Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronavirus og tiltak

Offentlige bygg, kultur og fritid

Fra 20. januar: nasjonale smitteverntiltak for bl.a. kultur, fritid og sosiale sammenkomster 

Redusert åpningstid rådhuset i Rissa og stenging service-skranke Leksvik

(Oppdatert 4. januar 2021)

Servicetorget i Rissa vil framover være åpent:
mandag, onsdag og fredag kl 10-14. 

Service-skranken i Leksvik, Smia (biblioteket) stenger helt i januar. Gjenåpning vil bli oppdatert her. 

Du kan også kontakte oss på kontaktskjema, e-post: post@indrefosen.kommune.no eller telefon 74 85 5100. Ønsker du et møte med saksbehandler, så må dette avtales på forhånd. 

Besøksregistrering

I desember 2020 innfører vi besøksregistrering ved flere av våre virksomheter, slik at vi kan bidra til effektiv smittesporing ved et eventuelt utbrudd. Les mer om Qrona besøksregistrering.

 

Kultur og fritid

Kultur og fritid

Kulturskolen

20. januar: Kulturskolen går over på gult nivå på lik linje med ungdomsskoler og videregående skoler i henhold til nye, nasjonale tiltak og anbefaling fra Norsk kulturskoleråd.

Dette betyr at Indre Fosen kulturskole kan gjenoppta gruppeundervisning fra og med onsdag 20.01.21, altså vanlig timeplan.

Gult smittevernnivå betyr:

 • Ingen syke skal møte på kulturskolen
 • God hånd- og hostehygiene er viktig
 • Ha rutiner for forsterket renhold
 • Begrens sambruk av instrument, utstyr, kostymer o.l.
 • Unngå håndhilsning og klemming
 • Ansatte kan veksle mellom klasser og grupper
 • Unngå trengsel og store samlinger

 

 

Kultur- og idrettsarrangementer
Organisert idrett

Regjeringens nasjonale anbefalinger fra 20. januar:

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes. (Nytt)
 • For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker. Norges Idrettsforbund bes om å koordinere dette med særforbundene. (Nytt)

Se https://helsenorge.no/koronavirus/arrangement-og-aktiviteter for oppdatert info

 

Kvalitetssikre tiltakene med vår smittevern-overlege

Hvis du er eier av et idrettsanlegg eller representerer styret i et idrettslag, kan du sende inn ei sjekkliste for smittevern til kommunen for å kvalitetssikre smittevern-tiltakene. Husk å sende inn skjemaet minst en uke før du skal starte opp aktivitet. 

Send inn sjekkliste her

Norges idrettsforbund har laget fellesregler som gjelder all idrett. De kan du lese her.

I tillegg har særforbundene laget egne regler for sine idretter. Finn din idrett, og les reglene her.  

Kor, korps og bandøvinger

Regjeringens nasjonale anbefalinger fra 20. januar:

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes. (Nytt)
 • Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger m.v, samt kurs/konferanser og tros- og livssynseremonier utsettes dersom disse samler personer fra flere kommuner. Folk bes om å respektere begrensninger som arrangøren informerer om når det gjennomføres arrangementer forbeholdt innbyggere i en enkelt kommune. Dette omfatter både utendørs og innendørs arrangementer, men ikke begravelser. (Nytt)

Se oppdatert info på https://helsenorge.no/koronavirus/arrangement-og-aktiviteter

Norsk musikkråd har laget en smittevernveileder for trygge musikkøvelser. Veilederen er godkjent av Helsedirektoratet. Se veilederen på musikk.no

Send inn sjekkliste for smittevern til kommunen Husk å sende inn skjemaet minst en uke før selve aktiviteten. 

 


 

Bursdager, fester og andre sosiale sammenkomster

Indre Fosen kommune følger regjeringens anbefalinger om sosial kontakt som gjelder fra 20. januar: 

Alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Regjeringen innfører følgende nasjonale regler fra og med 20. januar: 

De fleste private sammenkomster og arrangementer bør utsettes eller avlyses. Om de likevel må avholdes, gjelder følgende regler:

 • Maksimalt ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer. 
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seterI begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Helsedirektoratet vil få i oppdrag å vurdere om kravet til fastmonterte seter for å ha inntil 200 eller 600 deltakere på arrangement, bør erstattes med andre krav, for eksempel krav til tilviste faste sitteplasser. 

 

Se oppdaterte råd fra helsemyndighetene på https://helsenorge.no/koronavirus/feiringer-sammenkomster-og-arrangementer

 

Friluftsliv

Du kan dra på tur i marka. Prøv å oppsøke steder uten for mye folk, følg råd om avstand. 

Fra Folkehelseinstituttet:

Ved utendørs aktiviteter som telttur, fottur, sykling, ridning og annet gjelder de generelle rådene for smittevern. Videre må man etterleve normal skikk og bruk i utmark; om mulig unngå å gjøre sitt fornødne i naturen, ikke forsøple og vise aktsomhet ved bruk av ild.

Camping, gårdsferie og andre typer opplevelsesferie kan gjennomføres så lenge man følger generelle smitteverntiltak.

 

Svømmebasseng

Smia, Leksvik: Svømmeanlegget er ikke åpent for publikum. 

Terapibadet i Rissa: Ikke åpent høsten 2020. 

 

 

Teater og kino

Se nasjonale føringer om maks-antall og smittevern.