoner knyttet til liv og helse er unntatt fra karanteneplikten etter § 2 når de er på jobb eller reiser til og fra jobb med annet enn offentlig transport. Med funksjoner knyttet til liv og helse menes blant annet vakttjeneste innen helse- og omsorgstjenesten, sikkerhetsarbeid (politi-, brann- og redningsberedskap) og øverste ledelse av kritiske samfunnsfunksjoner. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen.Personer som er omfattet av unntaket i første ledd, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer, jf. § 2 første ledd andre punktum.

Fra NAV: Ofte stilte spørsmål om koronaviruset og bruk av omsorgsdager

Barnehagen/skolen skal åpne, men jeg vil holde barnet mitt hjemme fordi jeg er redd for at barnet eller andre i familien skal bli smittet. Kan jeg bruke omsorgsdager?

Hvis barnet ditt er sykt, kan du bruke omsorgsdager. Hvis barnet er friskt, men du ønsker å holde barnet hjemme når barnehagen/skolen åpner, kan du ikke bruke omsorgsdager.

"Foreldre som vil holde barn hjemme fra åpne barnehager eller skoler på grunn av coronapandemien vil måtte vise legeerklæring for å få omsorgspenger." Dette opplyser arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til Dagbladet.

- Hvis foreldre selv velger å holde barna hjemme, er ikke det noe det offentlige finansierer, sier han til Dagbladet.

Barnehagen åpner, men med redusert åpningstid og jeg har delvis fravær fra jobb. Kan jeg bruke omsorgsdager?

Du kan bruke omsorgsdager for den tiden barnehagen er stengt på grunn av koronasituasjonen. Men: det er opp til arbeidsgiver å godkjenne om du kan ta ut enkelttimer/halve dager, eller om det blir regnet som en hel omsorgsdag til tross for at du ikke har benyttet deg av en hel dag. Dere må avtale dette dere imellom.

Hva gjør jeg når jeg har brukt opp omsorgsdagene mine?

Hvis du ikke har flere omsorgsdager igjen, må du gjøre en avtale med arbeidsgiveren din.

 

Fant du ikke svar på spørsmålet ditt?

Du kan lese mer på helsenorge.noregjeringen.no og Indrefosen.kommune.no/korona for svar

Folkhelseinstituttet har en egen publikumstelefon ( 815 55 015) som også kan svare på spørsmpl.

Hvis du er ansatt, kontakter du din nærmeste leder for svar.

Om du likevel ikke finner fram, kan du trykke "nei"-knappen under spørsmålet "Fant du det du lette etter" på bunnen av denne siden. Legg igjen spørsmålet i kommentarfeltet. Hvis du ønsker svar fra oss, må du legge igjen kontaktinfo. Obs! Ikke legg igjen sensitiv informasjon der.