Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Offentlige bygg, kultur og fritid

19. februar: Noen justeringer av nasjonale tiltak

 

Redusert åpningstid rådhuset i Rissa og stenging service-skranke Leksvik

Servicetorget i Rissa vil framover være åpent:
mandag, onsdag og fredag kl 10-14. 

Service-skranken i Leksvik, Smia (biblioteket) stenger helt i januar. Gjenåpning vil bli oppdatert her. 

Du kan også kontakte oss på kontaktskjema, e-post: post@indrefosen.kommune.no eller telefon 74 85 5100. Ønsker du et møte med saksbehandler, så må dette avtales på forhånd. 

Besøksregistrering

Vi har innført besøksregistrering ved flere av våre virksomheter, slik at vi kan bidra til effektiv smittesporing ved et eventuelt utbrudd. Les mer om Qrona besøksregistrering.

Kultur og fritid

Kultur og fritid

Vinterferien 2021

Indre Fosen kommune følger den nasjonale anbefalingen om å unngå innenlandsreiser. Hvis du likevel reiser på vinterferie,bør du sette deg godt inn i de nasjonale rådene for vinterferien 2021.

Kulturskolen

Kulturskolen er på gult nivå på lik linje med ungdomsskoler og videregående skoler i henhold til nasjonale tiltak og anbefaling fra Norsk kulturskoleråd.

Gult smittevernnivå betyr:

 • Ingen syke skal møte på kulturskolen
 • God hånd- og hostehygiene er viktig
 • Ha rutiner for forsterket renhold
 • Begrens sambruk av instrument, utstyr, kostymer o.l.
 • Unngå håndhilsning og klemming
 • Ansatte kan veksle mellom klasser og grupper
 • Unngå trengsel og store samlinger

 

 

Kultur- og idrettsarrangementer

19. februar: Noen justeringer av nasjonale tiltak

5. februar: Fosen-kommunene åpner opp for kampvirksomhet for barn og unge under 20 år innad på Fosen. 

 

 

Organisert idrett

19. februar: Noen justeringer av nasjonale tiltak

5. februar: Fosen-kommunene åpner opp for kampvirksomhet for barn og unge under 20 år innad på Fosen. 

Idrett og fritidstilbud

 Indre Fosen kommune følger nasjonale anbefalinger. De nasjonale føringene ble endret fra og med 23. februar 2021: 

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer. Utendørs er grensen 200, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere. Fra 5. mars: Det kan på Fosen gjennomføres interkommunal kampaktivitet for barn og unge under 20 år. Det åpnes IKKE opp for kamper ut over Fosen-kommunene.
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling. 
 • Voksne anbefales ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
 • Toppidrettsarrangementer tillates, med unntak av seriespill som fortsatt anbefales utsatt i toppidretten. Det gjelder også treningskamper mot andre lag utenfor egen klubb. Dette gjelder også i idretter som er utenfor sesong, herunder fotball. Det anbefales fortsatt utsatt for å begrense mobilitet og sosial kontakt.

Se veiledere for idrett og trening på fhi.no

Kor, korps og bandøvinger

19. februar: Noen justeringer av nasjonale tiltak

Se oppdatert info på https://helsenorge.no/koronavirus/arrangement-og-aktiviteter

Norsk musikkråd har laget en smittevernveileder for trygge musikkøvelser. Veilederen er godkjent av Helsedirektoratet. Se veilederen på musikk.no

Send inn sjekkliste for smittevern til kommunen Husk å sende inn skjemaet minst en uke før selve aktiviteten. 

 


 

Bursdager, fester og andre sosiale sammenkomster
Friluftsliv

Du kan dra på tur i marka. Prøv å oppsøke steder uten for mye folk, følg råd om avstand. 

Fra Folkehelseinstituttet:

Ved utendørs aktiviteter som telttur, fottur, sykling, ridning og annet gjelder de generelle rådene for smittevern. Videre må man etterleve normal skikk og bruk i utmark; om mulig unngå å gjøre sitt fornødne i naturen, ikke forsøple og vise aktsomhet ved bruk av ild.

Camping, gårdsferie og andre typer opplevelsesferie kan gjennomføres så lenge man følger generelle smitteverntiltak.

 

Svømmebasseng

Smia, Leksvik: Svømmeanlegget er ikke åpent for publikum. 

Terapibadet i Rissa: Åpner 22. februar 2021. 

 

Teater og kino

19. februar: Noen justeringer av nasjonale tiltak

Fra og med 18. februar: Bruk av munnbind anbefales i situasjoner der det er vanskelig å holde 1 meters avstand til andre, f.eks. på bussen, butikk-kø o.l. er anbefalt, men ikke påbudt. Husk likevel at Trondheim kommune fremdeles har munnbindpåbud for kollektivtransport – og det må også reisende med buss og båt inn og ut av byen følge. Barn under 12 år og personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind, er unntatt fra påbud og anbefaling.

 

 

 

 

Bibliotek

Se https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/kultur-natur-og-fritid/bibliotek/

Fra 11. februar:

§ 8      Plikt til bruk av munnbind i det offentlige rom forøvrig

Det skal brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Plikten gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

I lokaler for kultur, sport- og fritidsaktiviteter gjelder plikten ikke utøver/trener/leder under selve kultur- eller idrettsaktiviteten.