Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Gradvis gjenåpning av helse- og omsorgsinstitusjonene i Indre Fosen kommune

Klikk for stort bildeDet åpnes opp for litt mer besøk på helse- og omsorgsinstitusjonene i Rissa, Leksvik, Stadsbygd og Råkvåg. Endringene trer i kraft fredag 19. juni. 

Det nye er:

  • Besøkende kan ta med sine ut på området til institusjonen
  • Er besøkende fra samme husstand kan inntil fire være på besøk samtidig
  • Besøket kan vare inntil to timer
  • Endringer i tidspkt for når besøkende kan foretas, der er det litt forskjell fra plass til plass.

Det som fremdeles gjelder er:

  • Ikke kom på besøk hvis du er syk
  • God håndhygiene
  • \En meters avstand
  • Avtal alltid med institusjonen når besøket kan gjennomføres
  • maksimalt tre ganger per uke
  • Alle besøkende på skrive seg inn i besøksbok

 

Tidligere info

11. juni: Indre Fosen kommune gjør ingen endringer i besøksendringene i forhold til det som ble gjeldende 18. mai. Vi avventer regjeringens pressekonferanse 15. juni for eventuelle nye nasjonale føringer. 

18. mai: Vi tilrettelegger nå for at personer på helse- og omsorgsinstitusjoner kan få besøk av sine nærmeste. Besøkene vil foregå innenfor gitte rammer. 

Helsedirektoratet varslet 6. mai at de vil komme med en veileder for hvordan helse- og omsorgsinstitusjoner kan tilrettelegge for besøk av pårørende til beboere og langtidspasienter samtidig som nødvendige smittevernhensyn ivaretas. Veilederen har per 18. mai ikke kommet ut ennå, men Indre Fosen kommune ved smittevern-overlege, enhetsleder sykehjem og enhetsleder hjemmetjenesten har utarbeidet retningslinjer som gjelder inntil videre.

Rutinene ved besøk av pårørende

Fysiske besøk skal avklares med helse- eller omsorgsinstitusjonen i forkant. Institusjonen skal føre besøksprotokoll, slik at de har oversikt over hvem som til enhver tid har vært på besøk. Det er viktig informasjon i tilfelle behov for smitteoppsporing.  

Besøkende må følge kravene til smittevern. Det gjelder mens de er på avdelingen, og ikke minst når de forlater avdelingen. Det er fordi de selv kan bli eksponert for smitte gjennom oppholdet på institusjonen.

Håndhygiene: Besøkende må rengjøre hender når de går inn i helse- eller omsorgsinstitusjonen, og når de forlater institusjonen. 

Avstand: Besøkende må holde minst 1 meters avstand til pasienter og ansatte i institusjonen. Gå direkte til og fra pasientrom og ikke oppholder seg i fellesarealer. Unngå håndhilsing, kyssing og klemming. 

Når kan du ikke besøke helse- og omsorgsinstitusjoner?  Pårørende med luftveissymptomer, feber eller bekreftet covid-19, samt de som er definert som nærkontakt eller i karantene etter utenlandsreise, skal som hovedregel ikke besøke helse- og omsorgsinstitusjoner.