Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Korona - informasjon til barnehage-foresatte 20. august 2020

For å begrense smitte har vi satt i gang en rekke tiltak i barnehagen. Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for barnehagen for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. Hvis smittesituasjonen endrer seg, vil vi i barnehagen justere våre rutiner. Barnehagene i Indre Fosen kommune er pr. i dag på gult nivå.

Det er trygt for barn å gå i barnehagen

Vi skal fremdeles ivareta barnas behov for fysisk omsorg og sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Vi er spesielt opptatt av:

  1. Ingen skal møte i barnehagen hvis de er syke.
  2. Vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask.
  3. Ha godt renhold i barnehagen.

 

Ikke ta med leker hjemmefra

Barna skal ikke ta med egne leker hjemmefra. Hvis barnet ditt har en egen kosebamse for å sove, kan dere ta med denne. Men det er ekstra viktig at denne ikke deles med andre barn i barnehagen.

 

Når skal barn, foresatte og ansatte ikke møte i barnehage

Barn og ansatte med luftveissymptomer:

Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal sendes hjem og holdes hjemme inntil tilstanden er avklart. Dvs. personer skal ikke møte i barnehagen før allmenntilstanden er god og en evt. koronatest er negativ. Man bør teste barnet ved symptomer på Covid19.

 

Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte i barnehagen. Symptomer på luftveisinfeksjon skal være borte. Dersom en person har Covid-19 symptomer/ luftveissymptomer over 2 dager, bør testes.

Det er mange barn som ofte har rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme til barnehagen om ikke barnet har feber og ellers er friskt.

Barn eller ansatte som har bekreftet covid-19:

Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskriften som regulerer isolasjon er gitt av Helsedirektoratet.

Barn eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19:

Skal være i karantene i 10 dager. Utvikler man symptomer i karanteneperioden skal man over i isolasjon. Helsetjenesten beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskriften som regulerer karantene er gitt av Helsedirektoratet.

 

Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon:

Skal ikke møte i barnehagen sammen med barna, og må finne andre løsninger for følging og henting av barna. Foresatte som har hatt covid-19, men som har avsluttet isolasjon etter anbefaling fra helsetjenesten, kan møte i barnehagen som normalt.

 

Dersom barnet ditt har allergier, er det viktig at dette dokumenteres overfor barnehagene. Hos et barn med typiske og kjente allergisymptomer, som ikke i tillegg har feber eller nyoppstått hoste eller tungpustethet, vil man ikke mistenke covid-19.

 

Det er ikke alltid så lett å vite om barnet deres kan i barnehagen, derfor kan dere drøfte det med de ansatte i barnehagen. Dersom det fortsatt er usikkerhet, kan dere ta kontakt med helsestasjonen eller legekontoret.

 

Smitteverntiltakene er viktig for å unngå at alle typer sykdom spres i barnehagene, og at andre barn og voksne i barnehagen blir syke. Utbredt sykdom blant ansatte kan medføre at barnehagene må redusere tilbudet/ holdes stengt.

 

Alle får ny kvote med omsorgspenger gjeldende fra 1. juli 2020. Det betyr at uansett om en arbeidstaker har mye eller lite igjen av den doble kvoten som ble gitt 16. mars, så vil de ha en årskvote til bruk i siste halvdel av 2020. Årskvoten er for de fleste ti dager med omsorgspenger, de som har flere enn to barn har 15 dager, noen foreldre med kronisk syke eller funksjonshemmede barn har ti dager ekstra per barn. De som er alene om omsorgen får det dobbelte antall stønadsdager.

 

Indre Fosen kommunes koronainformasjon til barnehageforeldre:

https://www.indrefosen.kommune.no/nyheter/korona-tiltak-i-skoler-og-barnehager.9962.aspx

 

Veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet 2020:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/