Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Nye smitteverntiltak vedtatt 11. februar

illustrasjon av koronavirus - Klikk for stort bilde17. februar: Den lokale midlertidige smittevernforskriften som ble innført 11. februar oppheves fra midnatt natt til 18. februar. Indre Fosen kommune følger fra og med torsdag 18.2. nasjonale råd og anbefalinger om smittevern.

11. februar: Indre Fosen kommune ved Helse- og omsorgsutvalget har i dag vedtatt midlertidig forskrift om smitteverntiltak. Dette er første gang i korona-pandemien at Indre Fosen kommune vedtar lokal forskrift om smittevern. Forskriften gjelder fra og med 11. februar og til og med 17. februar. Ny info kommer i løpet av 17. februar.  Helse- og omsorgsutvalget vil fortløpende ta stilling til om tiltakene skal avsluttes, endres eller forlenges. Se vedtaket i Helse- og omsorgsutvalget. 

In English

Hva er endret med en forskrift?

I motsetning til råd og anbefalinger, er forskriften forpliktende å følge. Det vil f.eks. si at det ikke bare er anbefalt å bruke munnbind på butikk og buss, men at dette er påbudt. 

Ifølge forskriften vil følgende regler gjelde fra og med 11. februar til og med 17. februar:

 

Forskriften og tiltakene nevnt under oppheves fra midnatt natt til 18. februar. Se hva som gjelder fra og med 18. februar her. 

 

Se hele forskriften for detaljer, unntak og presiseringer om hvert punkt (PDF, 85 kB)

 • Skjenkestopp etter kl. 22:00 
 • Registrering av alle kunder på serveringssteder og i drosjer
 • Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre slik at kunder til enhver tid kan holde en meters avstand
 • Påbud om bruk av munnbind på kollektivreiser, drosje, butikker/ kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteterfrisør, hudpleie, tatoverings- og hulltakingstjenester etc. Påbudet gjelder ikke for ansatte, barn og foreldre på skoler og barnehager. 

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. 

Selv om forskriften trer i kraft i dag, skal du selvsagt få tid til å kjøpe et munnbind om du ikke har dette fra før. 

Slik bruker du munnbind korrekt

Indre Fosen kommune anbefaler i tillegg:

 • Unngå unødige reiser på tvers av kommunegrenser, spesielt til Trondheim og til de andre kommunene i Trondheimsregionen
 • Benytt hjemmekontor når dette er praktisk mulig og hensiktsmessig ut fra arbeidets art
 • Vær tilbakeholden med private besøk
 • Treningssentre bør kun tillate aktivitet og trening for medlemmer i samme kommune og ikke tillate prøvetimer eller gjestetimer. Registreringssystemet til treningssentre må være egnet for smittesporing påfølgende 14 dager.
 • Organiserte fritidsaktiviteter og trim for voksne bør unngås

Se tiltak for alle sektorer her

 

Trenger du koronatest?

Bestill testing her. 

Hvorfor innfører Indre Fosen kommune disse tiltakene?

De siste dagene har det blitt avdekket koronasmitte uten kjent smittekilde i Trondheim. Det er påvist to varianter av mutert virus, det britiske og det sør-afrikanske, og det er dermed potensial til spredning og negativ utvikling av smittesituasjonen både i Trondheim og i Trondheimsregionen. Dette er en helt annen situasjon enn smitte av den vanlige varianten av koronaviruset, ettersom de muterte variantene smitter mye raskere. Trondheim kommune har, i samråd med Helsedirektoratet og FHI kommet til at situasjonen i Trondheim og Trøndelag ikke oppfattes å være så alvorlig at det er behov for nasjonale vedtak. Usikkerheten og uoversiktligheten knyttet til situasjonen fører likevel til at det må innføres lokale tiltak for å slå ned og bremse utviklingen.

En rekke kommuner i Trøndelag har nærkontakter eller personer med økt risiko knyttet til utbruddene i Trondheim, også Indre Fosen. Ettersom kommunene i Trondheimsregionen har felles bo- og arbeidsmarked, er det viktig at alle kommunene i regionen følger opp og innfører lokale tiltak som bidrar til å stanse smittespredningen. Statsforvalteren, Helsedirektoratet og FHI anbefaler kortvarige tiltak for å få oversikt over situasjonen i Trondheim, i første omgang av en ukes varighet, evt. med forlengelse enda en uke.

Det ble 10. februar gjennomført møte med kommunene i Trondheimsregionen, for å drøfte felles smitteverntiltak. Det er enighet om at kommunene omkring Trondheim profiterer på å ha så like tiltak som mulig, selv om de ikke er helt likelydende som Trondheim sine.

Indre Fosen kommune har helt siden starten av koronapandemien forholdet seg til nasjonale føringer og har kun kommet med lokale anbefalinger, uten å vedta egne forskrifter om smitteverntiltak. Etter møte i kommunens kriseledelse 10. februar, anbefales det likevel at Indre Fosen følger de andre kommunene i Trondheimsregionen og vedtar en forskrift om smitteverntiltak. Dette støttes faglig sett av kommuneoverlege og smittevernlege, som deltar i kriseledelsen.

Slik bruker du munnbind

 • Rene hender
 • Lys side mot ansiktet
 • Klem over neserygg, dra munnbindet ned under haken
 • Ikke berør munnbindet under bruk

Etter bruk:

 • Kastes i nærmeste søppelkasse
 • Rene hender

Husk at munnbind ikke erstatter avstand, og respekter at noen kan av medisinske årsaker ikke benytte munnbind.

Plakat: Slik bruker du munnbind.