Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Skole: oppstart for 5. til 10. trinn og voksenopplæringa i Indre Fosen

Klikk for stort bildeVi ser fram til å få alle trinn tilbake på skolene denne uka. Her er litt info om oppstarten for mellomtrinn og ungdomstrinn. Småtrinn møter som vanlig fra mandag 11. mai. 

Oppstartsdatoer

Klokkeslett for oppmøte informerer skolene om. 

Fevåg/Hasselvika skole: Tirsdag 12.05

Testmann Minne: Tirsdag 12.05. for 5. – 7. trinn og 8. – 10. trinn

Stadsbygd: Tirsdag 12.05. for 5. – 7. trinn og 8. – 10. trinn

Mælan: Tirsdag 12.05 for 5. - 10. trinn

Vanvikan: Onsdag for 8. – 10 . trinn, torsdag for 5. – 7. trinn

Skaugdalen Montessoriskole: Mandag 11.05.

Åsly: Tirsdag for 5. -7. trinn, onsdag for 8. – 10. trinn

Voksenopplæringa starter onsdag 13.05

Info til elever og foresatte

 • Risikogruppe: Hvis du er usikker på om barnet er i risikogruppe, eller en i samme husstand er i risikogruppe: kontakt lege for avklaring.
  Se også om barn Er det noen barn og ansatte det må tas spesielle hensyn til? i Smittevern-veilederen og Risikogrupper på Helsenorge.no
 • Fravær: Meld eventuelle fravær på vanlig måte.
 • Skoleskyss: Når alle klassene starter igjen blir det mange flere elever som skal ta skolebuss. Vi oppfordrer alle foreldre til barn som normalt tar skolebuss om selv å levere og hente barna sine så langt dere har mulighet. Dette for å unngå at elevene kommer for tett på hverandre i bussene. Alle skolebussene rengjøres mellom hver tur.
 • Klær: Det blir mer undervisning utendørs enn vanlig. Det er derfor viktig med varme klær og sko når klassene er ute.
 • Friminutt: Alle friminutt tilbringes ute.
 • Uteområdet: Skolegårdene blir oppdelt, slik at elevene får begrenset uteområde å være på. Følg lærernes anvisninger. 
 • Mobiltelefoner: Vi ber om at mobiltelefoner oppbevares i sekken eller legges igjen hjemme. På grunn av smittevernhensyn, kan ikke mobilhotell og innsamling av telefoner gjennomføres.
 • Skolemat: De skolene som har hatt skolematordning avslutter denne for dette skoleåret. Elevene må ha med egen matpakke. Vi anbefaler også drikkeflaske. 
 • Skolemelk: Skolemelkordningen for mellomtrinn og ungdomstrinn kommer ikke i gang før uke 21.
 • Ved regelbrudd: Hvis elever bevisst bryter smittevernreglene, ringer skolene hjem og avtaler henting
 • Mer info fra skolen: Hver skole sender ut egen informasjon, som gir ytterligere detaljer om lokale forhold.

 

Spørsmål og svar om korona-tiltak i skolene

Se pressemeldinga fra regjeringen 7. mai om skoleåpning for 5. til 10. trinn

Skoler åpning

Smittevern ved skolestart 2020

Skolene sender ut info direkte til foresatte om hva som gjelder. Ta direkte kontakt med skolen om du har spørsmål om skolestart, skoleskyss og SFO. 

Per dags dato er det gult nivå som fortsatt er gjeldende for skolen. Formålet med rådene i smitteveilederen er å begrense smittespredning av koronavirus. Det er tre grunnpilarer som er gjeldene i prioritert rekkefølge for å bremse smittespredning:

1. Syke personer skal ikke være på skolen

2. God hygiene

3. Redusert kontakt mellom personer

På gult nivå kan hele klasser regnes som en kohort og 1-metersregelen opphører innenfor en kohort / klasse. Smittevernlegen i kommunen har derimot bedt skolen om å innføre ekstra smitteverntiltak de to første ukene etter skoleoppstart. Det vil si at klassene ikke kan defineres som en kohort. Det betyr at det skal være 1 meter mellom elevene i klasserommene og ute i skolegården. Alle med luftveissymptomer skal holde seg hjemme, og ta kontakt med legetjenesten for vurdering. Etter to uker uten symptomer eller smitte kan vi igjen betegne en klasse som en kohort.

Klassene vil få tildelt egne soner i skolegården for pauser og friminutt. Årsaken til et føre var prinsipp er at det er meldt om økt smitte etter åpning av samfunnet og ferie, også åpnet for utenlandsreiser. Land som har vært grønn sone har blitt endret til rød sone i ferien. En konsekvens av det er karantenetid for de som har vært på reise i disse sonene.

 

Smittevern-veiledere for skolen
Utfordringer med bemanning i skolene

Situasjonen med korona utfordrer barnehagene og skolene når det gjelder bemanning. På samme vis som for barna, skal ansatte holde seg borte fra barnehagen og skolen hvis de har symptomer på sykdom. Ansatte skal holde seg hjemme til de er symptomfrie. Vi ber om forståelse for at barnehagene og skolene i perioder vil ha redusert bemanning. Vi vil også ha mer bruk av vikarer enn normalt. Det er viktig at vi unngår smitte av «vanlige» sykdommer som forkjølelse etc utover høsten, slik at vi slipper å stenge ned deler av tilbudet på grunn av stort fravær i ansattegruppa.  

Når kan barn komme tilbake til skolen etter sykdom?

Fortsatt gjelder at syke barn skal holdes hjemme. Men mange lurer på hva «syk» betyr i denne sammenhengen?  Vi får mange henvendelser fra foreldre når det gjelder om barn kan komme til barnehagen eller skolen. Under finner dere en presisering som kan være til hjelp når det gjelder å avgjøre om der er greit at barn kommer til barnehagen eller skolen. Retningslinjene under gjelder også barn som har testet negativt for Covid 19.

"Vanlig", lett rennende nese, som er vanlig høst- og vinterstid, er greit så lenge barnets almenntilstand ellers er god og det ikke er tegn til feber eller hoste eller halsvondt. Barn i barnehage- og barneskolealder med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand, behøver derfor ikke å holdes hjemme eller testes. Det samme gjelder kjente symptomer på kjent allergi.

Hvis du har et barn som våkner med feber og ikke er i form, må barnet være hjemme og det bør testes for covid-19. Ved milde luftveissymptomer uten feber og hoste, kan dere se an tilstanden hjemme i to dager. Dersom barnets tilstand ikke bedres, anbefales testing av barnet. Ved rask bedring kan barnet gå tilbake til barnehage/skole uten at testing gjennomføres.

Dersom barnet har hatt en luftveisinfeksjon kan barnet komme tilbake til barnehage eller skole, så lenge allmenntilstanden er god, selv om barnet fortsatt har noen restsymptomer som snørr (uansett farge) og hoster av og til. Slike symptomer er vanlig i tiden etter luftveisinfeksjon hos mindre barn. Dette gjelder så lenge symptomene kan knyttes til den luftveisinfeksjonen barnet har hatt ,og de ikke er nye eller økende. (kilde: Helsenorge.no)

Hvis et barn blir sykt på skolen eller SFO

Hvis et barn får symptomer på sykdom i løpet av dagen, må barnet hentes hjem. Vi tar kontakt med heimen slik at barnet kan bli hentet.

Smittevern SFO

Når det gjelder SFO – tilbudet vil en større del av aktiviteten foregå utendørs enn det som er tilfelle ved normal drift. Det er også ønskelig at henting/bringing skjer uten at foresatte går inn i bygningene. 

Smittevern i barnebursdager