Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronavirus: kommunens infoside

Bestill koronatest

 • Hvis du er syk, bli hjemme og bestill test (se knapp over). Trenger du helserådgivning, kontakt legekontoret tlf. 41 70 24 00 (tastevalg 1). Ikke møt opp fysisk på legekontoret uten avtale. 
 • Har du behov for akutt helsehjelp, ring 116117. Ved livstruende sykdom eller skade, ring 113.
 • Hvis du er frisk, men har spørsmål om koronavirus, se helsenorge.no for å finne svar på spørsmålene dine, eller ring  815 55 015. 
 • Er pandemien psykisk belastende? Se hvor du kan få hjelp og råd.

Nyheter fra Indre Fosen kommune om koronasituasjonen 

 

Helseinformasjon og helsetilbud

Koronatiltak i Indre Fosen kommune

Indre Fosen følger nasjonal gjenåpningsplan, trinn 2, fra og med torsdag 27. mai med noen lokale tilpasninger og anbefalinger. 

For information English and other languages

Husk alltid de generelle smittevernrådene: Vask hendene, hold avstand, hold deg hjemme og test deg om du er syk

Skole og barnehage

Alle barnehager, barne- og ungdomskoler skoler driftes på gult smittevernnivå til og med 28. mai. Fra og med mandag 31. mai går grunnskolene over til grønt smittevernnivå. Johan Bojer videregående skole driftes på gult nivå ut skoleåret 2020/21. 

Skoleavslutninger og vitnemålsutdelinger

Se veilederne på Udirs sider. 

Sosial kontakt

Nasjonale anbefalinger

 • Maks ti gjester, oppfordring til å møtes utendørs.
 • Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand.
 • Hold 1 meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller 1-2 faste kontakter om du bor alene. Dette gjelder ikke for helsetjenesten, barnehager og skoler, eller andre tjenester for sårbare grupper der det kan hindre normal drift av tjenestene.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede (fullvaksinerte, de med 1 dose vaksine etter tre uker, de som har hatt covid-19 siste 6 måneder) med i antallsbegrensningen, men det må fortsatt være mulig å holde avstand.

Lokal presisering

 • Hvis du skal ha besøk fra en kommune med høy smitte, skal den besøkende følge reglene som gjelder i sin kommune, hvis de er strengere enn tiltakene i Indre Fosen. Dette gjelder ikke personer som er beskyttet (Lovdata). Minimer besøk fra Trondheim og andre kommuner med mye smitte.  
 • Tenk gjennom hvor mange du er i kontakt med i løpet av ei uke. Selv om det nå åpnes opp for større arrangementer og mer aktivitet, vil summen av personer du møter gjennom en periode ha stor betydning for omfanget av et utbrudd om det viser seg at du er uheldig å være smittet av koronavirus.
 • Bruk munnbind på butikker og lignende steder der der er vanskelig å holde avstand til andre. 

Private sammenkomster og arrangementer

Nasjonale regler:

Ikke oppsøk arrangementer i en annen kommune dersom du bor i en kommune med høyt smittenivå. Planlegg deltakelsen på arrangementet godt, slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder.

 • Skoleavslutninger og vitnemålsutdelinger
 • Maks 20 personer på private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Maks 30 personer utendørs.

 • Maks 50 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 100 personer på innendørs arrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune.

 • Maks 200 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.

 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.

Indre Fosen kommune følger nasjonale regler og anbefalinger om sammenkomster og arrangementer.  En regel er forskriftsfestet og skal følges. Husk at reglene kan endre seg fra du starter planleggingen av et arrangement til det skal gjennomføres. Brudd på reglene er straffbart. 

Indre Fosen kommune har ikke mulighet til å gi råd eller beslutninger om hvert arrangement. Vi ber deg derfor om å sette deg inn i reglene.

Se også veiledning fra Folkehelseinstituttet på fhi.no

Idrett og fritidstilbud

Nasjonale anbefalinger:

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om én meters avstand. Dersom barn og unge trener/øver med et lag, en forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det. Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.

 • Lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt kommunene har samme smittenivå.

 • Voksne over 20 år kan drive organisert trening og øvrig aktivitet innendørs i grupper på inntil 20 personer, og utendørs i grupper på inntil 30 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

Toppidrett (

 • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

 • Det åpnes for treningskamper i serier i toppidretten som det hittil ikke er åpnet for. Det åpnes for seriekamper fra 17. juni dersom smittesituasjonen og erfaringene fra treningskampene tilsier det.

Se veiledere for idrett og trening på fhi.no

Kulturskole

Kulturskolen går også til grønt nivå, i likhet med grunnskolene fra mandag 31. mai. Grønt nivå i kulturskolen betyr:

 • Ingen syke skal møte på kulturskolen
 • Unngå håndhilsning og klemming
 • God hånd- og hostehygiene er viktig
 • Planlegg for vanlig organisering av klasser og grupper
 • Det er tilstrekkelig med normalt renhold 
 • Planlegg for vanlig kulturskolehverdag

Les mer på Kulturskolerådets nettsider. 

Reiser

Nasjonale anbefalinger

 • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.

 • Innenlandsreiser kan gjennomføres. De som ikke er beskyttet bør være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress. (Beskyttet = fullvaksinerte, de med 1 dose vaksine etter tre uker, de som har hatt covid-19 siste 6 måneder)  

 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Dette gjelder ikke personer som er beskyttet.

Lokale anbefalinger/presiseringer

 • Unngå reiser til kommuner med høy smitte, f.eks. Trondheim med mindre det er helt nødvendig. Reiser ifm arbeid, helsehjelp o.l. er unntatt fra rådet. Trondheim kommune anbefaler sine innbyggere å begrense unødvendige reiser over kommunegrensene i størst mulig grad.
 • Hvis du skal ha besøk fra en kommune med høy smitte, skal den besøkende følge reglene som gjelder i sin kommune, hvis de er strengere enn tiltakene i Indre Fosen. Dette gjelder ikke personer som er beskyttet.
 • Husk munnbindpåbud i kollektivtrafikk fra/til Trondheim kommune. 

Se helsenorge.no for informasjon om innreisekarantene mm

Arbeidsplasser/hjemmekontor

Nasjonal anbefaling

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet og/eller fleksibel arbeidstid.

Besøksrestriksjoner sykehjem

Nytt fra og med 4. mars i Indre Fosen kommune: 
1.   Ingen begrensning på antall besøk i uka, eller hvor langt besøket kan vare. Men fremdeles kun 2 besøkende samtidig.

2.  Den besøkende må holde minst 1 meters avstand til beboer, så lenge den besøkende ikke er fullvaksinert. Fullvaksinert regnes en som 1 uke etter 2.dose. Hold god avstand, gjerne mer enn 2 meter til andre beboere og helsepersonell under besøk.

3. Beboerne kan tas med ut: Beboere som er i stand til det og ønsker det kan bli med besøkende på utflukter så lenge dette er avtalt med avdelingen. Det gis sterk anbefaling om at beboer ved slike turer ikke treffer andre personer og ikke besøker offentlig sted som butikk, kafe eller lignende. Ved slike utflukter er det den besøkende som har ansvaret for at smittevernråd følges.

4. Munnbind påbud for besøkende opphører

Se alle retningslinjer for besøk ved sykehjem.

Butikker

Nasjonalt: 

Alle kjøpesentre og butikker skal fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene. Om nødvendig må de benytte vakthold for å sikre at dette følges.

Lokal anbefaling
Bruk munnbind i butikker o.l. steder når det er vanskelig å holde avstand til andre.

Uteliv og serveringssteder

(regel/forskrift)

 • Skjenkestopp kl. 24.00.
 • Minst 1 meters avstand mellom gjester utenfor samme husstand.
 • Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det