Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Offentlige bygg, kultur og fritid

 Nå som barnehager og deler av skolen åpner igjen, er det ekstra viktig at vi følger smittevern-rådene på fritida. Men hva sier egentlig rådene? Her er en oversikt over tiltakene som gjelder for ulike aktiviteter. 

Les også: Spørsmål og svar på regjeringen.no

Rådhuset i Rissa og kommunehuset i Leksvik

Foreløpig vil servicetorget i Rissa kun være åpent tirsdager og torsdager mellom kl 10 - 14.   

Skranken ved kommunehuset i  Leksvik forblir stengt inntil videre.

Du kan også kontakte oss på kontaktskjema, e-post: post@indrefosen.kommune.no eller telefon 74 85 5100. Ønsker du et møte med saksbehandler, så må dette avtales på forhånd. 

Kultur og fritid

Det aller viktigste er å huske de generelle smittevernrådene. Rådene gjelder uansett fritidsaktivitet, og det er foreløpig ikke satt noen sluttdato for dette. 

 • Alle skal holde mer avstand enn vanlig. Når vi er sammen, bør vi ikke være mer enn 20 personer samlet
 • Vi bør holde en fysisk avstand på minst 1 meter mellom oss. Avstanden gjelder både innad i gruppen og til andre personer. Dette gjelder ikke for personer som lever sammen til vanlig. 
 • Det er viktig å fortsette å vaske hendene hyppig og grundig. Det vil blant annet si å vaske hendene før du går ut, med en gang du kommer hjem og før du spiser. Prøv også å unngå å ta deg i ansiktet.
 • Dere som er friske og som bor sammen kan omgås som vanlig. Dette gjelder også barn i skilte familier, men du bør unngå håndhilsning, kyssing og klemming med andre utover dette.
 • Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon skal du holde deg hjemme ett døgn etter at du har blitt frisk. De du bor sammen med kan fortsatt gå ut, men må følge med på egne symptomer. Dette gjelder også for helsepersonell.

Se Helsenorge.no

Kultur og fritid

Kulturskolen
Kultur- og idrettsarrangementer

SE https://helsenorge.no/koronavirus/arrangement-og-aktiviteter for oppdatert info

For arrangører av private og offentlige samlinger: 

Smittevern arrangementer

Samlinger med inntil 20 personer på privat sted

Still deg selv følgende spørsmål:

 • Er størrelsen og utformingen av arrangementsstedet tilstrekkelig til at personer som ikke bor sammen kan holde en meters avstand*?
 • Kommer du til å avlyse arrangementet om du selv blir syk eller satt i karantene/isolasjon?
 • Har du forsikret deg om at det ikke kommer gjester som er syke eller som er i karantene/isolasjon?
 • Har du sørget for at gjestene dine har god tilgang til håndvask eller håndsprit?
 • Har du vurdert å holde arrangementet utendørs?
 • Har du minnet gjestene om at de ikke bør håndhilse og klemme på tvers av husstander/sine nærmeste?
 • Hvis du skal servere mat og drikke, har du sørget for at den som lager maten rengjør hendene sine grundig?
 • Har du sørget for at alle gjester vasker hender før måltider?

Hvis du har svart ja på alle disse spørsmålene, kan du invitere til sammenkomst. Hvis du svarer nei på noen av spørsmålene bør du endre eller avlyse arrangementet.

Les mer om smittevern og matservering på mattilsynets sider

Les mer om barnebursdager på helsenorge.no

Samlinger med 21-50 personer
 • Har du definert en ansvarlig arrangør for sammenkomsten?
 • Har du satt deg inn i de nasjonale smittevernrådene og eventuelle spesielle råd for din bransje?
 • Skal arrangementet foregå på et offentlig sted?
 • Har du sørget for å registrere navn og kontaktinfo til alle deltakere som vil være til stede?
 • Er størrelsen og utformingen av arrangementsstedet tilstrekkelig til at personer som ikke bor sammen kan holde en meters avstand*?
 • Har du vurdert å holde arrangementet utendørs?
 • Har du tilrettelagt for at det ikke blir trengsel rundt f.eks. inngangsparti, toaletter osv?
 • Vil du informere alle deltakerne om at de ikke møter opp hvis de er syke eller satt i karantene/isolasjon?
 • Har du sørget for at alle deltakerne har god tilgang til håndvask eller håndsprit?
 • Har du hengt opp plakater med smittevern-info godt synlig for de som er til stede?
 • Kommer du til å rengjøre lokalet, toaletter o.l grundig før og etter arrangementet?
 • Hvis du skal servere mat og drikke, har du sørget for at den som lager maten rengjør hendene sine grundig?
 • Har du sørget for at alle gjester vasker hender før måltid?
  Les mer om smittevern og matservering på mattilsynets sider
 • Hvis du skal servere alkohol, vil du følge reglene for smittevern ved servering? **

*Les mer om avstandsreglene på helsenorges sider.

** I tillegg må du søke om skjenkebevilling

 

Hvis du har svart ja på alle disse spørsmålene, kan du gjennomføre arrangementet. Hvis du svarer nei på noen av spørsmålene bør du avlyse arrangementet, eller sende inn smittevern-skjema til kommunen for råd og veiledning.   

 

Samlinger med 51-200 personer

Logg inn på Indre Fosen kommunes skjemaportal, for å sende inn smittevern-sjekkliste til kommunen.

Send inn skjemaet i god tid før arrangementet. Indre Fosen kommune gjør oppmerksom på at det er arrangøren som har ansvaret for smittevernet. Skjemaet er ikke en søknad, men ei liste som skal hjelpe deg med å kvalitetssikre smittevern-tiltakene. Kommunen fatter ikke vedtak, eller gir noen form for godkjenning – svarbrevet er en faglig vurdering og rådgiving omkring smittevern.  

Samlinger med mer enn 200 personer

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med flere enn 200 personer.

Les mer på Helsedirektoratets sider.

 

Organisert idrett

Se https://helsenorge.no/koronavirus/arrangement-og-aktiviteter for oppdatert info

 

Kvalitetssikre tiltakene med vår smittevern-overlege

Hvis du er eier av et idrettsanlegg eller representerer styret i et idrettslag, kan du sende inn ei sjekkliste for smittevern til kommunen for å kvalitetssikre smittevern-tiltakene. Husk å sende inn skjemaet minst en uke før du skal starte opp aktivitet. 

Send inn sjekkliste her

Norges idrettsforbund har laget fellesregler som gjelder all idrett. De kan du lese her.

I tillegg har særforbundene laget egne regler for sine idretter. Finn din idrett, og les reglene her.  

Uorganisert idrett og trening

Når enkelte idrettsanlegg og skoler åpner igjen, er det viktig at vi som bruker områdene selv tar ansvar for å følge smittevernreglene. Foresatte må sørge for at barn og unge kjenner til rådene og rammene for aktiviteten.

De generelle smittevernrådene gjelder all aktivitet.

Hvis du skal praktisere en idrett utenfor den organiserte treninga, må du først lese deg opp på reglene som gjelder:

Norges idrettsforbund har laget fellesregler som gjelder all idrett. De kan du lese her.

I tillegg har særforbundene laget egne regler for sine idretter. Finn din idrett, og les reglerne her.  

Kor, korps og bandøvinger

Se oppdatert info på https://helsenorge.no/koronavirus/arrangement-og-aktiviteter

Norsk musikkråd har laget en smittevernveileder for trygge musikkøvelser. Veilederen er godkjent av Helsedirektoratet. Med to meters avstand og maks 30 sammen kan band, orkestre og alle andre musikklag spille sammen.
Se veilederen på musikk.no

Send inn sjekkliste for smittevern til kommunen

Husk å sende inn skjemaet minst en uke før selve aktiviteten. 

 


 

Bursdager, fester og andre sosiale sammenkomster

Se oppdaterte råd fra helsemyndighetene på https://helsenorge.no/koronavirus/feiringer-sammenkomster-og-arrangementer

Smittevern arrangementer

Samlinger med inntil 20 personer på privat sted

Still deg selv følgende spørsmål:

 • Er størrelsen og utformingen av arrangementsstedet tilstrekkelig til at personer som ikke bor sammen kan holde en meters avstand*?
 • Kommer du til å avlyse arrangementet om du selv blir syk eller satt i karantene/isolasjon?
 • Har du forsikret deg om at det ikke kommer gjester som er syke eller som er i karantene/isolasjon?
 • Har du sørget for at gjestene dine har god tilgang til håndvask eller håndsprit?
 • Har du vurdert å holde arrangementet utendørs?
 • Har du minnet gjestene om at de ikke bør håndhilse og klemme på tvers av husstander/sine nærmeste?
 • Hvis du skal servere mat og drikke, har du sørget for at den som lager maten rengjør hendene sine grundig?
 • Har du sørget for at alle gjester vasker hender før måltider?

Hvis du har svart ja på alle disse spørsmålene, kan du invitere til sammenkomst. Hvis du svarer nei på noen av spørsmålene bør du endre eller avlyse arrangementet.

Les mer om smittevern og matservering på mattilsynets sider

Les mer om barnebursdager på helsenorge.no

Samlinger med 21-50 personer
 • Har du definert en ansvarlig arrangør for sammenkomsten?
 • Har du satt deg inn i de nasjonale smittevernrådene og eventuelle spesielle råd for din bransje?
 • Skal arrangementet foregå på et offentlig sted?
 • Har du sørget for å registrere navn og kontaktinfo til alle deltakere som vil være til stede?
 • Er størrelsen og utformingen av arrangementsstedet tilstrekkelig til at personer som ikke bor sammen kan holde en meters avstand*?
 • Har du vurdert å holde arrangementet utendørs?
 • Har du tilrettelagt for at det ikke blir trengsel rundt f.eks. inngangsparti, toaletter osv?
 • Vil du informere alle deltakerne om at de ikke møter opp hvis de er syke eller satt i karantene/isolasjon?
 • Har du sørget for at alle deltakerne har god tilgang til håndvask eller håndsprit?
 • Har du hengt opp plakater med smittevern-info godt synlig for de som er til stede?
 • Kommer du til å rengjøre lokalet, toaletter o.l grundig før og etter arrangementet?
 • Hvis du skal servere mat og drikke, har du sørget for at den som lager maten rengjør hendene sine grundig?
 • Har du sørget for at alle gjester vasker hender før måltid?
  Les mer om smittevern og matservering på mattilsynets sider
 • Hvis du skal servere alkohol, vil du følge reglene for smittevern ved servering? **

*Les mer om avstandsreglene på helsenorges sider.

** I tillegg må du søke om skjenkebevilling

 

Hvis du har svart ja på alle disse spørsmålene, kan du gjennomføre arrangementet. Hvis du svarer nei på noen av spørsmålene bør du avlyse arrangementet, eller sende inn smittevern-skjema til kommunen for råd og veiledning.   

 

Samlinger med 51-200 personer

Logg inn på Indre Fosen kommunes skjemaportal, for å sende inn smittevern-sjekkliste til kommunen.

Send inn skjemaet i god tid før arrangementet. Indre Fosen kommune gjør oppmerksom på at det er arrangøren som har ansvaret for smittevernet. Skjemaet er ikke en søknad, men ei liste som skal hjelpe deg med å kvalitetssikre smittevern-tiltakene. Kommunen fatter ikke vedtak, eller gir noen form for godkjenning – svarbrevet er en faglig vurdering og rådgiving omkring smittevern.  

Samlinger med mer enn 200 personer

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med flere enn 200 personer.

Les mer på Helsedirektoratets sider.

 

Møte venner

Se oppdaterte råd på www.helsenorge.no

Dersom du tilhører en risikogruppe, er rådene ekstra viktige for deg. Les mer om råd for personer i risikogruppe her.

Besøke besteforeldre

Se www.helsenorge.no for oppdaterte råd og info. 

 

Frilufts- og strandliv

Du kan dra på tur i marka. Prøv å oppsøke steder uten for mye folk, følg råd om avstand. 

Fra Folkehelseinstituttet:

Foreløpig er svømmehaller og badeland stengt. Når og hvis disse blir åpnet, vil det komme egne råd rundt dette. Ved bading i fersk- eller saltvann er det ingen risiko for å bli smittet med covid-19 fra badevannet. Det er derimot viktig å huske på de generelle hygienerådene og avstandsoppfordringen. Forsøk å finne strender og badeplasser hvor det ikke er for mange andre.

Ved utendørs aktiviteter som telttur, fottur, sykling, ridning og annet gjelder de generelle rådene for smittevern. Videre må man etterleve normal skikk og bruk i utmark; om mulig unngå å gjøre sitt fornødne i naturen, ikke forsøple og vise aktsomhet ved bruk av ild.

Camping, gårdsferie og andre typer opplevelsesferie kan gjennomføres så lenge man følger generelle smitteverntiltak.

 

Svømmebasseng

Smia, Leksvik: Svømmeanlegget åpner ikke for publikum før etter sommerferien.  Kun skolebading frem til sommerferien.

 

Regjeringen

Fra og med 1. juni tas det sikte på å gjøre følgende endringer:

 • Det åpnes for organisert svømming, inkludert skolesvømming.

Fra og med 15. juni tas det sikte på å gjøre følgende:

 • Intensjon om å åpne badeland og svømmehaller generelt for publikum, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.
Teater og kino

Vanvikan kino har startet virksomhet igjen.  Det samme har bygdekinoen på Stadsbygd og Leksvik 

Andre kulturarrangementer følger nasjonale føringer om maks-antall og smittevern. 

 

 

 

Gudstjenester, dåp, bryllup, begravelser

Følg med på https://kirken.no/indrefosen for oppdatert info om korona-restriksjoner for kirken. 

Smittevern arrangementer

Samlinger med inntil 20 personer på privat sted

Still deg selv følgende spørsmål:

 • Er størrelsen og utformingen av arrangementsstedet tilstrekkelig til at personer som ikke bor sammen kan holde en meters avstand*?
 • Kommer du til å avlyse arrangementet om du selv blir syk eller satt i karantene/isolasjon?
 • Har du forsikret deg om at det ikke kommer gjester som er syke eller som er i karantene/isolasjon?
 • Har du sørget for at gjestene dine har god tilgang til håndvask eller håndsprit?
 • Har du vurdert å holde arrangementet utendørs?
 • Har du minnet gjestene om at de ikke bør håndhilse og klemme på tvers av husstander/sine nærmeste?
 • Hvis du skal servere mat og drikke, har du sørget for at den som lager maten rengjør hendene sine grundig?
 • Har du sørget for at alle gjester vasker hender før måltider?

Hvis du har svart ja på alle disse spørsmålene, kan du invitere til sammenkomst. Hvis du svarer nei på noen av spørsmålene bør du endre eller avlyse arrangementet.

Les mer om smittevern og matservering på mattilsynets sider

Les mer om barnebursdager på helsenorge.no

Samlinger med 21-50 personer
 • Har du definert en ansvarlig arrangør for sammenkomsten?
 • Har du satt deg inn i de nasjonale smittevernrådene og eventuelle spesielle råd for din bransje?
 • Skal arrangementet foregå på et offentlig sted?
 • Har du sørget for å registrere navn og kontaktinfo til alle deltakere som vil være til stede?
 • Er størrelsen og utformingen av arrangementsstedet tilstrekkelig til at personer som ikke bor sammen kan holde en meters avstand*?
 • Har du vurdert å holde arrangementet utendørs?
 • Har du tilrettelagt for at det ikke blir trengsel rundt f.eks. inngangsparti, toaletter osv?
 • Vil du informere alle deltakerne om at de ikke møter opp hvis de er syke eller satt i karantene/isolasjon?
 • Har du sørget for at alle deltakerne har god tilgang til håndvask eller håndsprit?
 • Har du hengt opp plakater med smittevern-info godt synlig for de som er til stede?
 • Kommer du til å rengjøre lokalet, toaletter o.l grundig før og etter arrangementet?
 • Hvis du skal servere mat og drikke, har du sørget for at den som lager maten rengjør hendene sine grundig?
 • Har du sørget for at alle gjester vasker hender før måltid?
  Les mer om smittevern og matservering på mattilsynets sider
 • Hvis du skal servere alkohol, vil du følge reglene for smittevern ved servering? **

*Les mer om avstandsreglene på helsenorges sider.

** I tillegg må du søke om skjenkebevilling

 

Hvis du har svart ja på alle disse spørsmålene, kan du gjennomføre arrangementet. Hvis du svarer nei på noen av spørsmålene bør du avlyse arrangementet, eller sende inn smittevern-skjema til kommunen for råd og veiledning.   

 

Samlinger med 51-200 personer

Logg inn på Indre Fosen kommunes skjemaportal, for å sende inn smittevern-sjekkliste til kommunen.

Send inn skjemaet i god tid før arrangementet. Indre Fosen kommune gjør oppmerksom på at det er arrangøren som har ansvaret for smittevernet. Skjemaet er ikke en søknad, men ei liste som skal hjelpe deg med å kvalitetssikre smittevern-tiltakene. Kommunen fatter ikke vedtak, eller gir noen form for godkjenning – svarbrevet er en faglig vurdering og rådgiving omkring smittevern.  

Samlinger med mer enn 200 personer

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med flere enn 200 personer.

Les mer på Helsedirektoratets sider.