Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Smittevern på serveringssteder og arrangementer i sommer

Helsedirektoratet sendte nylig en oppfordring til alle kommuner om å sikre at relevante smittevernråd følges av serveringsbransjen. Indre Fosen kommune har i tillegg fått en del henvendelser om hvilke regler som gjelder for restauranter, arrangementer og andre samlinger av folk. Vi sender derfor ut dette brevet for å minne om viktigheten av smittevern i ukene vi har foran oss.

Hvorfor trenger vi smittevern-tiltak når det er få tilfeller av covid-19 i Indre Fosen?

Vi har heldigvis ikke hatt lokale utbrudd av koronavirus i Indre Fosen så langt. Men pandemien er på langt nær over. Samfunnet har åpnet igjen, og med ferietider er det flere folk på reise mellom land og landsdeler. Det skal lite til for at vi får et lokalt utbrudd. Det er derfor viktig å opprettholde godt smittevern overalt, og i serveringsbransjen spesielt. Ifølge Helsedirektoratet har risikoen for spredning av covid-19 vist seg særlig høy i serverings- og restaurantbransjen der gjester ofte er tettere på hverandre enn andre steder i samfunnet.

Har Indre Fosen kommune strengere regler enn andre kommuner?

Nei. Indre Fosen kommune har ingen særegne lokale bestemmelser om smittevern. Vi følger råd, retningslinjer og forskrifter fra sentrale myndigheter.  Med hjemmel i covid-19-forskriftens §4, anbefaler Helsedirektoratet minimum en meter avstand mellom personer i det offentlige rom, inkludert serverings- og restaurantbransjen. Vi legger disse nasjonale føringene til grunn når vi veileder aktører og arrangører i vår kommune.  

Hvem har ansvaret for smittevern?

Eieren av et serveringssted har selv ansvaret for forsvarlig smittevern i sin virksomhet. Offentlige arrangementer skal ha en ansvarlig arrangør for å kunne gjennomføres. Denne personen har ansvaret for at smittevernet følges opp under arrangementet. I private sammenkomster ligger ansvaret på den enkelte.

Ved et eventuelt utbrudd av smitte, vil kommunehelsetjenesten få ansvaret med å spore smitten. Helsedirektoratet forventer i tillegg at kommunen følger opp eventuelle brudd på smittevernrådene.

Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser i covid 19- forskriften, kan gi straff
 

Hvilke smittevern-råd gjelder for serveringsbransjen?

Se Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og regjeringen for oppdaterte råd . NHO har i tillegg utarbeidet en veileder for serveringsbransjen. Alle som driver serveringssteder må sette seg inn i rådene og veiledningen. Bransjeveiledningen tar utgangspunkt i de tre bærende pilarene for smittevern:

1.         God hygiene

2.         Redusert kontakthyppighet mellom personer

3.         Syke personer skal være i isolasjon/ karantene

 

Smittevern arrangementer

Samlinger med inntil 20 personer på privat sted

Still deg selv følgende spørsmål:

 • Er størrelsen og utformingen av arrangementsstedet tilstrekkelig til at personer som ikke bor sammen kan holde en meters avstand*?
 • Kommer du til å avlyse arrangementet om du selv blir syk eller satt i karantene/isolasjon?
 • Har du forsikret deg om at det ikke kommer gjester som er syke eller som er i karantene/isolasjon?
 • Har du sørget for at gjestene dine har god tilgang til håndvask eller håndsprit?
 • Har du vurdert å holde arrangementet utendørs?
 • Har du minnet gjestene om at de ikke bør håndhilse og klemme på tvers av husstander/sine nærmeste?
 • Hvis du skal servere mat og drikke, har du sørget for at den som lager maten rengjør hendene sine grundig?
 • Har du sørget for at alle gjester vasker hender før måltider?

Hvis du har svart ja på alle disse spørsmålene, kan du invitere til sammenkomst. Hvis du svarer nei på noen av spørsmålene bør du endre eller avlyse arrangementet.

Les mer om smittevern og matservering på mattilsynets sider

Les mer om barnebursdager på helsenorge.no

Samlinger med 21-50 personer
 • Har du definert en ansvarlig arrangør for sammenkomsten?
 • Har du satt deg inn i de nasjonale smittevernrådene og eventuelle spesielle råd for din bransje?
 • Skal arrangementet foregå på et offentlig sted?
 • Har du sørget for å registrere navn og kontaktinfo til alle deltakere som vil være til stede?
 • Er størrelsen og utformingen av arrangementsstedet tilstrekkelig til at personer som ikke bor sammen kan holde en meters avstand*?
 • Har du vurdert å holde arrangementet utendørs?
 • Har du tilrettelagt for at det ikke blir trengsel rundt f.eks. inngangsparti, toaletter osv?
 • Vil du informere alle deltakerne om at de ikke møter opp hvis de er syke eller satt i karantene/isolasjon?
 • Har du sørget for at alle deltakerne har god tilgang til håndvask eller håndsprit?
 • Har du hengt opp plakater med smittevern-info godt synlig for de som er til stede?
 • Kommer du til å rengjøre lokalet, toaletter o.l grundig før og etter arrangementet?
 • Hvis du skal servere mat og drikke, har du sørget for at den som lager maten rengjør hendene sine grundig?
 • Har du sørget for at alle gjester vasker hender før måltid?
  Les mer om smittevern og matservering på mattilsynets sider
 • Hvis du skal servere alkohol, vil du følge reglene for smittevern ved servering? **

*Les mer om avstandsreglene på helsenorges sider.

** I tillegg må du søke om skjenkebevilling

 

Hvis du har svart ja på alle disse spørsmålene, kan du gjennomføre arrangementet. Hvis du svarer nei på noen av spørsmålene bør du avlyse arrangementet, eller sende inn smittevern-skjema til kommunen for råd og veiledning.   

 

Samlinger med 51-200 personer

Logg inn på Indre Fosen kommunes skjemaportal, for å sende inn smittevern-sjekkliste til kommunen.

Send inn skjemaet i god tid før arrangementet. Indre Fosen kommune gjør oppmerksom på at det er arrangøren som har ansvaret for smittevernet. Skjemaet er ikke en søknad, men ei liste som skal hjelpe deg med å kvalitetssikre smittevern-tiltakene. Kommunen fatter ikke vedtak, eller gir noen form for godkjenning – svarbrevet er en faglig vurdering og rådgiving omkring smittevern.  

Samlinger med mer enn 200 personer

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med flere enn 200 personer.

Les mer på Helsedirektoratets sider.