Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Til ansatte: Om hjemmekarantene, være hjemme med barn, stengt arbeidsplass, endrede oppgaver mm

Klikk for stort bilde Det kommer naturlig nok mange spørsmål om arbeidstakeres og arbeidsgiveres rettigheter og plikter i den situasjonen vi nå er i. Her er noen svar på ofte stilte spørsmål. 

 

Se NAVs infoside med svar på mange spørsmål mange har om situasjonen

 

Til deg som er i karantene

Er du pålagt karantene, så tar du først kontakt med arbeidsgiveren din for å spørre om du kan jobbe hjemmefra.

Hvis du ikke kan jobbe hjemmefra eller gjøre annet tilpasset arbeid, må du spørre arbeidsgiver om du kan bruke egenmelding.

Regjeringen oppfordrer til mest mulig fleksibilitet fra arbeidsgivere og arbeidstakere knyttet til hjemmekontor og andre løsninger som kan bidra til at arbeid kan gjennomføres på tross av karantene. 

Egenmelding

Indre Fosen kommune har utvidet antall dager du kan bruke egenmelding sammenhengende etter oppfordring fra regjeringen. Dette betyr at du kan bruke egenmelding i hele karanteneperioden på 14 dager. 

Regler for karantene: Hvem skal holde seg hjemme?

  • Alle som kommer fra reiser i utlandet utenom Sverige og Finland, skal i hjemmekarantene i 14 dager, uavhengig om du har smitte eller ikke. Fra 17.03.20 gjelder dette også reiser fra Sverige og Finland, men uten tilbakevirkende kraft.

  • Personer i karantene som utvikler forkjølelsessymptomer som hoste, feber eller tungpusthet, skal oppholde seg i isolering fra symptomer inntrer til 7 dager etter symptomfrihet. 

  • Unntak fra karantenereglene: personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen. 

Oppdaterte regler for karantene finner du til enhver tid på: www.helsenorge.no 

Dersom du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme. Det gjelder også hvis du har lette symptomer som for eksempel forkjølelse eller vondt i halsen. 

De fleste som har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, behøver ikke testes for det nye koronaviruset (covid-19). Testene bør forbeholdes sårbare grupper og helsepersonellet som behandler dem. Det er laget testkriterier for hvem som bør testes. 

  • Hvis du har luftveissymptomer, men ikke tilhører en av gruppene på www.fhi.no behøver du ikke testes. 

  • Du bør holde deg hjemme ett døgn etter at du er blitt symptomfri. 

  • Mens du er hjemme, skal du være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden. 

Dine husstandsmedlemmer kan leve som vanlig og trenger ikke å være i karantene, men de bør være ekstra oppmerksomme på egne symptomer. Hvis de får symptomer på luftveisinfeksjon, bør de selv holde seg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet. 
Dette gjelder også helsepersonell. 

Det betyr at helsepersonell kan gå på jobb som normalt, selv om de har husstandsmedlemmer med luftveisinfeksjon som ikke er testet for covid-19. 

Til deg som må være hjemme med barn 

Ansatte som er hjemme med barn og som har nådd grensen for omsorgspenger eller som er nært å nå grensen, kommer til å få en dobling av perioden med omsorgspenger, 20 dager totalt for hver forelder. 

Denne retten gjelder til og med det året barnet fyller 12 år, se Hovedtariffavtalen § 8.4. 12 år. Ifølge Hovedtariffavtalen ytes det full lønn når ansatt har rett på omsorgspenger. For større barn som ikke har behov for «barnepasser» i den forstand, vil vilkårene for omsorgspenger ikke være oppfylte. Dersom det foreligger et særskilt behov for at arbeidstaker må være hjemme, kan arbeidsgiver likevel vurdere om det kan tilrettelegges for fleksible løsninger. 

Hva skjer hvis arbeidsplassen stenges?  

Ansatte møter på arbeid til vanlig tid såfremt det ikke gis annen beskjed fra enhetsleder. Dersom det etter hvert blir klart at det ikke er mulig å sysselsette ansatte arbeidsplasser som stenges, må det vurderes hvilke muligheter det er for å omdisponere personell til andre oppgaver. 

Du kan få endrede arbeidsoppgaver

KS skriver på sine hjemmesider:  

«I forbindelse med utbrudd av koronaviruset, må det generelt kunne antas at plikten til å etterkomme arbeidsgivers bestemmelse om arbeidsoppgaver utvides ganske vidt når det gjelder helsepersonell. Etter vår vurdering må ansatt helsepersonell finne seg i å arbeide innen andre deler av den kommunale helsetjenesten enn hva de vanligvis gjør. For eksempel må en jordmor finne seg i å arbeide i isolasjonsavdeling med ordinære sykepleieroppgaver, og en fysioterapeut må kunne pålegges arbeid som normalt utføres av helsefagarbeider eller sykepleier. Nøyaktig hvor grensene går, er selvsagt vanskelig å angi, og vil bero på alvoret i den enkelte situasjon. Både når det gjelder arbeidsoppgaver og oppmøtested, må den enkelte etter omstendighetene finne seg i betydelige endringer.  

Forutsatt at kommunens beslutning om omdisponering skjer innen rimelighetens grenser, vil det være ordrenekt dersom man nekter å etterkomme beslutningen. En generell engstelse for smitte vil ikke gi rett til å nekte å arbeide. 

Har du spørsmål?

Kontakt din nærmeste leder som enten kan svare direkte, eller ta det med videre oppover i organisasjonen for svar.