Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Til foresatte og elever ved 5. til 10. trinn

Klikk for stort bilde Takk for tålmodigheten deres og samarbeidet i denne spesielle tiden. Kommunen ser nå fram til å åpne skolene også for mellomtrinn, ungdomstrinn og voksenopplæringa. Her er litt informasjon om oppstarten og smittevern-tiltakene. 

For informasjon 1. til 4. trinn, publisert 24. april, gå nederst på denne siden

Oppstartsdatoer

Klokkeslett for oppmøte informerer skolene om.

Fevåg/Hasselvika skole: Tirsdag 12.05

Testmann Minne: Tirsdag 12.05. for 5. – 7. trinn og 8. – 10. trinn

Stadsbygd: Tirsdag 12.05. for 5. – 7. trinn og 8. – 10. trinn

Mælan: Tirsdag 12.05 for 5. - 10. trinn

Vanvikan: Onsdag for 8. – 10 . trinn, torsdag for 5. – 7. trinn

Skaugdalen Montessoriskole: Mandag 11.05.

Åsly: Tirsdag for 5. -7. trinn, onsdag for 8. – 10. trinn

Voksenopplæringa: onsdag 13.05

Dette må foresatte vite om oppstart

 • Risikogruppe: Hvis du er usikker på om barnet er i risikogruppe, eller en i samme husstand er i risikogruppe: kontakt lege for avklaring.
  Se også om barn Er det noen barn og ansatte det må tas spesielle hensyn til? i Smittevern-veilederen og Risikogrupper på Helsenorge.no
 • Fravær: Meld eventuelle fravær på vanlig måte.
 • Skoleskyss: Når alle klassene starter igjen blir det mange flere elever som skal ta skolebuss. Vi oppfordrer alle foreldre til barn som normalt tar skolebuss om selv å levere og hente barna sine så langt dere har mulighet. Dette for å unngå at elevene kommer for tett på hverandre i bussene. Alle skolebussene rengjøres mellom hver tur.
 • Klær: Det blir mer undervisning utendørs enn vanlig. Det er derfor viktig med varme klær og sko når klassene er ute.
 • Friminutt: Alle friminutt tilbringes ute.
 • Uteområdet: Skolegårdene blir oppdelt, slik at elevene får begrenset uteområde å være på. Følg lærernes anvisninger. 
 • Mobiltelefoner: Vi ber om at mobiltelefoner oppbevares i sekken eller legges igjen hjemme. På grunn av smittevernhensyn, kan ikke mobilhotell og innsamling av telefoner gjennomføres.
 • Skolemat: De skolene som har hatt skolematordning avslutter denne for dette skoleåret. Elevene må ha med egen matpakke. Vi anbefaler også drikkeflaske. 
 • Skolemelk: Skolemelkordningen for mellomtrinn og ungdomstrinn kommer ikke i gang før uke 21.
 • Ved regelbrudd: Hvis elever bevisst bryter smittevernreglene, ringer skolene hjem og avtaler henting
 • Mer info fra skolen: Hver skole sender ut egen informasjon, som gir ytterligere detaljer om lokale forhold.

Spørsmål og svar om korona-tiltak i skolene

Les pressemeldinga fra regjeringen 7. mai om skoleåpning for 5. til 10. trinn

Skoler åpning

Smittevern ved skolestart 2020

Skolene sender ut info direkte til foresatte om hva som gjelder. Ta direkte kontakt med skolen om du har spørsmål om skolestart, skoleskyss og SFO. 

Per dags dato er det gult nivå som fortsatt er gjeldende for skolen. Formålet med rådene i smitteveilederen er å begrense smittespredning av koronavirus. Det er tre grunnpilarer som er gjeldene i prioritert rekkefølge for å bremse smittespredning:

1. Syke personer skal ikke være på skolen

2. God hygiene

3. Redusert kontakt mellom personer

På gult nivå kan hele klasser regnes som en kohort og 1-metersregelen opphører innenfor en kohort / klasse. Smittevernlegen i kommunen har derimot bedt skolen om å innføre ekstra smitteverntiltak de to første ukene etter skoleoppstart. Det vil si at klassene ikke kan defineres som en kohort. Det betyr at det skal være 1 meter mellom elevene i klasserommene og ute i skolegården. Alle med luftveissymptomer skal holde seg hjemme, og ta kontakt med legetjenesten for vurdering. Etter to uker uten symptomer eller smitte kan vi igjen betegne en klasse som en kohort.

Klassene vil få tildelt egne soner i skolegården for pauser og friminutt. Årsaken til et føre var prinsipp er at det er meldt om økt smitte etter åpning av samfunnet og ferie, også åpnet for utenlandsreiser. Land som har vært grønn sone har blitt endret til rød sone i ferien. En konsekvens av det er karantenetid for de som har vært på reise i disse sonene.

 

Smittevern-veiledere for skolen
Utfordringer med bemanning i skolene

Situasjonen med korona utfordrer barnehagene og skolene når det gjelder bemanning. På samme vis som for barna, skal ansatte holde seg borte fra barnehagen og skolen hvis de har symptomer på sykdom. Ansatte skal holde seg hjemme til de er symptomfrie. Vi ber om forståelse for at barnehagene og skolene i perioder vil ha redusert bemanning. Vi vil også ha mer bruk av vikarer enn normalt. Det er viktig at vi unngår smitte av «vanlige» sykdommer som forkjølelse etc utover høsten, slik at vi slipper å stenge ned deler av tilbudet på grunn av stort fravær i ansattegruppa.  

Når kan barn komme tilbake til skolen etter sykdom?

Fortsatt gjelder at syke barn skal holdes hjemme. Men mange lurer på hva «syk» betyr i denne sammenhengen?  Vi får mange henvendelser fra foreldre når det gjelder om barn kan komme til barnehagen eller skolen. Under finner dere en presisering som kan være til hjelp når det gjelder å avgjøre om der er greit at barn kommer til barnehagen eller skolen. Retningslinjene under gjelder også barn som har testet negativt for Covid 19.

"Vanlig", lett rennende nese, som er vanlig høst- og vinterstid, er greit så lenge barnets almenntilstand ellers er god og det ikke er tegn til feber eller hoste eller halsvondt. Barn i barnehage- og barneskolealder med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand, behøver derfor ikke å holdes hjemme eller testes. Det samme gjelder kjente symptomer på kjent allergi.

Hvis du har et barn som våkner med feber og ikke er i form, må barnet være hjemme og det bør testes for covid-19. Ved milde luftveissymptomer uten feber og hoste, kan dere se an tilstanden hjemme i to dager. Dersom barnets tilstand ikke bedres, anbefales testing av barnet. Ved rask bedring kan barnet gå tilbake til barnehage/skole uten at testing gjennomføres.

Dersom barnet har hatt en luftveisinfeksjon kan barnet komme tilbake til barnehage eller skole, så lenge allmenntilstanden er god, selv om barnet fortsatt har noen restsymptomer som snørr (uansett farge) og hoster av og til. Slike symptomer er vanlig i tiden etter luftveisinfeksjon hos mindre barn. Dette gjelder så lenge symptomene kan knyttes til den luftveisinfeksjonen barnet har hatt ,og de ikke er nye eller økende. (kilde: Helsenorge.no)

Hvis et barn blir sykt på skolen eller SFO

Hvis et barn får symptomer på sykdom i løpet av dagen, må barnet hentes hjem. Vi tar kontakt med heimen slik at barnet kan bli hentet.

Smittevern SFO

Når det gjelder SFO – tilbudet vil en større del av aktiviteten foregå utendørs enn det som er tilfelle ved normal drift. Det er også ønskelig at henting/bringing skjer uten at foresatte går inn i bygningene. 

Smittevern i barnebursdager

 

Informasjon til foresatte ved 1. til 4. trinn

Informasjonen under ble publisert før oppstarten 27. april 2020. Etter oppstarten kom det en revidert smittevern-veileder for grunnskolen. Den kan du lese her. 

Ta kontakt med kontaktlærer, SFO-leder eller skolens ledelse, hvis du har spørsmål som du ikke får besvart gjennom denne informasjonen. 

Vi er godt forberedt til skolen åpner igjen

Skolene åpner nå gradvis, og for å begrense smitte har vi satt i gang flere tiltak. I perioden framover er vi ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger de nye rådene for smittevern. På skolen vil vi være spesielt opptatt av å:

 • vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask
 • ha godt renhold
 • vaske utstyr jevnlig, for eksempel nettbrett
 • være ekstra mye ute med elevene, også i vanlige skoletimer og SFO
 • ha undervisning og samlinger i mindre grupper
 • holde god avstand til hverandre

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra.

Lite smitte blant barn og unge

Før skolene ble stengt i Norge, ble det ikke registrert noe kjent smittespredning blant barn i barnehager og barneskoler. Sammenliknet med voksne, er få barn identifisert som smittet i Norge og verden for øvrig. Barn og unge har så langt vist å ha svært lav risiko for å få alvorlig sykdom med koronavirus. Risikoen er lavere enn for andre luftveissykdommer, som for eksempel influensa.

Henting og levering av barna

 • Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon skal ikke møte på skole og SFO, og må finne andre løsninger for følging og henting av eleven.
 • Foreldre skal helst ikke bli med inn på skolen. Vi prøver å ta imot barna ute og ønsker at foreldre ikke blir med inn på skolen eller i garderoben.
 • Håndvask er like viktig hjemme som på skolen. Vask hendene før dere kommer på skolen, og med en gang dere kommer hjem. 
 • Hvis elevene tar skolebuss må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen. Mer info om skoleskyss kommer fra skolen. AtB oppfordrer foresatte til å veilede elevene om hvordan de skal forholde seg til transport til og fra skolen før oppstart. Les mer på AtBs sider. 
 • Foresatte som kjører barna til skolen, må bruke «kiss and go»-områdene og vise trafikksikkerhets-hensyn ved levering og henting.

Når skal elever være hjemme?

 • Elever skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte på skole og SFO. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • Elever som har bekreftet covid-19 skal være i isolasjon og ikke møte på skolen.
 • Elever som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19 skal være i karantene og ikke møte på skolen.
 • Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skole/SFO.
 • Mange yngre barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme på skolen/SFO såfremt barnet ikke har feber og ellers er friskt.
  For oversikt over barn det må tas spesielle hensyn til, se smittevern-veilederen.

Ekstra ting du må pakke med i sekken

 • Elever som har egne skrivesaker og fargeblyanter tar med dette hjemmefra. 
 • Det blir mer utetid enn vanlig for elevene og de må alltid ha med klær og sko til å være ute. De kan ikke låne klær av andre elever, så det er viktig at de har med det de trenger hver dag.
 • Dere vil få mer informasjon fra skolen om mat og drikke.

Følg de generelle smittevern-rådene på fritiden

Barna bør helst omgås få andre barn på fritiden og da helst leke ute.

Fritid: Når vi er sammen, bør vi ikke være mer enn 5 personer samlet, og vi bør holde en fysisk avstand på minst 2 meter mellom oss. Avstanden gjelder både innad i gruppen og til andre personer. Dette gjelder ikke for personer som lever sammen til vanlig.

Husk at smittevern-reglene også gjelder på lekeplasser, idrettsanlegg o.l. Idrettslagene må følge strenge regler for smittevern innen organisert aktivitet. Smittevern-rådene gjelder også for uorganisert aktivitet. Sjekk hva særforbundet for din idrett sier om smittevern.

Husk god håndhygiene.

Les mer om koronatiltak og fritidsaktiviteter her

Følg med på gjeldende smittevernråd på helsenorge.no


Forberede barna på den nye skolehverdagen

Det er viktig at vi som voksne forbereder barna, slik at de føler seg trygg i møte med den nye skolehverdagen. Mye vil være som før, men det vil være noen endringer:

De kan ikke leke med alle vennene sine på tvers av klasser og trinn. Men dette er for en periode, ikke for alltid.

Tren gjerne på god håndvask med barna og snakk med dem om hvor viktig det er med god håndhygiene.

Utdanningsdirektoratet har laget en film som du kan se sammen med barnet: https://vimeo.com/409671941

Velkommen tilbake 27. april!