Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Korona: Nye råd til helsepersonell som har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus

Klikk for stort bilde1. mars: Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet ber ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus om å være hjemme fra jobb i 14 dager etter hjemkomst.

Les mer på Folkehelseinstituttets hjemmeside

Oppdatering 9.3: Hvis du jobber i helse og omsorg, har vært i utlandet og får luftveissymptomer, skal du testes for koronavirus. 

Oppdatering 7.3: Tiltaket omfatter nå alle som har vært i områder med vedvarende smitte, ikke bare helse- og omsorgsansatte. 

Hovedregelen er nå at hvis du jobber innen helse og omsorg og har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus, må du være hjemme fra jobb i 14 dager etter hjemkomst. Rådet har tilbakevirkende kraft.

Hvis dette gjelder deg, ta kontakt med din nærmeste leder.

Du vil ha rett på sykmelding og sykepenger.

Les mer på https://fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/rad-for-helsepersonell-etter-hjemkomst-fra-omrade-med-utbredt-smitte-av-cov/

 

Spørsmål og svar

I tillegg til infoen under, må du selv følge med på fhi.no da rådene kan endre seg fra dag til dag.

Jeg er kommune-ansatt i en annen sektor. Skal jeg også være hjemme, hvis jeg har vært i et område med vedvarende smitte?

Oppdatering 7.3: Ja. Helsemyndighetene utvider nå rådet til å gjelde alle som har vært i et område med vedvarende smitte: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/forsterker-tiltakene-for-a-bremse-smittespredning

 

Må jeg være hjemme selv om jeg ikke har symptomer?

Ja. Hvis du jobber i helse- og omsorgssektor og har vært i områder med vedvarende smitte, er rådet fra Folkehelseinstituttet at du skal være hjemme i 14 dager etter hjemkomst selv om du ikke har symptomer.

 

Jeg er ansatt i helse- og omsorgssektor, men har ikke direkte kontakt med pasienter. Skal jeg likevel være hjemme, hvis jeg har vært i et smitte-område?

Ja. Kontakt din nærmeste leder for å vurdere hjemmekontor o.l.  

 

Innebærer en hjemmekarantene for helse- og omsorgsansatte full isolasjon?

Det skilles mellom arbeidsrestriksjoner, hjemmekarantene og isolasjon. Diskuter dette med din nærmeste leder og fastlegen din. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/hjemmekarantene-og-hjemmeisolering-i-forbindelse-med-covid-19/

 

Må jeg bruke egenmelding?

Nei. Gi beskjed til din nærmeste leder, hvis dette gjelder deg. I tillegg må du kontakte fastlege per telefon, for å få sykmelding.

 

Se flere svar på Folkehelseinstituttets sider: https://fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/rad-for-helsepersonell-etter-hjemkomst-fra-omrade-med-utbredt-smitte-av-cov/

 

Kommunens infoside om koronaviruset