Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Stengte skoler og barnehager: spørsmål og svar

Fylkesmannen har i dag sendt ut svar på noen av spørsmålene som har kommet inn i etterkant av at skoler og barnehager stenger. 

Nyhetsbrev 1 - Stenging av skoler og barnehager på grunn av koronaviruset

Vi viser til nasjonale myndigheters vedtak om stenging av barnehager, skoler m.v. for å begrense spredning av koronavirus.

Oppvekst- og utdanningsavdelingen har i den forbindelse fått mange henvendelser og spørsmål. Særlig gjelder dette barnehagebarn og barn på småskoletrinnet med foreldre som har samfunnskritiske funksjoner samt barn med særlig omsorgsbehov som fortsatt skal ha et tilbud. Det kommer hele tiden nye avklaringer fra nasjonale myndigheter, men vi kan foreløpig informere om følgende:

Barnehagebarn og barn på småskoletrinnet med foreldre som har samfunnskritiske funksjoner

Disse barna skal ha et omsorgstilbud («barnepass») og dermed stilles det ikke krav til at det pedagogiske opplegget skal være i samsvar med rammeplan for barnehager og læreplanverket for grunnskolen og heller ikke gjeldende pedagognorm/lærernorm. Tilbudet må være forsvarlig, men det blir opp til kommunen å vurdere hvor og hvordan dette tilbudet gis. Om nødvendig kan en f.eks. samle barn fra flere skoler/barnehager, men samtidig vil det kunne medføre økt fare for smittespredning og dette bør derfor vurderes nøye i samråd med kommuneoverlege.

Skolene skal så langt det er mulig legge til rette for at elever utfører skolearbeid hjemme (fjernundervisning). Det medfører at elever med rett til spesialundervisning ikke får fysisk spesialundervisning, men opplegget for hjemmeundervisning må tilpasses den enkelte elev så langt det er mulig.

Vi har også fått spørsmål om hvem som er i kritiske samfunnsfunksjoner. Her har Regjeringen har definert 15 kritiske funksjoner og disse finner du bl.a. på Udir sin informasjonsside om koronaviruset:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

Det er imidlertid sendt henvendelse via DSB om at denne lista må revurderes/presiseres da det er svært mange som vil være omfattet ut fra denne. Vi venter fortsatt på denne avklaringen og videreformidler informasjon så snart vi får noe mer! Helsepersonell som jobber med pasientbehandling er imidlertid helt klart prioritert. Samtidig kan kommunen/kommuneoverlegen selv definere flere/andre grupper som kritiske da det avhenger av både lokale forhold og smittesituasjonen i den enkelte kommune.    

Barn med særlig omsorgsbehov

Vi har også fått spørsmål om hvilke barn som kommer innenfor gruppa barn med særlige omsorgsbehov. Udir ba i går Helsedirektoratet om å komme med en nærmere definisjon; noe vi foreløpig ikke har mottatt. Noen grupper er imidlertid ganske klare og det er elever med store/sammensatte funksjonsnedsettelser.

Stedlige tilsyn, frister m.v.

Som en konsekvens av situasjonen vil alt tilsyn som forutsetter stedlige besøk utsettes/avlyses inntil videre. Vi vil være i en tett dialog med den enkelte kommune om dette – også når det gjelder frister for lukking av regelverksbrudd etter tilsyn og frister for oppfølging av vedtak. Ta gjerne kontakt med tilsynsleder/saksbehandler for avklaring!

Mange uavklarte forhold

Det er også kommet mange andre spørsmål som f.eks. eksamen og vitnemål, lærlinger, foreldrebetaling i barnehage og kulturskole, tilskudd til private barnehager, voksenopplæring og intro osv. Her har vi fortløpende meldt ulike problemstillinger oppover i linja og må bare avvente avklaringer fra sentrale myndigheter.

Det kan være lurt å følge med på Udir sin koronaside samt abonnere på nyheter fra Helsedirektoratet.no, Regjeringa.no samt fhi.no (Folkehelseinstituttet).

Kontaktinfo Indre Fosen

Kontakt rektor eller styrer ved din skole eller barnehage. 

Spørsmål og henvendelser kan også rettes til oppvekstsjef Erik Jakobsen på tlf 971 30 940.