Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Utdatert: Info til foresatte ved kommunens grunnskoler

Ny info om dette kom 12. mars kl 14.00. Informasjonen under er dermed ikke lenger gjeldende. 

 

Vi har i dag sendt følgende skriv til alle foresatte via skolene.

Koronavirus: Informasjon til foresatte

12. mars kl 10:00: Per nå har ingen personer i Indre Fosen kommune testet positivt for koronavirus. Men kommunen forbereder seg på å håndtere eventuelle smittetilfeller. Vi har satt ned en egen pandemigruppe bestående av kommunedirektør, ordfører, varaordfører, helse- og omsorgssjef, kommuneoverlege, oppvekstsjef, personalsjef, kommunikasjonsrådgiver og flere. Vi følger utviklinga tett, følger med på rådene fra helsemyndighetene og vurderer tiltak fortløpende.

Mange foreldre henvender seg til kommunen og lurer på om vi skal stenge skolene. Indre Fosen kommune holder per nå skoler og barnehager åpne som normalt. Dette er ut ifra råd fra kommuneoverlegen og i tråd med anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Skolestenging har også samfunnsmessige konsekvenser ved at helsepersonell og andre viktige tjenesteytere hindres fra å komme på jobb. Vurderinger rundt dette gjøres som nevnt fortløpende, og alle foresatte vil få beskjed hvis kommunen velger å stenge skolene.

Koronavirus blant barn og unge

Barn og unge ser ut til å tåle koronaviruset bra. Smittede barn har så langt hatt milde eller ingen symptomer. Hvis en elev er i risikogruppa for smitte, bør barnets foresatte kontakte fastlegen for råd. Dersom foresatte er usikre på om et barn er i risikogruppa, ta kontakt med fastlege.

Smittevern på skolene

Det viktigste vi gjør for å hindre spredningen av virus, er alminnelige hygienetiltak.

  • Legg til rette for god håndvask blant ansatte og elever.
  • Heng opp plakater om riktig håndvask ved vaskeservanter. Gjør også plakater med generelle smittevernråd godt synlig.
  • Pass på at elevene vasker hender før måltider, og snakk med dem om hvor viktig det er å vaske seg grundig, hoste i albuen, ikke ta seg så mye i ansiktet osv.
  • Oppfordre foresatte til å opptre som normalt ved å holde barna hjemme hvis barna føler seg syke og har feber og andre luftveissymptomer. Ta kontakt med fastlege på telefon ved behov.
  • Alle som har vært på reise i smitteområder, skal være i hjemmekarantene 14 dager etter hjemkomst.


Det er viktig å formidle at vi gjør dette først og fremst for å skåne eldre og syke i samfunnet.

Hold deg ellers oppdatert på de generelle rådene til Folkehelseinstituttet.  

Elevenes informasjonsbehov

Mange barn og unge har spørsmål om koronaviruset. Helsedirektoratet har laget ei liste med spørsmål og svar for barn på denne siden. De har også en film som retter seg mot barn og unge. I filmen svarer Helen, (lege i Helsedirektoratet) på spørsmålene fra Hermine på 13 år. Filmen egner seg godt til å vise i klassen og deles med foreldre. Se filmen på YouTube her

Hvis det skulle bli påvist koronavirus blant ansatte eller elever på skolen:

Da vil kommunen umiddelbart sette inn smittebegrensende tiltak etter råd fra kommuneoverlegen.

Nye råd om arrangementer

Det er laget et skjema for arrangementer med over 100 deltakere, både interne og eksterne, som er tilgjengelig på hjemmesiden. Dette skal benyttes for å risikovurdere, kvalitetssikre og få godkjent arrangementer av kommuneoverlegen.

Skolemat

Når det gjelder skolemat, kan dette kun gjennomføres dersom skolemåltidet inntas klassevis i sine respektive klasserom.

Smittevern er det viktigste nå. Men vi gjør oppmerksom på at nye råd og retningslinjer kan komme.

Hvordan kan skolene planlegge opplæringen hvis elevene er i karantene?

Elevene har rett til å få opplæring, og det er skoleeiers ansvar å sørge for dette.
Når eleven har kortvarig fravær har ikke kommunen eller fylkeskommunen normalt plikt til å gi eleven opplæring på andre arenaer, for eksempel i hjemmet. Skolene bør likevel planlegge for at elever som er i karantene kan jobbe hjemmefra.

Skolen må også planlegge et opplegg for hjemmeundervisning, hvis i verste fall en skole må stenge for mange eller alle elever.