Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronavaksine

tegning som viser en sprøyte som skremmer virus med redde og sinte ansikt. - Klikk for stort bilde Timebestilling korona-vaksine

Koronavaksinering er gratis: Kommunen vil aldri be om betaling, kontonummer, passord, kode o.l. i forbindelse med vaksinering.

Ikke ring legekontoret for å bestille vaksine. Bestill digitalt eller kontakt sentralbordet for hjelp (se info i artikkel).

Se Folkehelseinstituttet for utfyllende informasjon om koronavaksinering. 

English and other languages

Gå direkte til info om:

Bestille eller endre vaksinetime

Du kan selv bestille time til din 1., 2. eller 3. dose koronavaksine:

Timebestilling og endring korona-vaksine

Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp med time-bestilling, ring sentralbordet 74 85 51 00 på hverdager kl. 10.00-14.00. Vi ber om at innbyggerne ikke ringer legekontorene med spørsmål og ønske om vaksine.

Les dette, hvis du skal endre tidspunkt for vaksinetimen din:

Prioriter vaksinetimen din, og flytt bare når du må.

Vi setter pris på om du flytter timen selv ved på logge inn på Remin, hvis du har mulighet til det. Da gjelder følgende:

 • Du kan bare flytte time innad på samme vaksinasjonssted.
 • Timer mindre enn tre dager frem i tid kan ikke flyttes.
 • Timer kan ikke slettes.

Ring sentralbord om du ikke kan løse det på nett. 

Intervall mellom vaksinedosene

Se FHI.no for intervall mellom 1. og 2. dose koronavaksine. 

Tiden for hvor lenge du må vente mellom din 2. og 3. dose koronavaksine, har blitt endret flere ganger av sentrale myndigheter. Vi beklager at det har oppstått en del forvirring rundt dette. Per nyttår 2022, gjelder følgende:

Intervallet mellom dose 2 og oppfriskningsdosen (dose 3) må være minst 20 uker.

Det gjelder for alle bortsett fra personer med følgende sykdommer/tilstander merket med stjerne. Her skal intervallet være minst fire uker mellom dose 2 og 3. For gruppene uten stjerne er intervallet 20 uker. 

 • Organtransplantasjon*
 •  Immunsvikt*
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)*
 • Downs syndrom*
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag

Hvem får tilbud om koronavaksine?

Vi tar forbehold om endringer. Følg med på Folkehelseinstituttets nettside for siste oppdateringer.

Innbyggere 45 år og eldre

Denne aldersgruppa har fått tilbud per SMS om en tredje dose koronavaksine (oppfriskningsdose). Om du er i denne aldersgruppa, men ikke har mottatt SMS fra oss, kan du likevel bestille time ved å logge inn på ReMin eller ringe tlf. 74 85 51 00. Se også intervaller mellom vaksinedosene. 

FHI anbefaler ikke at influensavaksine og koronavaksine settes samtidig. Det bør gå én uke mellom. Oppfriskningsvaksinasjon mot covid-19 (dose 3) skal prioriteres høyere enn influensavaksinasjon. 

Innbyggere 18 år-45 år

I 2021 sendte vi invitasjon om første vaksinedose per SMS eller telefon til alle innbyggere 18 år og eldre som er folkeregistrert i Indre Fosen kommune. Ta kontakt med servicetorget på tlf. 74 85 51 00 om du fremdeles ikke har mottatt invitasjon. Du kan også prøve å logge inn på ReMin for å bestille vaksinetime 

Vi har per januar 2022 ikke sendt ut SMS til aldersgruppe 18-44 år med tilbud om tredje koronavaksinedose, men hvis du er i denne aldersgruppa kan du bestille din tredjedose så lenge du passer på at det går minst 20 uker mellom 2. og 3. dose. 

Helsepersonell og ansatte i barnehager og skoler

Disse yrkesgruppene skal prioriteres for tredjedose koronavaksine. Hvis du jobber innenfor disse sektorene, kan du bestille time eller komme på drop-in. Du må selv sørge for å holde intervallet mellom andre og tredje dose som gjelder for din aldersgruppe. Alle ansatte innen helse har intervall på 20 uker. 

Barn og ungdom 

Barn 5-11- år: 

Indre Fosen kommune har åpnet for time torsdag 27. januar mellom kl. 13-15.30 på helsestasjonen i Rissa for koronavaksinering av barn 5-11 år. Vi har begrenset antall doser, så vi ønsker å prioritere risikogrupper i første omgang.

Kontakt servicetorget om du ønsker å bestille time til ditt barn 27. januar, tlf. 74 85 51 00.

Les mer i infobrevet om vaksinering av barn på Fhi.no

Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de ønsker det. Det er mest aktuelt for:

• Barn med kroniske sykdommer (tilsvarende grupper som anbefales influensavaksine)

• Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse

• Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon.

Barn 11-18 år

Se Folkehelseinstituttet for informasjon om vaksinasjon, antall doser og intervaller for barn og ungdom. 

Hvis du har fylt 16 år kan du bestille vaksine-time her

Ungdom over 16 år har bestemmelsesrett over egen helse, og trenger ikke samtykke fra foreldre. Elever som ikke har fylt 16 år ennå, må ha samtykke fra foreldre før de kan få koronavaksine. 

Last ned samtykkeskjema

Unntak fra smittekarantene ved oppfriskningsdose

Fra helsenorge.no: Alle som har fått oppfriskningsdose av koronavaksinen for over 1 uke side er unntatt smittekarantenen. Oppfriskningsdose er de som har fått tredje dose, eller andre dose dersom de har tatt Janssen-vaksine tidligere. Er du husstandsmedlem eller tilsvarende nær må du også teste deg hver dag med selvtest eller antigen hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn for å være unntatt fra smittekarantenen.

Vaksinestatus Indre Fosen

Hver uke registrerer vi hvor mange doser som er satt i kommunen. Det tar litt tid fra tallene vi registrerer lokalt kommer fram i den nasjonale oversikten. Se oversikt over vaksinasjon i kommunene på Adressa

Tid og sted for vaksinering

Vi vaksinerer på legekontoret i Leksvik og på Kløverstua i Rissa. Men det kan være aktuelt med andre lokaler så sjekk sms hvor du har time. 

Hvis du er god til bens, er det fint om du parkerer ved Rissahallen, og går til fots til legekontoret pga lite kapasitet på parkeringsplassen ved legekontoret.

Praktisk info ved vaksinering

 • Vi har forståelse for at det ikke alltid passer. Men prioriter vaksineringen foran andre ting som kan vente.  Gi beskjed i god tid om du ikke kan møte til timen. Hvis du ikke møter til timen, vil vaksinen din gis til andre. Du må da selv bestille ny time. 
 • Det er ikke mulig å "gi bort" timen sin til andre. 
 • Hvis du har mulighet til å bestille timen digitalt med elektronisk ID, sparer det oss veldig mye tid! Vi skal selvsagt hjelpe deg om du ikke kan bruke slike kanaler. 
 • Ta på deg kortermet skjorte, singlet e.l., slik at det er enkelt å komme til stikkstedet. Men ha på yttertøy/paraply etc ved dårlig vær. Vi kan ikke slippe mange inn i lokalet samtidig, så ved stor pågang må du kunne vente utenfor inngangen. 
 • Ta med legitimasjon til lokalet.
 • Følg smittevernrådene i lokalet. Vi anbefaler at du bruker munnbind. Om du ikke har med selv, kan du få munnbind av vaksineteamet. 
 • Hvis du har bestilt time digitalt, har du allerede fylt ut egenerklæringsskjema og kan gå direkte til vaksinering (hvis det er ledig). Hvis du ikke har bestilt digitalt, må du sitte ned og fylle ut egenerklærings-skjema før vaksinering.
 • Sitt ned og vent etter vaksinering før du forlater lokalet. Du får beskjed om hvor lenge du skal vente.
 • Kast munnbind i søppelkasse. 

Du får vaksine i kommunen du er folkeregistrert

Det betyr at du ikke kan få vaksine der du er på ferie, hytta osv. Studenter som ikke er ferdigvaksinerte ved studiestart, kan få tilbud om dose to på studiestedet der hvor det er mest hensiktsmessig. Utenlandske arbeidere som oppholder seg i kommunen for jobb, får tilbud om vaksine her. Arbeidsgivere kan ta kontakt med kommunen for mer informasjon. 

Om vaksinen

Se spørsmål og svar om vaksinen på helsenorge.no

Det er gratis å ta koronavaksine. Vaksinen settes i to omganger. Du får time til dose 2 når du tar dose 1. 

Per nå er det vaksine fra Pfizer/BioNTech som brukes i Indre Fosen.  

 

Foto: Bildet er tatt av Bianca Van Dijk fra Pixabay