Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Korona-tiltak i skoler og barnehager

I Indre Fosen kommune gjelder nasjonal anbefaling om gult smittevernnivå på alle skoletrinn. Barnehager er også på gult nivå. 

Skole

(for info om barnehagene, se lenger ned på siden)

Skoler smittevern

Februar 2021: Smittevern ved skolene

Nye lokale tiltak innført 11. februar 2021 påvirker ikke skolene bortsett fra at elever i ungdomsskole og videregående skole må bruke munnbind på kollektivtransport. Påbudet oppheves fra og med 18. februar. Da er det anbefalt å bruke munnbind for elever i ungdomstrinn og videregående skole når det ikke er mulig å opprettholde mer enn 1 meters avstand på kollektivtransport, men det er ikke påbudt. Merk likevel at Trondheim kommune har munnbind-påbud på kollektivtransport til og fra byen. 

Ungdomsskole og videregående skole

Nasjonalt tiltaksnivå for ungdomsskoler og videregående skoler er på gult nivå.  

Barneskoler (1. til 7. trinn)

Barnetrinn og barnehager er fremdeles på gult nivå. 

Les mer om hva gult smittevern betyr på Udirs sider. 

Skoleskyss og smittevern

Påbud om munnbind for ungdomsskole- og videregåendeskoleelever på kollektivtransport (gjelder ikke for barn under 12 år og personer som av helsemessige årsaker ikke kan bruke munnbind). Slik bruker du munnbind korrekt.

Besøksregistrering ved skolene

Ved et eventuelt utbrudd av koronavirus ved kommunens virksomheter, må helsetjenesten kjapt kunne spore opp hvem som kan være utsatt for smitte. For å kunne bidra til effektiv smittesporing, vil flere av kommunens bygg ta i bruk systemet Qrona besøksregistrering. Les mer om digital registrering.

Oppdatert 4. desember.

Utfordringer med bemanning i skolene

Situasjonen med korona utfordrer barnehagene og skolene når det gjelder bemanning. På samme vis som for barna, skal ansatte holde seg borte fra barnehagen og skolen hvis de har symptomer på sykdom. Ansatte skal holde seg hjemme til de er symptomfrie. Vi ber om forståelse for at barnehagene og skolene i perioder vil ha redusert bemanning. Vi vil også ha mer bruk av vikarer enn normalt. Det er viktig at vi unngår smitte av «vanlige» sykdommer som forkjølelse slik at vi slipper å stenge ned deler av tilbudet på grunn av stort fravær i ansattgruppa.  

Når kan barn komme tilbake til skolen etter sykdom?

Se info fra Folkehelseinstituttet med flytskjema der du kan se når barn skal være hjemme fra skolen.

Hvis et barn blir sykt på skolen eller SFO

Hvis et barn får symptomer på sykdom i løpet av dagen, må barnet hentes hjem. Vi tar kontakt med heimen slik at barnet kan bli hentet.

Smittevern SFO

Tilbudet vil en større del av aktiviteten foregå utendørs enn det som er tilfelle ved normal drift. Det er også ønskelig at henting/bringing skjer uten at foresatte går inn i bygningene. Barnetrinn er på gult nivå. 

Les mer om hva de ulike nivåene betyr på Udirs sider. 

​Barnehage

Barnehager smittevern

Smittevern februar 2021

Barnehagene i Indre Fosen kommune er fremdeles på gult nivå i smittevern. Ansatte, foreldre, barn trenger ikke bruke munnbind i barnehagen. 

Les mer om hva det innebærer på Udirs sider

 

 

Utfordringer med bemanning i barnehagene

Situasjonen med korona utfordrer barnehagene og skolene når det gjelder bemanning. På samme vis som for barna, skal ansatte holde seg borte fra barnehagen og skolen hvis de har symptomer på sykdom. Ansatte skal holde seg hjemme til de er symptomfrie. Vi ber om forståelse for at barnehagene og skolene i perioder vil ha redusert bemanning. Vi vil også ha mer bruk av vikarer enn normalt. Det er viktig at vi unngår smitte av «vanlige» sykdommer som forkjølelse, slik at vi slipper å stenge ned deler av tilbudet på grunn av stort fravær i ansattgruppa.  

Når kan barn komme tilbake til barnehagen etter sykdom?

Fortsatt gjelder at syke barn skal holdes hjemme. Men mange lurer på hva «syk» betyr i denne sammenhengen?  Vi får mange henvendelser fra foreldre når det gjelder om barn kan komme til barnehagen eller skolen. Under finner dere en presisering som kan være til hjelp når det gjelder å avgjøre om der er greit at barn kommer til barnehagen eller skolen. Retningslinjene under gjelder også barn som har testet negativt for Covid 19.

"Vanlig", lett rennende nese, som er vanlig høst- og vinterstid, er greit så lenge barnets almenntilstand ellers er god og det ikke er tegn til feber eller hoste eller halsvondt. Barn i barnehage- og barneskolealder med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand, behøver derfor ikke å holdes hjemme eller testes. Det samme gjelder kjente symptomer på kjent allergi.

Hvis du har et barn som våkner med feber og ikke er i form, må barnet være hjemme og det bør testes for covid-19. Ved milde luftveissymptomer uten feber og hoste, kan dere se an tilstanden hjemme i to dager. Dersom barnets tilstand ikke bedres, anbefales testing av barnet. Ved rask bedring kan barnet gå tilbake til barnehage/skole uten at testing gjennomføres.

Dersom barnet har hatt en luftveisinfeksjon kan barnet komme tilbake til barnehage eller skole, så lenge allmenntilstanden er god, selv om barnet fortsatt har noen restsymptomer som snørr (uansett farge) og hoster av og til. Slike symptomer er vanlig i tiden etter luftveisinfeksjon hos mindre barn. Dette gjelder så lenge symptomene kan knyttes til den luftveisinfeksjonen barnet har hatt ,og de ikke er nye eller økende. (kilde: Helsenorge.no)

Informasjon om smittevern
Hva er åpningstiden i barnehagen?

Nå er åpningstiden som normalt i de fleste barnehager. Men mange av barnehagene undersøker med foreldrene hvilke tidspunkt de skal bruke barnehagen, slik at de kan bemanne mest mulig riktig.

 

Hva må foreldre huske på ved levering og henting?

Du vil få mer praktisk informasjon fra barnehagen. Men her er noe du kan merke deg:

Foreldre skal helst ikke bli med inn i barnehagen: Vi prøver så langt det lar seg gjøre å ta imot barna ute. Barn bør ha uteklær når de møter i barnehagen. Forbered barna på at leveringen blir litt annerledes. 

Ikke ta med leker hjemmefra: Barna skal ikke ta med egne leker hjemmefra. Hvis barnet ditt har en egen kosebamse for å sove, kan dere ta med denne. Men det er ekstra viktig at denne ikke deles med andre barn i barnehagen.

Vær nøye med håndvasken: Håndvask er like viktig hjemme som i barnehagen. Vask hendene før dere kommer i barnehagen, og med en gang dere kommer hjem. 

Begrens omgangen med andre på fritiden: Vi oppfordrer at barna omgås få andre barn på fritiden, og at lek helst foregår ute. De generelle smittevernrådene gjelder fremdeles. 

Hvis barnet ditt ikke føler seg bra: Har barnet ditt symptomer på sykdom, også milde symptomer, skal dere ikke møte i barnehagen.  Foreldre som har luftveissymptomer, skal ikke følge eller hente barn i barnehagen. Har foreldre eller noen andre i husstanden fått påvist sykdom med koronavirus, skal dere heller ikke møte i barnehagen.

Hvis barnet blir dårlig i barnehagen, må dere hente barnet så fort det lar seg gjøre.

 

 

 

 

 

 

 

Hva med barn i risikogrupper?

Barn som har kroniske sykdommer, men som kan møte i barnehage som vanlig:

 • Barn og unge med diabetes
 • Barn og unge med velkontrollert astma
 • Barn og unge med allergi
 • Barn og unge med epilepsi
 • Barn og unge med Downs syndrom
 • Barn og unge med hjertefeil uten hjertesvikt
 • Barn og unge med autoimmune sykdommer som bruker immundempende behandling og har stabil sykdom
 • Tidligere premature barn uten betydelig lungesykdom

Tilrettelegging skal være frivillig og vurdert i et helhetlig perspektiv hvor nytten av tilrettelagt undervisning hjemme skal være større enn ulempene disse barna får ved å miste viktig sosial og faglig utvikling.

Barn som har følgende sykdom vurderes at de ikke skal møte opp i barnehage pga økt risiko for smitte:

 • Barn og unge som er organtransplanterte
 • Barn og unge som er benmargstransplanterte siste 12 måneder (inkludert barn som har fått CAR-T og søsken som skal være stamcelledonor siste 28 dager før donasjon)
 • Barn og unge som er i aktiv kreftbehandling: Barnehagebarn anbefales ikke å gå i barnehage,  Skolebarn: Alle som får intravenøs cellegiftbehandling, særlig i perioden mellom cellegiftkurer hvor immunforsvaret er på det laveste nivået samt barn med leukemi på peroral vedlikeholdsbehandling
 • Barn og unge med alvorlig hjertesykdom: behandles for pulmonal hypertensjon eller hjertesvikt, med fontan sirkulasjon (palliativ sirkulasjon med ettkammer-hjerte) eller med ikke-opererte alvorlige hjertefeil.
 • Barn og unge med alvorlig lungesykdom og/eller har betydelig redusert lungekapasitet: interstitielle lungesykdommer, alvorlig astma som behandles med systemiske steroider eller har mer enn 3 innleggelser siste år, cystisk fibrose, trakeostomi eller nevromuskulær sykdom med behov for respirasjonsstøtte. Tidligere premature barn med alvorlig lungesykdom må vurderes individuelt
 • Barn og unge med diagnostisert alvorlig, medfødt sykdom i immunforsvaret i ustabil fase som gjør dem særlig utsatt for alvorlige luftveisinfeksjoner
 • Barn og unge på immundempende medisin og aktiv kronisk sykdom (inkluderer barn med nefrotisk syndrom som ikke er i remisjon)
 • enkelte andre barn med alvorlige diagnoser som sigdcelleanemi og andre sjeldne

 

Hvordan vil barnehagene ivareta smittevernet?

Se Udirs smittevern-veiledere her.

Veilederen forteller om tre grunnpilarer for å bremse smittespredning:

 1. Syke barn og voksne skal ikke være i barnehagen
 2. God hygiene
 3. Redusert kontakthyppighet mellom personer

 

Når skal barn og ansatte ikke møte i barnehagen?
 • Barn og ansatte med luftveissymptomer:

  Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal sendes hjem og holdes hjemme inntil tilstanden er avklart. Dvs. personer skal ikke møte i barnehagen før allmenntilstanden er god og en evt. koronatest er negativ. Man bør teste barnet ved symptomer på Covid19.

  Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte i barnehagen. Symptomer på luftveisinfeksjon skal være borte. Dersom en person har Covid-19 symptomer/ luftveissymptomer over 2 dager, bør testes.

  Det er mange barn som ofte har rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme til barnehagen om ikke barnet har feber og ellers er friskt.

  Barn eller ansatte som har bekreftet covid-19:

  Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskriften som regulerer isolasjon er gitt av Helsedirektoratet.

  Barn eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19:

  Skal være i karantene i 10 dager. Utvikler man symptomer i karanteneperioden skal man over i isolasjon. Helsetjenesten beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskriften som regulerer karantene er gitt av Helsedirektoratet.

 • Ved kjent pollenallergi med typiske symptomer kjent (rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan barnet møte i barnehagen. Foreldrene må levere dokumentasjon på allergier i barnehagen. 
 • Ved luftveissymptomer hos en i hustanden til barnet eller ansatte, men ikke påvist covid-19, kan barnet møte i barnehagen. Hvis han/hun selv utvikler symptomer,  skal barnet hjem fra barnehagen.

 

 

Når skal foresatte ikke følge i barnehagen?

Foresatte som har luftveissymptomer eller er i karantene:

 • Skal ikke møte i barnehagen sammen med barna, og må finne andre løsninger for følging og henting av barna.
 • Dersom noen i husstanden har påvist covid-19 og dermed er i isolasjon, skal resten av husstanden i karantene og barna kan derfor ikke gå i barnehagen
Hva skjer hvis noen blir syke i barnehagen?

 

 • Barn som blir syke med luftveissymptomer må hentes så fort det lar seg gjøre; Barnet da må vente på eget rom med voksne,eller ute der det ikke er andre barn.
 • Ansatte som blir syk med luftveissymptomer må gå hjem så snart det er mulig
 • Ved behov for råd fra kommunehelsetjenesten, ta kontakt med legetjenesten (for vurdering for videre oppfølging ved mistanke om covid-19)
Hva med barn som har allergier?

Ved kjent pollenallergi med typiske symptomer kjent (rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte i barnehagen. Foreldrene må levere dokumentasjon på allergier i barnehagen. 

Smittevern i barnebursdager
Skal barn og ansatte i barnehagen testes for koronavirus?
Kan jeg velge å holde barna hjemme?

Barnehage er et frivillig tilbud, og det er opp til foreldrene om de vil ha barna i barnehagen eller ikke. Hvis du velger å ikke bruke tilbudet, må du enten si opp plassen eller fortsette å betale.

 

Jeg vil holde barnet mitt hjemme fordi jeg er redd for at barnet eller andre i familien skal bli smittet. Kan jeg bruke omsorgsdager?

Hvis barnet ditt er sykt, kan du bruke omsorgsdager. Hvis barnet er friskt, men du ønsker å holde barnet hjemme når barnehagen/skolen åpner, kan du ikke bruke omsorgsdager. (Kilde: Nav)

Hvordan blir det med betaling?

For foreldre til barn som mottar tilbud i barnehage og SFO, gjelder ordinære regler om foreldrebetaling, uavhengig av antall timer tilbudet omfatter. Foreldrene kan søke om moderasjon i foreldrebetalingen i barnehage og SFO på ordinær måte. Foreldre som holder barna hjemme uten helsegrunner, må betale eller si fra seg plassen.

Se Udir.no

Barnehageplass for samfunnskritisk personell

Inntil skoler og barnehager er åpnet for fullt, er det nok for å få tilbud om plass at én av foreldrene har en samfunnskritisk stilling. 
Liste over samfunnskritisk personell.

 

 

Hvordan blir mattilbudet?

Dere vil få nærmere informasjon om det fra den enkelte barnehage. Her vil det bli individuelle tilpasninger. Dersom dere må ta med all maten selv, skal dere ikke betale matpenger.

Hvem kan jeg som forelder kontakte for spørsmål?

Du finner mye info på helsenorge.no, udir.no og regjeringen.no.  Vi vil også oppdatere denne artikkelen med ofte stilte spørsmål. Så ta gjerne en titt på de nevnte sidene først. Hvis du ikke finner svar her, kan du kontakte barnehagen.