Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronavirus og tiltak

Søk støtte fra krisefondet for næringslivet

Klikk for stort bilde

Søk støtte her

Oppdatert info 14. mai:

Hvem kan søke det kommunale krisefondet?

 • Fondet skal spesielt ivareta handelsstanden, små lokaleide virksomheter, nisjebutikker, reiselivs- og serveringsbransjen eller andre bedrifter som er i en særlig utsatt situasjon på grunn av korona
 • Foretak som er skattepliktig og registrert i Indre Fosen kommune (alle organisasjonsformer som driver næring).
 • Foretak som får støtte av statlige midler kan også søke kommunalt krisefond.
 • Aktører som skal gjennomføre tiltak som ikke støttes av de nasjonale krisepakkene og der bedriftene ikke har egenkapital til å gjennomføre tiltaket.

 

Hva kan støttes?

 • Tiltak som gir økt aktivitet/markedsaktivitet, dvs. salgsaktivitet, nye forretningsmodeller, nye inntektsmuligheter, kreative og innovative tiltak.
 • Annonsering og salgsaktivitet som skal gjennomføres i løpet av fire uker fra tilsagnsdato, gjerne i form av samarbeid/fellesaktiviteter mellom flere aktører.
 • Tiltak som medfører at lærlinger får fullføre læretiden i bedriften, og som gjør at bedriften kan ta inn nye lærlinger.
 • Er du usikker på om ditt tiltak støttes av krisefondet – ta kontakt!

 

Kriterier

 • Behovet for tiltaket må være utløst av koronasituasjonen.
 • Bedriften må legge fram oversikt fra den delen av regnskapet og økonomisk situasjon som dokumenterer at bedriften har betydelig inntektssvikt som følge av koronakrisen.* (Ikke hele regnskapet)
 • Initiativ/tiltak for å opprettholde driften i en krevende periode må synliggjøres.
 • Det gis ikke støtte til investering i utstyr/driftsmidler.
 • Innovative / kreative tiltak vektlegges.
 • Bedriftens egen tidsbruk beregnes ut fra en timepris på kr 450 med et tak på inntil kr 50 000

Annen info:

 • *Hver enkelt bedrift gis gratis bistand (i utgangspunktet 2 timer) hos et av regnskapskontorene i kommunen til utarbeidelse av en slik rapport eller til annen bistand.
 • Krisepakken bidrar med 50% av medlemskontingenten til bedrifter som melder seg inn i Næringsforeningen i Trondheimsregionen avd. Indre Fosen.

Saksbehandling:
Rask og løpende saksbehandling, der målet er maks en ukes behandlingstid.
1) bedriften sender inn søknad (fyll ut søknadsskjema her og send inn)
2) søknad behandles og svar sendes til søker om vedtak
3) søker må bekrefte at bedriften tar imot tildelt tilskudd ved å sende en e-post til saksbehandler
4) mål om at tilskudd utbetales innen tre dager etter mottatt aksept

Har du spørsmål ta kontakt

Torbjørn Dahle mobil 938 70 094 torbjoern.dahle@indrefosen.kommune.no