Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

18. november: Veiarbeid i Askjemsveien

I november vil det gjøres trafikksikkerhetstiltak i Askjemsveien. Det vil enkelte dager gjøre veien ufremkommelig, andre dager redusert framkommelighet. Veien skal gjøres bedre for gående/syklende, og da spesielt skolebarn.

Arbeidet fortsetter mandag 18. november:

Peab asfalt ble ikke helt ferdig på torsdag 14. november med asfaltering. 

De kommer tilbake mandag 18. november. Fartsdumpene er ferdig, så det som gjenstår er utvidelse i dump og asfaltering etter fjerning av bru (hele veibredden).

Arbeidene vil foregå mellom passeringene for skolebuss, så bussene blir ikke berørt.

Beboere kan bli berørt ved brua, da må de eventuelt snu og kjøre rundt den timen det er stengt der.

Det er planlagt å sette opp skilter på mandag. Det skal opp 4 stk 40 km fartskilt og 4 skilt som markerer at det er gangfelt langs veien, og 2 skilt som markerer at det er fartsdumper langs strekningen.

Gjenstående arbeider etter mandag er rekkverk over bru (kommer kanskje i løpet av neste uke).

Merking av fartsdumper og merking langs gangfelt. Dette kommer mest sannsynlig til våren.

 

Prosjektstyring as ved/Knut Solberg, tlf 95 270 220.

 

 

13. og 14. november vil veien ha redusert fremkommelighet

Onsdag ettermiddag, 13. november, starter arbeidet med å etablere fartsdempere i veien. Vanlige biler vil kunne passere arbeidsområdet, men veien blir ufremkommelig for større kjøretøy. 

Arbeidet starter igjen torsdag 14. november kl. 08.00, og varer utover ettermiddagen. 

 

30. 10.2019: Veien vil være helt stengt mandag 4. november. Veien blir stengt etter at skolebussen har passert om morgenen. Det kan hende at veien blir stengt deler av tirsdag 5. november også. Det er Pallin as som utfører arbeidet. 

Beboere langs veien vil få tilsendt sms. Det blir satt opp skilt i begge ender av veien og ved arbeidsområdet. 

Det vil bli etablert midlertidige forbipasseringsmuligheter for gående der arbeidene skal foregå.

Dette skal gjøres av arbeid:

Ny kulvert

På strekningen er det en bru. Her vil vi fjerne brua og etablere en kulvert. Dette for å utvide bredden på veien til fem meter. Dette vil medføre stenging av vegen i ett til to døgn.

Utskifting av rør og utvidet vei

Det er også en bekkedal der det vil bli skiftet ut rør og utvidet vei. Her vil også veien stenges i ett til to døgn.

Nye fartsdumper og skilt

Totalt på hele strekningen vil det bli etablert 11 fartsdumper av typen modifisert sirkelhump. 

Det vil også komme ny skilting langs vegen.

Veimerking våren 2020

Til våren vil veien bli merket. Det er sannsynligvis for sent å gjøre det i år, pga temperatur. Vi vil da få et gangfelt adskilt fra kjøreveien med en stiplet linje.

Spørsmål?

Kontakt Knut Solberg i Prosjektstyring as: 

knut.solberg@prosjektstyring.no

Telefon: +47 95 270 220