Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Utdatert: Info til foresatte ved kommunens barnehager

Ny info om dette kom 12. mars kl 14.00. Informasjonen under er dermed ikke lenger gjeldende. 

12. mars kl 10:00: Per nå har ingen personer i Indre Fosen kommune testet positivt for koronavirus. Men kommunen forbereder seg på å håndtere eventuelle smittetilfeller. Vi har satt ned en egen pandemigruppe bestående av kommunedirektør, ordfører, varaordfører, helse- og omsorgssjef, kommuneoverlege, oppvekstsjef, personalsjef, kommunikasjonsrådgiver og flere. Vi følger utviklinga tett, følger med på rådene fra helsemyndighetene og vurderer tiltak fortløpende.

Mange foreldre henvender seg til kommunen og lurer på om vi skal stenge barnehagene. Indre Fosen kommune holder per nå skoler og barnehager åpne som normalt. Dette er ut ifra råd fra kommuneoverlegen og i tråd med anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Skole- og barnehagestenging har også samfunnsmessige konsekvenser ved at helsepersonell og andre viktige tjenesteytere hindres fra å komme på jobb. Vurderinger rundt dette gjøres som nevnt fortløpende, og alle foresatte vil få beskjed hvis kommunen velger å stenge barnehagene.


Koronavirus blant barn og unge

Barn og unge ser ut til å tåle koronaviruset bra. Smittede barn har så langt hatt milde eller ingen symptomer. Hvis et barn er i risikogruppa for smitte, bør barnets foresatte kontakte fastlegen for råd. Dersom foresatte er usikre på om et barn er i risikogruppa, ta kontakt med fastlege.

Smittevern i barnehagene

Det viktigste vi gjør for å hindre spredningen av virus, er alminnelige hygienetiltak.

  • Legg til rette for god håndvask blant ansatte og barn.
  • Heng opp plakater om riktig håndvask ved vaskeservanter. Gjør også plakater med generelle smittevernråd godt synlig.
  • Pass på at barna vasker hender før måltider, og snakk med dem om hvor viktig det er å vaske seg grundig, hoste i albuen, ikke ta seg så mye i ansiktet osv.
  • Oppfordre foresatte til å opptre som normalt ved å holde barna hjemme hvis barna føler seg syke og har feber og andre luftveissymptomer. Ta kontakt med fastlege på telefon ved behov.
  • Alle som har vært på reise i smitteområder, skal være i hjemmekarantene 14 dager etter hjemkomst.


Det er viktig å formidle at vi gjør dette først og fremst for å skåne eldre og syke i samfunnet.

Hold deg ellers oppdatert på de generelle rådene til Folkehelseinstituttet.  

Barnas informasjonsbehov
Mange barn og unge har spørsmål om koronaviruset. Helsedirektoratet har laget ei liste med spørsmål og svar for barn på denne siden.

Hvis det skulle bli påvist koronavirus blant ansatte eller barn i barnehagen:

Da vil kommunen umiddelbart sette inn smittebegrensende tiltak etter råd fra kommuneoverlegen.

Nye råd om arrangementer
Det er laget et skjema for arrangementer med over 100 deltakere, både interne og eksterne, som er tilgjengelig på hjemmesiden. Dette skal benyttes for å risikovurdere, kvalitetssikre og få godkjent arrangementer av kommuneoverlegen. Korrigering 12. mars kl. 11: Dette gjelder nå alle offentlige arrangementer.