Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Helseinstitusjoner: smittevern og besøksregler

Det åpnes opp for litt mer besøk på helse- og omsorgsinstitusjonene i Rissa, Leksvik, Stadsbygd og Råkvåg. Endringene trer i kraft fredag 19. juni. 

Telefonnummer til kommunens sykehjem, aldershjem, eldresenter

 

Det nye er:

  • Besøkende kan ta med sine ut på området til institusjonen
  • Er besøkende fra samme husstand kan inntil fire være på besøk samtidig
  • Besøket kan vare inntil to timer
  • Endringer i tidspkt for når besøkende kan foretas, der er det litt forskjell fra plass til plass.

Det som fremdeles gjelder er:

  • Ikke kom på besøk hvis du er syk
  • God håndhygiene
  • \En meters avstand
  • Avtal alltid med institusjonen når besøket kan gjennomføres
  • maksimalt tre ganger epr uke
  • Alle besøkende på skrive seg inn i besøksbok

 

 

Tidligere info

6. mai: Helsedirektoratet kommer med en veileder for for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og åpning av dagaktivitetstilbud,

14. mars (Brev fra HelsedIrektoratet): For å beskytte sårbare pasienter og brukere mot smitte er det nå nødvendig med adgangskontroll og alminnelig besøksstans i alle landets offentlige og private helse- og omsorgsinstitusjoner, samt i fellesarealer i omsorgsboliger mv. Tiltakene må omfatte alle besøkende, inkludert pårørende til beboere og pasienter, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen. 

 

Les også om besøk til bo- og aktivitetstjenester

I brevet står det at "Helsedirektoratet registrerer at de fleste helseinstitusjoner mv. nå ivaretar dette, og det er tidligere sendt ut en anbefaling til landets kommuner. Dette brevet sendes for å understreke viktigheten av tiltakene, og lette gjennomføringen overfor omverdenen. 
 
Pasienter og brukere innlagt i landets helse- og omsorgsinstitusjoner, samt i andre boformer i helse- og omsorgstjenesten, vil på grunn av sin helse- og sykdomstilstand ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp hvis de blir smittet av COVID-19.  

 

Hjemmel for gjennomføring av tiltakene er forsvarlighetskravet i helse- og omsorgstjenesten. Det forutsettes at alle ansatte er gjort kjent med rutinene for adgangskontroll og besøksstans, og at det settes inn nødvendige tiltak for at tiltaket fungerer i praksis. 
 
Særlig om private hjem i omsorgsboliger mv

Adgangskontroll og besøksstans i beboers leilighet i omsorgsboliger mv. som er anse som beboers private hjem, må skje basert på dialog med beboer, pårørende og evt. verge. 
 
Ved behov for unntak I noen tilfeller vil det være behov for å gjøre unntak fra besøksstans slik at pårørende får besøke sine nærmeste på sykehus. Eksempler på dette vil være pårørende til kritisk syke pasienter eller ledsager til barn og fødende. Når man gjør unntak må helseinstitusjonen i hvert enkelt tilfelle strengt vurdere betydningen av besøket opp mot risiko for smitte. Særskilte smitteverntiltak må settes inn dersom den besøkende har: 
  vært i land utenfor Norge siste 14 dager

 har symptomer på luftveisinfeksjon"