Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Vi minner om: Anmodning til hytte-turister

Obs! 19. 3 kom forbud mot opphold på fritidseiendom. 

7. april varslet regjeringen oppheving av forbudet fra 20. april

I likhet med andre kommuner med mange fritidseiendommer, er kommunehelsetjenesten i Indre Fosen sårbar. Vi er en relativt liten kommune med begrenset bemanning innen helse og omsorg. Vi setter enormt stor pris på hytte-eierne i området. Men i den spesielle situasjonen vi er i nå, anmoder vi om at dere ikke bor på fritidsboligen deres i vår kommune.

Oppdatering 20. mars: Det er nå forbud mot opphold på fritidseiendom. (7. april varslet regjeringen oppheving av forbudet fra 20. april )

 

Oppdatering 17. mars: Indre Fosen kommune oppfordrer alle hytteeiere i Indre Fosen, som ikke har bostedsadresse i kommunen, om å forlate sin fritidseiendom:

  • Indre Fosen kommune viser til Helsedirektoratet sitt råd om å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig. Dette gjelder i høyeste grad fritidsreiser.
  • Kommunen følger utviklingen nøye. Hvis det viser seg at mange fortsatt blir værende på hytta, vil kommunen gjøre vedtak og/eller treffe tiltak i tråd med aktuelle lover og forskrifter. Blant annet har regjeringen varslet forskrift om forbud mot opphold på fritidseiendom.
  • Personell innen samfunnskritiske funksjoner som har sitt arbeidssted og hytte i Indre Fosen kan henvende seg til kommunen via kontaktskjema. Som et ledd i å begrense spredning av smitte vil kommunen så langt det er mulig legge til rette for denne gruppen.     

Tidligere oppfordring til hytteeiere

Det handler både om å begrense spredning av viruset, og om at vi ikke vil ha nok kapasitet i helsetjenesten til å ivareta behov både til innbyggere og turister ved et eventuelt lokalt utbrudd av koronavirus.

Beklager så mye. Vi ønsker dere velkommen tilbake når alt dette er over. 

Indre Fosen kommune oppfordrer alle sammen om å følge nasjonale myndigheters råd om å unngå enhver form for fritidsreiser de neste par ukene. Samme oppfordring gjelder også våre egne innbyggere som har fritidseiendommer i andre kommuner.