Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Smittevern ved skolene fra og med 2. juni

Klikk for stort bilde Myndighetene har kommet med oppdaterte smittevernregler for skolene. Det innebærer bruk av en trafikklysmodell som definerer hvilke tiltak som gjelder for smittenivåene rødt, gult og grønt.

I den nye modellen legges ansvaret i langt større grad over på den enkelte kommunes smittevernmyndighet for å velge det smittenivå som gjelder for hver kommune. Intensjonen med innføringen av dette systemet er å få så mange elever som mulig tilbake til en mer normal skolehverdag.

I Indre Fosen kommune har vi hatt de fleste elevene tilbake på skolen siden trinnene gradvis har blitt åpnet. Ved et par av skolene har arealutfordringer blitt løst ved at noen klasser har blitt delt og vekslet mellom skole og hjemmeskole.

Vi har i samråd med smittevernlegen, basert på en helhetsvurdering, valgt å opprettholde smittenivå rødt med noen tilpasninger. På denne måten kan alle elevene være på skolen hver dag, samtidig som vi opprettholder et høyt smittevern de tre siste ukene av skoleåret.

De endringene vi nå iverksetter vil bli innført skolevis i løpet av uke 23. Dermed vil oppstart tirsdag 2. juni være lik det vi har gjort hittil, og så vil skolene informere sine om når og hvordan endringene trer i kraft for den enkelte skole.