Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Møte i Indre Fosen kommunestyre

Klikk for stort bilde Torsdag 6. juni er det klart for siste kommunestyremøte før sommerferien. 

Se utvalgspapirene

 

Følg møtet direkte

 

Her er sakslista:

Interpellasjon - helsevesenet/eldreomsorgen

Årsmelding og årsregnskap for 2018 - Indre Fosen kommune

Tilbakeføring av memoriaposteringer

Framsending av sak 05/19 fra kontrollutvalget - Årsrapport skatt 2018

Overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2018 til 2019

Sluttrapport Mælan skole

Tertialrapport pr. 30.04.219

Budsjettkorrigeringer

Årsmelding og årsregnskap 2018 - KulturCompagniet KF

Eiendomsskattevedtekter for Indre Fosen kommune 2019 – 2028

Sakkyndig eiendomsskattetakst nemnd og klagenemnd

Indre Fosen kommunes deltakelse i Fosen Helse IKS

Kommunedelplan Vanvikan - sluttbehandling

Vanvikan barnehage - byggeprosjekt

Justering av lokal forskrift om skolekretsgrenser i Indre Fosen kommune - 2019

Godkjenning av forslag til planprogram med innspill - kommuneplanens arealdel Indre Fosen kommune, planid. 50542018002

Godkjenning av planprogram for Kulturplan

Eierstrategi for kommunale bygninger i Indre Fosen kommune

Overordnet beredskapsplan for Indre Fosen kommune

PlanID 16242014009 Reguleringsplan for Rissa kolonihage - sluttbehandling

Endring av selskapsavtale for IKA Trøndelag IKS

Endring av selskapsavtale - Innherred Renovasjon IKS

Fant du det du lette etter?

Nyheter fra Indre Fosen kommune

Hva skjer i Indre Fosen