Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Informasjon fra landbrukskontoret

I forbindelse med koronasituasjonen vi nå er oppe i så er det noen endringer for oss på landbrukskontoret. 

Rådhuset og kommunehuset er stengt for besøkende. De fleste av oss på landbrukskontoret har hjemmekontor og er tilgjengelig på både telefon og e-post. På grunn av at noen har barn hjemme, så kan det være utfordrende å være like effektiv som vanlig. Det kan derfor ta litt ekstra tid før du får svar. Her er en oversikt over når dere kan få tak i oss på landbrukskontoret:

Asgeir kan nås på mob. 977 77 890 eller Asgeir.Hektoen@indrefosen.kommune.no

Aud kan nås mandag, tirsdag og torsdag på mob. 918 85 560, Aud.Dagmar.Ramdal@indrefosen.kommune.no

Hege kan nås alle dager på mob. 913 98 595, Hege.Hopen.Amundal@indrefosen.kommune.no

Heidi kan nås mandag, onsdag og fredag på mob .952 87918, Heidi.ersoybakk@indrefosen.kommune.no

Liv kan nås alle dager på mob. 917 01 141, Liv.Heide@indrefosen.kommune.no

Marit kan nås alle dager på mob. 452 19 160 Marit.Kvarmesbakk@indrefosen.kommune.no

Nils Alvin kan nås mandag og onsdag på mob. 916 50 559 Nils.Alvin.Hindrum@indrefosen.kommune.no

Odd Marvin kan nås tirsdag og torsdag på mob. 414 08 157, Odd.Marvin.Askjemshalten@indrefosen.kommune.no

Tore kan nås alle dager på mob. 995 86 057, Tore.Solli@indrefosen.kommune.no

Simon kan nås på alle dager på mob. 994 79 767, Simon.Larsen@indrefosen.kommune.no

Ask kan nås på mob. 90713396, Lensafosen@gmail.com

 

Produksjonstilskudd 2020

I forbindelse med søknadsomgangen for produksjonstilskudd i mars 2020 skal det gjennomføres noen kontroller i løpet av april. For å hindre spredning av koronaviruset skal det som hovedregel ikke gjennomføres stedlig kontroll for denne omgangen. Det vil derfor utført dokumentkontroll av minst 5% av alle søknadene om produksjonstilskudd. De dette gjelder vil få beskjed over telefonen og brev i altinn.

Hold dere oppdatert

Ellers oppfordrer vi dere til å holde oppdatert på kommunens hjemmeside, samt sidene til meieri, slakteri, NLR, Bondelaget og Bonde- og småbrukarlaget.

Barnepass: Landbruket og matforsyning er en samfunnskritisk rolle

Skoler og barnehager er stengt, men det holdes åpent for barn av foreldre med samfunnskritiske roller. Forsyningssikkerhet er nevnt som samfunnskritisk, og dette inkluderer bonden. Dersom bønder med barn ikke får hverdagen til å gå opp med stengte skoler og barnehager, omfattes de av dette tilbudet om barnepass og opplæring. Det er kommunene som gjør de nærmere prioriteringer.

Generelle retningslinjer

Hovedregelen er at barnehager og skoler er stengt for å hindre spredning av smitte. Terskelen for å få tilbud om barnehage-/skoleplass skal av hensyn til smittevernet ligge høyt. Antall personell som defineres innenfor kritiske samfunnsfunksjoner som ber om opprettholdelse av barnehage- /skoletilbud bør derfor begrenses så mye som mulig.

Følgende presiseres:
• det er nøkkelpersonell innenfor de samfunnskritiske funksjonene som er omfattet, og ikke funksjoner som generelt kan være viktige uten å være samfunnskritiske.
• det bør legges til grunn en restriktiv linje hvor det bør oppfordres til deling av barnepass mellom foreldrene.
• bruk av andre slektninger og andre til barnepass kan ved behov vurderes, men eldre og andre personer i risikogrupper bør ikke brukes.
barna skal være under 12 år og barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner for at de skal få et tilbud.

Dersom dere ser at hverdagen ikke går opp, og at begge foresatte er i kritisk samfunnsfunksjoner, ta kontakt rektor eller styrer ved din skole eller barnehage.

Spørsmål og henvendelser kan også rettes til oppvekstsjef Erik Jakobsen på tlf 971 30 940.