Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Smittevern i barnehagene 2. til 14. juni 2020

Klikk for stort bilde 27. mai la regjeringen i en pressekonferanse fram nye føringer for smittevern i barnehager.

Trafikklysmodell

Det skal videre benyttes en trafikklysmodell som gjør det mulig å ha større forutsigbarhet i planlegging av smitteverntiltakene, der rødt har strengeste tiltak og grønt er tiltak på laveste nivå. Dere kan lese mer om modellen i linken under.

Ut fra en samlet vurdering av kommunen som helhet, anbefaler smittevernlegen i Indre Fosen kommune at barnehagene stort sett følger de sammen retningslinjene som de har gjort etter gjenåpningen 21.04. Det er mange virksomheter som åpner igjen fra 1. juni., og for å holde kontroll over smittevernsituasjonen ønskes det ikke en endring i tiltakene for barnehage.

Les mer om trafikklysmodellen på Udirs sider

Åpningstid

Men barna vil bli organisert i kohorter som tilsvarer en avdeling i de fleste barnehagene videre. Når det gjelder åpningstiden, vil den fortsatt være 8 timer for de fleste barn, i vertfall fram til 14.06.

Det vil bli gjort nye vurdering i forhold til videre tiltak tidlig i uke 24. Da vil dere få god tid til å planlegge barnehagetilbudet som blir gitt fra uke 25.

Det er ikke noe vi heller ønsker enn av vi skal få en normal drift i barnehagene, men enn så lenge er det viktig at alle bidrar i den felles dugnaden.

Følgende er nytt fra 2. juni

 

1. Nivåinndeling av smitteverntiltak (trafikklysmodell) 

  • For alle de tre fargenivåene er hovedtiltakene at syke skal være hjemme, god hygiene og kontaktreduserende tiltak som å unngå håndhilsing og klemming.
  • Barnehagene og skolene kan planlegge for gult lys til høsten. Dersom smitten i samfunnet endrer seg, må de være forberedt på at tiltaksnivået kan skifte til rødt eller grønt. Det er helsemyndighetene som avgjør om trafikklyset skal skifte, ikke barnehagene selv.
  • Tradisjonelle avdelinger kan regnes som en kohort

2. Forberede råd for skånsom håndvask

  • Hudpleie: Det oppfordres til å smøre hendene ved behov. Ved bruk av felles tuber, tilse at åpningen på tuben ikke kommer i kontakt med hud eller gjenstander under bruk slik at kremen ikke forurenses.

3. Råd om tilvenning i barnehagen

  • Barnehagetilvenning kan gjennomføres normalt ved grønt nivå.
  • Ved gult og rødt nivå må barnet og foresatte forholde seg til den kohorten barnet skal tilhøre, og tilvenningen skjer primært i barnets kohort. Foresatte kan være inne sammen med barnet og kohorten som barnet skal tilhøre. Foresatte bør holde en meters avstand til ansatte, andre foresatte og andres barn så langt det er mulig. Barn og foresatte kan få bli kjent med resten av barnehagen, men helst når de andre barna er ute. Ved rødt nivå, bør kun et barn per kohort tilvennes om gangen.

Takk til foresatte

Styrerne i barnehagene rapporterer om at dere foreldre og foresatte har vært utrolig positiv og forståelsesfulle i denne krevende situasjonen vi er oppe i.

Jeg vil derfor benytte anledningen til rette en stor takk til dere alle!

Dagrun F. Solli, sektorleder barnehagene