Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronavaksine

Klikk for stort bildeVaksiner gis i en nasjonalt bestemt rekkefølge. Indre Fosen kommune vaksinerer nå risikogruppe 7 og sender invitasjon til de eldste i gruppe 8. Se oversikt under for når vi estimerer at andre grupper kan få tilbud om vaksine.

Koronavaksinering er gratis: Kommunen vil aldri be om betaling, kontonummer, passord, kode o.l. når vi kontakter deg om vaksine.

Ikke ring legekontoret for å bestille vaksine. 

Vi ber om at alle som ønsker vaksine, holder timeavtalen så langt det er mulig. Gi beskjed i god tid om du ikke kan møte. 

English and other languages

Gå direkte til info om:

Timebestilling er kun tilgjengelig for deg som mottar invitasjon

Timebestilling korona-vaksine

Ser du kun korona-test når du trykker på lenken? Scroll forbi, så ser du innlogging vaksinering.  

Vi ber om at alle venter på sin tur og ikke bestiller før man mottar invitasjon.

Vi sender invitasjon per SMS eller telefon til personer som er prioritert for vaksinering ut ifra tilgjengelige doser. Listene hentes ut fra Folkeregisteret. Innbyggere i risikogruppe 4-7 får tilsendt time ut ifra fastlegenes lister. 

Vaksinering i sommer

Oppdatering 11. juni: Indre Fosen vil ikke stenge vaksinelokalene i uke 29 og 30

I perioden 19. til 30. juli vil det kun være vaksinering i Rissahallen. 

Prioriter vaksine foran ferie

Statsforvalteren har gitt klar beskjed om at den enkelte innbygger som ønsker vaksinen, skal ta timen på tidspunktet som tilbys. Kommunen har blitt oppfordret til å være restriktiv med å utsette timer fordi folk skal reise på ferie.

Indre Fosen kommune vil likevel gi innbyggere som har planlagt ferie i uke 29 og 30 på bakgrunn av tidligere informasjon om stengte vaksinelokaler i denne perioden, muligheten til å ta timen sin fra uke 31. Vi jobber med løsninger for hvordan folk skal kalles inn i disse to ukene, og vil komme tilbake med flere detaljer rundt dette sier Buhaug.

 

Når blir det din tur?

Se den nasjonale rekkefølgen av risikogrupper på Folkehelseinstituttets side. Vi gjør oppmerksom på at rekkefølgen kan bli endret. Vi har dessverre ikke sikre svar på når Indre Fosen kan tilby korona-vaksine til hvem. Det kommer helt an på hvor stor leveransene blir fra uke til uke. Vi venter på tall fra Folkehelseinstituttet, men har foreløpig kun oversikt over antall doser de to nærmeste ukene. Oversikten under er derfor kun et estimat, og vi kan ikke garantere at det blir slik. 

Tilhører du gruppe 1-6 og fremdeles ikke har fått tilbud om vaksine fra oss?

Ta kontakt med servicetorget på tlf. 74 85 51 00.

Uke 24 og 25 (18. og 25.  juni): Gruppe 6-8

 • Gruppe 6: Personer i alderen 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander får tildelt time som sendes per SMS. Om du ikke ønsker vaksine eller du ikke har mulighet til å møte på det aktuelle tidspunktet, ta kontakt med sentralbordet i god tid før datoen du har fått oppgitt 74 85 51 00.
 • Gruppe 7: Personer i alderen 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander. De fleste i denne gruppa får tildelt time 18. og 25. juni. Personer i gruppe 7 vil få tilsendt time på SMS. Timen må avbestilles om man ikke ønsker vaksinen eller det er umulig å komme til oppgitt tidspunkt.
 • Gruppe 8: Personer i alderen 55-64 år uten underliggende sykdommer/tilstander. De første årskullene i denne gruppa, alder 60-64 år får tilsendt sms rundt 10. juni der man får mulighet til å bestille time selv. Vi har noen ledige timer 18. juni og ellers fra 25. juni.  Deretter fortsetter vi med 55-59åringene. Merk at vi fra og med denne aldersgruppa ikke ringer til hver enkelt, men det er opp til personen selv å bestille time. 

Uke 26 og 27 (2. og 9. juli): Gruppe 9?

Gruppe 9: Alder 45-54 år. Personer i gruppe 9 vil få tilsendt SMS der man får muligheten til å bestille time selv digitalt. Merk at vi ikke ringer til hver enkelt, men det er opp til personen selv å bestille time. 

Fra uke 28: ?

Foreløpig usikkert fordi vi ikke vet noe om antall vaksinedoser. Vi oppdaterer ettersom vi vet mer. Etter gruppe 9 gjenstår to to grupper:

 • Gruppe 10: Alder 18-24 år og 40-44 år
 • Gruppe 11: Alder 25-39 år

Personer i gruppe 10-11 vil få tilsendt SMS der man får muligheten til å bestille time selv digitalt. Merk at vi ikke ringer til hver enkelt, men det er opp til personen selv å bestille time. 

Helsepersonell

AstraZeneca er nå tatt ut av vaksinasjonsprogrammet. Det er satt 205 doser AstraZeneca i Indre Fosen kommune. Alle disse er første-dose og gitt til personer som jobber i helse og omsorg. Det er  ingen som har fått to dose AstraZeneka. Denne vaksinen er nå tatt ut av vaksinasjonsprogrammet. Se informasjonsbrev til deg som har fått første dose AstraZeneca. 

Fra første uka i mai skal ti prosent av vaksinedosene gå til ansatte innen helse og omsorg. De får samme vaksine som andre: Pfizer/BioNTech. Vaksineteamet tar kontakt med hver enkelt som får tilbud. 

Antall vaksinedoser gitt i Indre Fosen

Hver uke registrerer vi hvor mange doser som er satt i kommunen. Det tar litt tid fra tallene vi registrerer lokalt kommer fram i den nasjonale oversikten.Se kart over vaksinasjon i kommunene på fhi.no

Forrige vaksineringsdag var fredag 11. juni. Da ble det satt 456 doser (Pfizer/BioNTech). 240 av dem var dose 2, 216 var dose 1. 

Indre Fosen kommune har i løpet koronavaksinasjons-programmet så langt satt totalt 5 689 doser Pfizer/BioNTech-vaksiner. Av disse er 3 441 dose 1, og 2 453 dose 2. I tillegg er det satt 205 doser AstraZeneka-vaksine. Les mer om AztraZeneca-vaksinerte. 

Vi har i overkant av 8000 innbyggere 18 år og eldre i Indre Fosen kommune

Neste vaksineringsdag er fredag 18. juni. 

Hva avgjør kommunens framdrift i vaksinasjonsprogrammet?

Framdriften avhenger av vaksine-leveransene. Vaksineteamet i Indre Fosen setter alle doser vi får hver uke og takker aldri nei til vaksiner. Andre faktorer som påvirker hvor langt kommunen er kommet i rekkefølgen av målgrupper, er fordelingen av befolkningen i ulike aldersgrupper, hvordan fastlegene registrerer risikogrupper med høy prioritet og hvor mange som takker ja til vaksinen.

Ring servicetorg, ikke legekontor for hjelp med bestilling

Det er ikke legekontorene som organiserer vaksinering. Vi ber om at innbyggerne ikke ringer dit med spørsmål og ønske om vaksine. Det vil skape køer på linjene og ventetid for andre som må komme i kontakt med legetjenesten. Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp med time-bestilling, ring sentralbordet 74 85 51 00 hverdager kl. 10.00-14.00. 

Hjelp oss med å gjennomføre vaksinasjonsprogrammet mest mulig smidig!

Hvor mange vi kan vaksinere hver uke avhenger av leveransene. Men du kan hjelpe oss til å jobbe mest mulig effektivt, slik at vi unngår unødvendige forsinkelser:

1. Bestem deg allerede nå om du ønsker vaksinen eller ikke, slik at du ikke trenger betenkningstid når vaksineteamet tar kontakt. Du kan lese mer om vaksinene på FHI.no.

2. Hvis du ønsker vaksinen, ber vi om at du takker ja til timene som er satt av for din aldersgruppe - så langt det lar seg gjøre. Vi har forståelse for at det ikke alltid passer. Men prioriter vaksineringen foran andre ting som kan vente. 

3. Det kjennes sikkert trygt å vaksinere seg sammen med ektefelle eller venner. Men vaksine-teamet har ikke alltid mulighet til å tilpasse så mye individuelt, hvis vi skal få best mulig flyt i gjennomføringen. Det er ikke mulig å "gi bort" timen sin til andre. 

5. Hvis du har mulighet til å bestille timen digitalt med elektronisk ID, sparer det oss veldig mye tid! Vi skal selvsagt hjelpe deg om du ikke kan bruke slike kanaler. 

6. Vent til din tur med å bestille. Du får beskjed per SMS når det er din tur. 

7. Gi beskjed i god tid om du ikke kan møte til timen. Vi har et bestemt antall doser hver uke og risikerer å måtte kaste vaksiner, hvis folk ikke møter opp til avtalt tid uten å gi beskjed på forhånd. 

Praktisk info dagen du skal ta vaksine

 • Ta på deg kortermet skjorte, singlet e.l., slik at det er enkelt å komme til stikkstedet.
 • Ta med legitimasjon til lokalet.
 • Følg smittevernrådene i lokalet. Vi anbefaler at du bruker munnbind. Om du ikke har med selv, kan du få munnbind av vaksineteamet. 
 • Registrer deg med legitimasjon ved ankomst. Hvis du har bestilt time digitalt, har du allerede fylt ut egenerklæringsskjema og kan gå direkte til vaksinering (hvis det er ledig). Hvis du ikke har bestilt digitalt, må du sitte ned og fylle ut egenerklærings-skjema. Ta det med tilbake til registrerings-skranken og vent til det blir din tur for vaksinering. 
 • Når du tar vaksine får du med deg et informasjonsskriv og dato for dose 2. 
 • Sitt ned i venteområdet etter vaksinering før du forlater lokalet. Du får beskjed om hvor lenge du skal vente. 
 • Gå ut døra som er merket utgang. 
 • Kast munnbind i søppelkasse. 

Se omvisning og praktisk info fra et vaksine-lokale:

Tid og sted for vaksinering

Vaksineringen i Leksvik (Smia) og i Rissa (Rissahallen). 23. juli og 30. juli blir det kun vaksinering i Rissahallen. 

Du får vaksine i kommunen du er folkeregistrert

Det betyr at du ikke kan få vaksine der du er på ferie, hytta osv. 

Kommunen tar kontakt med deg 

Kommunen sender invitasjonen til ditt registrerte mobilnummer når det er din tur til å bestille vaksine. Risikogruppe 5-8 får SMS med tid og sted for vaksinering. Hvis du ikke ønsker vaksine eller ikke har mulighet til å møte til timen, må du avbestille. Gruppe 9-11 får sms med info om hvordan man bestiller time selv. Når du mottar invitasjonen, bestiller du time til vaksinering via en digital portal. 

Står du oppført med riktig kontaktinfo i offentlige registre? Sjekk din oppføring her: https://www.norge.no/nb/oppdater-kontaktinformasjon

Hvorfor ringer ikke kommunen til alle innbyggere?

Det er svært tidkrevende å ringe så mange personer. Koronavaksinasjonsprogrammet vil kreve solid bemanning og vi må derfor velge effektive løsninger der det kan spare tid uten at det går på bekostning av kvalitet. Kommunen ønsker derfor at alle som har mulighet til å benytte seg av den digitale løsningen når den blir klar, gjør det. 

Om vaksinen

Se spørsmål og svar om vaksinen på helsenorge.no

Det er gratis å ta koronavaksine. Vaksinen settes i to omganger. Intervallene avhenger av vaksine-type. 

Per nå (juni 2021) er det vaksine fra Pfizer/BioNTech som brukes i Indre Fosen. Du kan lese mer om denne vaksinen på Folkehelseinstituttets side.